Copy
View this email in your browser
Wandelcoaching: stapsgewijs WERKWIJZER?
Innovatieve methodiek voor Duurzame Inzetbaarheid 
We zijn in een werkimpasse terechtgekomen…
 
Burnout op 26 is niet langer een uitzondering… 45-plussers willen wel langer werken, maar dan toch op een “andere” manier. Steeds meer jongeren lopen al vast bij de studiekeuze. We zijn klaarblijkelijk in een patstelling aanbeland…
15% van de werknemers ervaart werkgerelateerde burnoutsymptomen, 12% heeft nog werkgoesting… het absenteïsme ligt gemiddeld al boven de 13 dagen per jaar …  geluk op het werk is bovendien vaak ver te zoeken…
Binnen het Instituut voor Duurzaam Werken worden we dagelijks geconfronteerd met de nood aan “anders”, “meer duurzaam” werken.  Zowel individuen als organisaties zijn vragende partij.
We geraken enkel uit het slop door een 180° SHIFT te faciliteren bij mensen EN organisaties. Voor mensen is het belangrijk dat ze zich vanuit hun eigen kern (met name hun talenten, passies, existentiële waarden en missie) op een gebalanceerde en authentieke manier verbinden met hun werk en werkomgeving. Werkcontexten dienen gezonder en meer engagerend te worden vorm gegeven, zodat mensen er geconnecteerd en vanuit hun authenticiteit kunnen werken. Maar hoe doe je dat? Hoe ontwikkel je duurzaam werken of duurzame inzetbaarheid? 

 
Wandelcoaching & implementatie van Duurzaam Werken
 
De toepassingsdomeinen van wandelcoaching in het kader van de praktijk van Duurzaam Werken, zowel vanuit een individuele als vanuit een organisatie-insteek, zijn bijzonder uitgebreid. Ik denk onmiddellijk aan gebruik in/bij:
 • Studiekeuzebegeleiding van jongeren (duurzaam werken begint in het onderwijs!);
 • Burnoutherbronning;
 • Loopbaancoaching;
 • Gevallen van ontslagbegeleiding;
 • Out- & inplacement;
 • People management oa. bij selectie- en functioneringsgesprekken;
 • Outdoor teamworkshops oa. gericht op het leren kennen van elkaars talenten, het optimaliseren van de samenwerking en het creëren van een hogere productiviteit;
 • Training natuurlijk leiderschap.
Waarom is wandelcoaching zo waardevol voor Duurzaam Werken?
 
Begeleiden rond Duurzaam Werken of Duurzame Inzetbaarheid zonder gebruik te maken van de krachtige technieken van wandelcoaching kan ik me nauwelijks voorstellen. Wandelcoaching verschaft de coach (facilitator) onmiddellijk toegang tot het gevoel en het onbewuste, wat bij het verduurzamen van werken noodzakelijk is. Alles gaat veel sneller en vlotter. Deelnemers zijn razend enthousiast over de aanpak.
In duurzaam werken is daarenboven verbinding zeer cruciaal.  Meer bepaald verbinding op drie niveaus:
 • de connectie met de eigen kern,
 • de duurzame verbinding met  de buitenwereld, en
 • de existentiële connectie.
Wandelcoaching reikt technieken aan om tegelijktertijd in te werken op deze drie levels. Vandaaruit  kunnen we de brug slaan met geluk (Person), gezondheid (People), engagement (Profit) en ecologische duurzaamheid (Planet), en zodanig een WIN-WIN creëren voor zowel de werknemer als de werkgever.
Dit blijft echter zeer abstract. Vraag is:

 
Hoe doe je dat in de praktijk?
 
Hoe integreer je wandelcoaching in de praktijk van Duurzaam Werken? Hoe krijgt dat concreet vorm? Twee voorbeeldcases kunnen hierbij verduidelijking brengen en inspireren. Het verhaal van Anke en het verhaal van een teambegeleiding binnen een KMO-context.
 
