Copy
Nieuwsbrief najaar 2020
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Alliantie van Drentse Zorg voor Ouderen. Een Drents netwerk, waarbij deelnemende organisaties afstemmen en afspraken maken tussen de financiers van zorg en ondersteuning, aanbieders van zorg, wonen en welzijn, senioren en regionale kennisinstellingen.
Publicatie: verkenning van knelpunten en oplossingsrichtingen grensvlakken Wmo, Zvw en Wlz
186 professionals zijn vorig jaar aan de slag gegaan met de verkenning van knelpunten en oplossingen tussen deze wetten. Twee situaties zijn verder uitgewerkt; het gebrek aan domein overstijgende kennis over de zorg en maaltijdvoorziening.
 
Lees meer
Bekijk de publicatie Grensvlakken
Een provinciaal kader voor tijdelijke bedden
De Alliantie heeft vorig jaar een werksessie georganiseerd over 'tijdelijke bedden'. Zo bleek dat niet het type bed leidend is, maar juist de zorgvraag. Breng waar mogelijk zorg naar mensen toe in plaats van mensen naar de zorgvoorziening. 
Lees meer
Pilot Logeerzorg; wat vinden Mantelzorgers en Professionals?

In deze pilot zijn inzichten verzameld uit o.a. interviews met 55 mantelzorgers in Assen en Midden Drenthe over wat hen helpt aan ondersteuning. Deze zijn vertaald naar 10 aanbevelingen richting gemeenten en professionals.

Lees meer
Bekijk de uitgave Mantelzorgers
Bekijk de uitgave Professionals
Bekijk de uitgave over de Pilot Logeerzorg
Scholing en deskundigheidsbevordering voor alle disciplines
Bij integrale ouderenzorg gaat het om samenwerking tussen verschillende disciplines in de 1e lijn. In het project 'Samen Scholen' wordt een instapprogramma opgezet waarbij kennis en vaardigheden worden ontwikkeld voor samenwerken tussen de domeinen welzijn, zorg en medische zorg. 
Lees meer
Alliantie Drentse zorg voor ouderen is een integraal samenwerkingsverband voor alle (beleids)domeinen in welzijn, (medische) zorg en wonen. Onderstaande organisaties vertegenwoordigen de betreffende domeinen:
 
 
Copyright © *2020* *CMO STAMM*, All rights reserved.


Our mailing address is:
info@alliantiedrentsezorgvoorouderen.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.