Copy
Nieuwsbrief | 1 juli 2016
Bekijk hier de online versie

Nieuwe functionaliteiten


28 juni 2016 heeft er een upgrade plaatsgevonden van DinZ Web. Met de upgrade komt er een aantal nieuwe functionaliteiten tot uw beschikking. Deze functionaliteiten worden hieronder toegelicht. Wij hopen u hiermee nog beter te ondersteunen in uw werkzaamheden.
 

Koppelen van Administraties
 
Het koppelen van administraties is al langer mogelijk. U kunt middels mail naar support@dinzweb.nl aanvragen om andere administraties aan uw administratie te koppelen zodat u gezamenlijk de zorg van een cliënt kunt registreren binnen DinZ Web.
 
Tot op heden was het met een koppeling zo dat de gekoppelde administraties informatie van elkaar zagen waar dat mogelijk niet gewenst was. Nu is er de optie om deze informatie af te schermen van de samenwerkingspartner.
 
In menu Cliënt > Cliënten > tab Cliënt Zorgteam is er de mogelijkheid tot het aanvinken van de optie “Cliëntgegevens Exclusief”:
 
Hiermee worden op de volgende onderdelen uw eigen gegevens niet meer bij het collega zorgteam lid gepresenteerd:
 
Onder menu Cliënt:
 • De machtigingen en/of Indicatie van uw administratie
 • In/Uit Zorg
 • Cliënt Rapportage
 • Cliënt Zorgteam
 • Zorgplanning
 • De aangemaakte Cliëntactiviteiten
 • Zorgvraag
 • Declaraties

Onder menu Zorgleefplan:
 • De door u aangemaakte zorgleefplannen

Onder menu NNN:
 • De NNN anamneses
 
Onder menu ZRM:
 • De door u aangemaakte zelfredzaamheid matrix

Kortom: de gekoppelde administratie ziet alleen nog de cliënt gegevens, en niets meer dat door de originele administratie op basis van die cliënt is gerapporteerd/geaccordeerd. 
Nieuwe Taak: Automatisch aanmaken Cliëntactiviteiten en Vrij op te pakken
 
In de machtiging/indicatie van de cliënt zijn de volgende mogelijkheden toegevoegd:
Het vinkje “Automatisch aanmaken” geeft de mogelijkheid om de Cliëntactiviteiten automatisch aan te laten maken door DinZ Web. Dit gebeurt op wekelijkse basis, van maandag tot zondag, voor de week erop. Bijvoorbeeld: in week 1 worden de Cliëntactiviteiten aangemaakt voor week 3.
Deze functionaliteit kan gebruikt worden voor ZVW/MSVT/WMO/OS/JW/PGB en WLZ.
 
Onder frequentie kan er een begindatum ingegeven worden, evenals een einddatum.
Onder aantal kan er aangegeven worden of de taak per week, eens per 4 weken of per maand uitgevoerd moet worden.
 
Het vinkje “Vrij op te pakken” kan geplaatst worden als er op basis van een teamplanning gepland wordt. Deze functionaliteit is ook beschreven in de voorgaande nieuwsbrief. 

Kijk in de online Help voor een volledige omschrijving en inrichting van deze nieuwe functionaliteiten.Doelmatig in Zorg
 • DinZ BV
 • Postbus 4050
 • 7200 BB Zutphen
 • T +31 (0) 575 71 20 88
 • info@dinz.nl

Copyright © 2016 DinZ