Copy
Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten
View this email in your browser

De Genderhof wint de Inspiratieprijs Flexwonen 2015

Inspirerend wonen in een voormalig verzorgingshuis. Dat doen arbeidsmigranten, ouderen en jongeren in de 190 zelfstandige appartementen van De Genderhof in Eindhoven. Juist deze mix van bewonersgroepen en de charme van de eenvoud, maakt dit project de winnaar van de Inspiratieprijs Flexwonen, die op 2 december door minister Stef Blok (Wonen) is uitgereikt.

Lees verder en bekijk  brochure met 8 genomineerde projecten >

CBS: in zeven jaar anderhalf maal zoveel EU-migranten in Nederland

Nederland telde in 2014 bijna anderhalf keer zoveel migranten uit de EU-landen als in 2007. De meesten kwamen uit Polen, gevolgd door Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dit beeld is sinds 2010 niet veranderd, meldt het CBS. Lees verder >

Unitbank: snel een oplossing voor uw huisvestingsprobleem

Huisvesting van  EU-arbeidsmigranten is vaak goed mogelijk in tijdelijke woonvormen. Elke gemeente heeft wel ergens grond beschikbaar waarvoor nog geen plannen bestaan. Of waarvoor plannen voorlopig zijn uitgesteld. Dat biedt mogelijkheden. Met verplaatsbare woningen of modulaire bouw kan dat ook heel snel. Veel aanbieders en hun producten vindt u op www.unitbank.nl, onderdeel van het Expertisecentrum Flexwonen. Naar de unitbank >

Flexwonencafé regio Noord-Veluwe: 'We hebben elkaar keihard nodig bij de opgave die voor ons ligt'

Ruim 60 vertegenwoordigers van onder meer gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, particuliere huisvesters en ontwikkelaars togen op 14 oktober naar Harderwijk voor het Flexwonencafé regio Noord-Veluwe. Doel: een impuls geven aan flexwonen in de regio en elkaar in een informele setting spreken over kansen en plannen die samen beter lukken dan alleen. 'We moeten echt aan de slag. Het probleem wordt steeds nijpender'. Lees verder >

Minister Stef Blok opent arbeidsmigrantenhotel

Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, heeft maandag 30 november samen met wethouder Tseard Hoekstra, burgemeester Liesbeth Spies, ondernemer Jan Zeeman en Frank van Gool, directeur OTTO Work Force, een hotel voor arbeidsmigranten geopend in Boskoop. Lees verder >

West-Brabant: huisvesting seizoenarbeiders niet op orde bij diverse gemeenten

Donderdag 12 november is in zes gemeenten gecontroleerd op de huisvesting van arbeidsmigranten. Diverse overtredingen met betrekking tot brandveiligheid en bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Lees verder >

Tweede Kamer wil uitzondering voor bonafide ondernemers inzake inhoudingenverbod

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van Anne Mulder (VVD) rondom de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De WAS is per 1 juli 2015 van toepassing. Een van de onderdelen die per 1 januari 2016 ingaat, is het verbod om een inhouding of verrekening te doen op het wettelijk minimumloon van de werknemer.
Lees verder >

Minister Asscher heeft inmiddels in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met een half jaar uitstelt tot 1 juli 2016. Lees verder >

Leefsituatie van Poolse arbeidsmigrant gaat vooruit

Na een langer verblijf in Nederland verbetert de leefsituatie van Poolse arbeidsmigranten. Dat blijkt uit onderzoek van zelfstandig onderzoeker Suzanne Wolf, in opdracht van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Veel Polen slagen er in om een betere baan te krijgen. Lees verder >

SNF-keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten nu ook voor agrarische bedrijven

Het SNF-keurmerk bestaat twee jaar. Inmiddels zijn 220 bedrijven bij SNF geregistreerd. Het betreft zowel uitzendorganisaties als huisvestingsbedrijven. Omdat ook in andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw, de bouw en de metaal, de huisvesting van arbeidsmigranten door de werkgever wordt georganiseerd, wordt het nu ook voor deze bedrijven mogelijk om het SNF-keurmerk te behalen. Lees verder >

Factsheet: wonen of logies

Met deze nieuwe publicatie wil het Expertisecentrum de scheidslijnen tussen ‘gewoon wonen’ en ‘tijdelijk verblijf’ in beeld brengen. Op verschillende beleidsterreinen liggen die anders en dat maakt het lastig om heldere keuzes te maken. Zowel voor gemeenten als voor exploitanten. Deze handreiking is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van BZK. Lees verder >
Share
Tweet
Share
Forward


© 2015 Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Expertisecentrum Flexwonen voor Arbeidsmigranten

Disclaimer  |  Contact  |  afmelden