Copy
Expertisecentrum Flexwonen

Financiële impuls voor provincies om flexwonen te bevorderen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) voorziet de provincies van een financiële impuls van 250.000 euro om flexwonen te stimuleren. Dat maakte Martijn Schut, plaatsvervangend directeur Woningmarkt, op dinsdagavond 3 december bekend tijdens het Congres Flexwonen in Zeeland. Lees verder >

Actieagenda resultaat Zeeuws congres Flexwonen,
3 december 2019

Op 3 december vond in Middelburg het Zeeuws congres Flexwonen plaats. Zo'n 180 deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de wijze waarop Zeeland een antwoord kan geven op de grote behoefte aan snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte van onder meer arbeidsmigranten, expats, starters, gescheiden mensen en statushouders. 'Hoe kunnen we de mensen met behoefte aan een tijdelijke woning hulp bieden zodanig dat ze zich daarbij ook goed voelen en in Zeeland willen blijven?’ Lees verder >

Excursie Birmingham: de woningproductie versnellen met modulaire woningen

In Nederland moeten de komende jaren veel betaalbare woningen gebouwd worden. De traditionele bouwsector kan de vraag niet aan. In het Verenigd Koninkrijk wordt de productie opgevoerd met modulaire woningbouw. Verschillende housing associations kopen modulaire woningen, bijvoorbeeld van BoKlok en uit Japan. Anderen hebben een eigen fabriek. Deze excursie laat u kennis maken met hun aanpak.
Voor meer informatie en aanmelding >
Zie ook: Prefab, is dit de oplossing voor de problematiek in de bouw? >

Voorlichting aan arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol in Nederland. Om de arbeidsmigrant zo vroeg mogelijk kort en bondig te informeren, heeft de SNCU 4 animaties ontwikkeld. Door deze voorlichting is de uitzendkracht beter voorbereid op het werken in Nederland. De animaties zijn in het Engels en in het Pools te raadplegen en gaan over huisvesting, loon, uitzendovereenkomst en ziekte. Lees verder >

College roept op tot actie tegen toenemende dak- en thuisloosheid

Dakloosheid is één van de ernstigste schendingen van het recht op huisvesting. Het gaat verder dan alleen geen dak boven je hoofd hebben: het gaat ook over het gebrek aan een veilige plek om jezelf te kunnen zijn. Lees verder >

Recente flexwonenprojecten in beeld: Aalsmeer, Nuenen, Purmerend, Waalwijk en Westland

  • Aalsmeer: eerste paal voor permanente logiesvoorziening arbeidsmigranten Flower Tower. Lees verder >
  • Nuenen: rechter geeft toestemming voor bouw woonunits. Lees verder >
  • Purmerend: Woningbouw in snelkookpan, eerste tijdelijke prefab-complex staat op z’n plek. Lees verder >
  • Waalwijk: De bouw is gestart, Waalwijk krijgt er nog een campus voor 400 arbeidsmigranten bij. Lees verder >
  • Westland: eerste palen voor ‘Polencomplex’ Elsenbos gaan deze week de grond in. Lees verder >
Zie meer projecten op flexwonenprojectenkaart. Lees verder >.
Staat uw project er niet op? Meld uw formulier dan aan via deze link >

Ruim 7.000 plaatsen bemiddeld via Matchpoint Flexwonen

Steeds meer ondernemers weten de weg naar het Matchpoint Flexwonen te vinden. Sinds de introductie zijn voor ruim 7.000 huisvestingsplaatsen aanvragen binnengekomen en uitgezet. Zoekt u ook snel goede huisvesting voor uw tijdelijke arbeidskrachten? Gebruik dan het Matchpoint Flexwonen. Kosteloos, snel en simpel! Naar Matchpoint Flexwonen >

Aanbeveling Stichting van de Arbeid huisvesting arbeidsmigranten

Mede op initiatief van de ABU heeft de Stichting van de Arbeid een aanbeveling gedaan over de huisvesting van arbeidsmigranten. De stichting beveelt decentrale cao-partijen aan om bij de facilitering van de huisvesting van arbeidsmigranten minimaal het kwaliteitsniveau van SNF te hanteren. De aanbeveling verstevigt de positie van SNF. Het doel is om meer arbeidsmigranten de zekerheid te geven van een veilige woning, goede voorzieningen en voldoende vierkante meters leefruimte per persoon. Lees verder >

SP en CU: bescherm arbeidsmigrant beter, maar reguleer ook wie er binnenkomt

Arbeidsmigranten in Nederland moeten beter beschermd worden. Dat schrijven SP en regeringspartij ChristenUnie in een gezamenlijk plan waarin ze hun zorgen uiten over de uitbuiting van buitenlanders die hier werken. Lees verder >

Documentaire Jongens van de Bouw laat het rauwe leven in de bouwput zien

Documentairemaker Geertjan Lassche liep twee jaar mee in een bouwput in Rotterdam. Een keiharde wereld, waar het groeiend aantal buitenlandse arbeiders de communicatie bemoeilijkt: ‘Your lucht alcohol. Not do it.’ Lees verder >
Share
Tweet
Share
Forward
U ontvangt deze mailing omdat u in het verleden hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn. Als dat niet meer zo is kunt u zich hieronder heel eenvoudig afmelden. Jammer, maar de keuze is uiteraard aan u.© 2019 Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Expertisecentrum Flexwonen


Disclaimer  |  Contact  |  afmelden