Het verhaal van Anke
Burnoutherbronning kan snel gaan en bovendien heel leuk zijn…
 
Ik ontmoette Anke, een 26-jarige hooggeschoolde professional, in juli dit jaar. Ze zat al een paar weken thuis. Diagnose: burnout. Ze contacteerde me vanuit haar interesse in een burnoutherbronningsweek in Zuid-Frankrijk. 
In augustus pikte ik haar op aan de luchthaven in Toulouse…
Via de technieken van wandelcoaching slaagden we erin om snel een platform te creëren zodanig dat haar energie weer stroomde.  Dit maakte het mogelijk om in te zoomen op de  onderliggende factoren (zowel persoonlijk als werkcontext gerelateerd). Hiertoe gebruiken we een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument (C4B meting) wat we aanvullen met wandelcoaching om “snel” een “helder” zicht te krijgen op de coachingsvragen.
Vanaf de intake werd reeds contact gelegd met de werkgever met oog op reïntegratie en om de vereiste aanpassingen in de werkcontext bespreekbaar te maken.
Bij Anke kwam de focus tijdens de herbronningsweek sterk te liggen op de verbinding met haar eigen kern en vandaaruit de connectie met het soort werk en werkomgeving.  Wandelcoaching werd benut als één van de methodieken om een beter zicht te krijgen op haar talenten, passies, existentiële waarden en missie.  Via wandelcoaching werden ook de onderliggende blokkerende relatiepatronen blootgelegd.
De volgende stap was evident “Wat kan ik zelf doen om meer authentiek, meer in verbinding met mezelf in het werk te gaan staan? En wat is er nodig in de werkcontext?  Welke voorstellen doen we naar de werkgever?” Hier bood wandelcoaching de antwoorden uit het onbewuste. 
Intussen is het leven van Anke aanzienlijk veranderd. Ze is een fan van wandelcoaching geworden en past de geleerde technieken zelf toe. Er is een aanpassing doorgevoerd in het soort werk (dat ze doet) en er is een meer zinvolle connectie gecreëerd. Dat Anke zichzelf zo goed kent maakt het voor haarzelf gemakkelijker om in gesprek te gaan met haar werkgever en om zelf een goede jobbalans te creëren. Dit is de basis van een WIN-WIN ook voor de werkgever.
 
 
Het verhaal van een KMO-team
Een dagje herbronnen vanuit talenten in en door de natuur.
 
In het voorjaar werd ik gecontacteerd door de zaakvoerder van een kleine KMO (8 medewerkers). Hij was getriggerd door onze aanpak van teamherbronning via methodieken van natuur- & wandelcoaching, en wou dit zelf ervaren… Ik kreeg een akkoord om een teamdag te organiseren. Doel van deze teamherbronningsdag was om beter zicht te krijgen op ieders talenten en hoe deze gezamenlijk nog beter konden worden ingezet.
Tijdens de herbronningsdag werd, in de voormiddag, via technieken van wandelcoaching een goed zicht gecreëerd op de talenten van de teamleden en het “soort werk” dat hier het best bij aansloot.
Na de lunch werd de focus verlegd naar het teamfunctioneren. Via natuur- & wandelcoaching werden de kerncompetenties binnen het team snel in kaart gebracht. Op een natuurlijke manier werd helder hoe een hogere productiviteit en meer werkgoesting kon worden gecreëerd door back to basics aanpassingen.
Daarnaast was deze verrijkende teamdag voor een aantal teamleden het vertrekpunt om verder meer diepgaand te reflecteren over hun eigen specifieke situatie (tijdens een individuele sessie) en vanuit deze nieuwe inzichten in overleg te gaan.
 
Deze cases zijn een illustratie van hoe wandelcoaching toegevoegde waarde biedt in zowel individuele als teambegeleiding, en meer specifiek bij het creëren van verbinding. 


 
Stapsgewijs werkwijzer
 
Wandelcoaching is een creatieve methodiek die bijzonder waardevol is bij het verduurzamen van werken, leiderschap en personeelsmanagement. Als coach en consultant zou ik deze aanpak niet meer willen of kunnen missen. De toepassings-mogelijkheden zijn ontzettend uitgebreid. Het feit dat deze benadering daarenboven zowel voor de coach (facilitator) als voor de doelgroep ook nog veel leuker en effectiever is, is bovendien een meevaller.  Zo wijst wandelcoaching ons niet alleen de weg  maar worden we ook op een aangename manier  “stapsgewijs” werkwijzer…
 
Ik hoop dat mijn visie en ervaring je mag inspireren en je aanzet om je professionele toolbox te verruimen met een methodiek die wat mij betreft onevenaarbaar is naar inhoudelijke mogelijkheden en aanpak. Lut Van Mossevelde


Wil jij ook wandelcoach worden?
 
