Copy
Nieuwsbrief #1 19 januari 2016
Bekijk deze e-mail in uw browser

Ledennieuwsbrief

Bij deze ontvangt u het eerste nummer van de nieuwsbrief voor de leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland. Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en activiteiten binnen de coöperatie. 
De verschijningsfrequentie: zo vaak als nodig. De redactie is in handen van het Erfgoed Gelderland-team aan de Westervoortsedijk: secretariaat@erfgoedgelderland.nl

Let op: de e-mailadressen van het team van Erfgoed Gelderland zijn gewijzigd in: erfgoedgelderland.nl; pas dit aan in uw adresboek.

Gelders Erfgoed en Erfgoed Gelderland onder één naam verder

Op de ledenraadsvergadering van 20 november jl. heeft de ledenraad van coöperatie Erfgoed Gelderland ingestemd met het voorstel om Stichting Gelders Erfgoed en de coöperatie Erfgoed Gelderland per 1 januari 2016 verder te laten gaan onder de naam Erfgoed Gelderland. 
Met een nieuwe aanpak, huisstijl en website maken we de komende weken een frisse start, waarbij ‘Samen verleden toekomst geven’ onze leidraad is. Binnenkort volgt de website, een samengaan van gelderserfgoed.nl en erfgoedgelderland.nl. 

 

Wikimedia in Gelderland: een Wikipedian in Residence?

Wikimedia Nederland (WMNL) gaat in samenwerking met de coöperatie Erfgoed Gelderland een project opzetten om kleinere erfgoedinstellingen de kennis en middelen te geven om delen van hun collectie als open data beschikbaar te stellen. Een vijftal leden van de coöperatie krijgt de mogelijkheid aan het project deel te nemen. Zij krijgen tijdelijk een Wikipedian in Residence (een specialist op het gebied van WikiPedia en Commons) in huis die medewerkers traint en content selecteert. Lees verder...

GIRO  

De Giro d’Italia komt naar Gelderland op 6, 7 en 8 mei 2016. De route is een aaneenschakeling van mooie, bijzondere, historische en curieuze plaatsen in Gelderland. Erfgoed Gelderland wil samen met haar leden van de GIRO gebruikmaken om het erfgoed in Gelderland in het zonnetje te zetten met als resultaat extra bezoekers, inkomsten en aandacht.  
Simon van den Bergh hield tijdens de afgelopen ledenraadsvergadering een korte presentatie over de GIRO in Gelderland en deed een oproep om mee te denken over hoe we daar als Gelderse erfgoedinstellingen op in kunnen springen. Als u interesse heeft om mee te denken of al initiatieven heeft op dit vlak neemt u dan contact met ons op via giro@erfgoedgelderland.nl.

We houden u op de hoogte! 

Gelderse Erfgoedmonitor: een instrument voor aanscherping bedrijfsvoering

De coöperatie Erfgoed Gelderland heeft samen met ZKA Consultants een onderzoek uitgevoerd onder de Gelderse erfgoedinstellingen. In peiljaar 2014 is onder andere gekeken naar bezoekersaantallen, aantal medewerkers, budgetten en programmering. Het resultaat: de eerste Gelderse Erfgoedmonitor, een rapport met data, interpretaties, conclusies en aanbevelingen. Lees verder...

Nieuwsbrief mijnGelderland.nl

Editie 31 van de nieuwsbrief van mijnGelderland.nl is uit. In deze publieksnieuwsbrief leest u over exposities, activiteiten en achtergrondverhalen bij het Gelderse erfgoed. Onder andere over de tentoonstelling in het Nationaal Bevrijdingsmuseum: De Polen, bevrijders in ballingschap.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de website van MijnGelderland.
Website
Twitter
Email
Facebook
Copyright © 2016 Erfgoed Gelderland, alle rechten voorbehouden.


uitschrijven    uw gegevens aanpassen