Wil jij ook verbinding met de natuur? Wil je inzicht verwerven in hoe je de natuur kan benutten voor je eigen persoonlijke groei en in je werk als professional?
Het Instituut voor Duurzaam Werken vzw organiseert een
“Opleiding tot Wandelcoach”
met speciale aandacht voor toepassing bij studiekeuzebegeleiding, loopbaancoaching en burnoutherbronning.
Overweeg ons aanbod:
 • Proeverijen in februari en maart 2016;
 • Unieke zomercursussen in Zuid-Frankrijk: een weekje zelf herbronnen en inspiratie opdoen voor de eigen praktijk;
 • Wandelcoach Opleiding nu ook in België! 
Misschien ben je dan volgend jaar ook een unieke ervaring rijker… of zoals één van onze deelnemers het vorig jaar verwoordde: …
"Positief nazinderen" is een mooie uitdrukking en inderdaad gepast. De methodiek zelf heeft een zeer grote indruk op mij gemaakt en is sinds mijn tweejaarlijke NLP opleiding begin jaren negentig, mijn belangrijkste leerervaring. Proficiat voor de manier dat je dit heb aangepakt en de groep begeleid hebt in de juiste richting.
De groepsdynamiek op zich was ook een wonderbaarlijke ervaring; zelden een groep gezien die op zo korte tijd in elkaar geklikt is en elkaar heeft versterkt in de leerervaringen. De onafgebroken stroom aan foto's en berichten spreken voor zich :-)

 
Data Opleiding tot Wandelcoach
 • 22-23 & 29-30 april & 18 juni 2016 (België)
 • 3-9 juli 2016 (Zuid-Frankrijk)
 • 14-20 augustus 2016 (Zuid-Frankrijk)

Prijs

870 euro. Bij inschrijving vóór 31 januari 2016 geniet je van een vroegboekprijs: 795 euro. Voor verblijf in Zuid-Frankrijk hebben we keuzemogelijkheden qua accommodatie (extra van 180 euro tot 460 euro naargelang van je budget en voorkeuren).
 
Meer info
Inschrijven


Ons opleidingsteam
 
 
Lut Van Mossevelde is gedelegeerd bestuurder van het ‘Instituut voor Duurzaam Werken’. Ze is experte in duurzame inzetbaarheid en auteur van het boek "Duurzaam Werken". Via unieke herbronningsprogramma’s begeleidt ze mensen in werkcrises zoals burnout en ontslag.  Daarnaast is ze docente HR en pionier in het implementeren van Duurzaam HRM in KMO’s en multinationals.  In de zomer organiseert en geeft ze zelf Opleidingen tot Wandelcoach geïnspireerd door haar praktijkervaring.

 
 
Johan Verheven heeft al vele coachingwaters doorzwommen. Hij volgde de ene opleiding na de andere en nam ook deel aan onnoemelijk veel workshops. Johan is een bescheiden doch bekwame coach die zich vooral toespitst op wandelcoaching, loopbaancoaching en burnout preventie.
Hij ondersteunt het Instituut bij de verdere uitbouw van Wandelcoaching in Vlaanderen. Verder assisteert hij bij de Opleiding tot Wandelcoach in België.

 

Het Instituut voor Duurzaam Werken vzw is een netwerkorganisatie met een maatschappelijk doel. Met een team van gedreven experten wordt er gefocused op het “verduurzamen” van Werken, Leiderschap/Coaching en Personeelsmanagement. Doel is meer “Duurzame Inzetbaarheid” op de werkvloer realiseren.  www.sustainableworking.org
 
 
www.sustainableworking.org | info@sustainableworking.org
Volg het Instituut voor Duurzaam Werken vzw op Facebook 
Share
Tweet
Forward
Share
Copyright © 2016 Instituut voor Duurzaam Werken vzw, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp