Copy
View this email in your browser

220.000 werknemers en 33.000 zelfstandige ondernemers zijn "proxi" burnout in Vlaanderen

Burnoutsymptomen zijn in veel opzichten een goed maar pijnlijk voorteken.
Ze dwingen ons in een bepaalde richting ... -Dina Glouberman 

Instituut voor Duurzaam Werken vzw organiseert inspirerende cursussen om professionals de kans te geven zelf te herbronnen en kennis te maken met nieuwe methodieken voor hun praktijk. 


Opleiding tot Burnout Coach!


Wil jij ook leren hoe je zelf risico-analyses, actieplannen en aanpak van burnout, gelinkt aan de nieuwe wetgeving psychosociale risico's, vorm kan geven voor een organisatie?  Wil je daarnaast ook leren hoe je individuen met burnout kan begeleiden op een duurzame manier of hoe je preventief kan coachen?

Dan is deze tweedaagse opleiding tot Burnout Coach iets voor jou! 

 

Data15-16 april 2016
 
Locatie: regio Affligem/ Aalst
 

 
Meer info
Inschrijven
Instituut voor Duurzaam Werken vzw creëert individuele herbronningsmomenten voor mensen "in" of "bijna in" burnout.

Ik ... Burnout? 

Wil je voor jezelf een platform vormgeven en technieken aanleren zodanig dat je energie opnieuw stroomt?
Wil je inzicht verwerven in de onderliggende oorzaken van je energietekort en wil je hiermee op een constructieve manier aan de slag?
 
Dan is burnoutherbronning iets voor jou!
In ons aanbod kan je kiezen uit:
  • begeleiding per uur; 
  • een Connection4Balance (C4B) coaching van 4u: energie opnieuw laten stromen, unieke C4B analyse (gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd model), oorzaken identificeren en een eigen actieplan opmaken;
  • een herbronningstraject van 20u afgestemd op je behoeften, in Zuid-Frankrijk of aan de Belgische Kust
Meer info
Instituut voor Duurzaam Werken vzw verankert een nieuwe dynamiek in teams en organisaties. We maken van de wettelijke verplichtingen een opportuniteit voor groei en creëren een win-win voor alle stakeholders.

Duurzame aanpak voor teams en organisaties  
 

      Unieke, integrale aanpak conform de wet:

  • individuele meting van psychosociale risico's als input voor analyse op team- & organisatieniveau;
  • duurzaam actieplan: individuele, team-, en organisatie-aanpak;
  • het ontwikkelen van een duurzaam beleid rond gezondheid, absenteïsme, presenteïsme of burnout voor je organisatie;
  • bewustmakingsworkshops gericht op inzicht, herkenning en preventie van burnout
Meer info
Drijvende krachten... jouw contacten

Lut Van Mossevelde is gedelegeerd bestuurder van het ‘Instituut voor Duurzaam Werken’. Ze is experte in duurzame inzetbaarheid en auteur van het boek "Duurzaam Werken". Via unieke herbronningsprogramma’s begeleidt ze mensen in werkcrises zoals burnout en ontslag.  Daarnaast is ze docente HR en pionier in het implementeren van Duurzaam HRM in KMO’s en multinationals.  
 

Carol Bailleul, zaakvoerder van Sharwa, is senior consultant in vakgebieden gerelateerd aan veiligheid, gezondheid en milieu. Als partner van het Instituut voor Duurzaam Werken ligt Carols focus op de recente wetgeving rond psychosociale risico’s op het werk. Ze legt zich toe op het vergroten van awareness bij organisaties, op burnout preventie en coaching, evenals op de uitbouw van herbronningstrajecten aan zee.
 
Waarom vereist burnout actie? Enkele concrete cijfers, wat we leren uit onderzoek ...
In “Knipperlicht voor burnout” Acute psychische vermoeidheidsproblemen bij werknemers en zelfstandige ondernemers onder de loep (SERV onderzoek – dec. 2014), situeren  Ria Bourdeaud’hui en Stephan Vanderhaeghe de problematiek.
Volgens hen bevinden -in 2013- 10,2% van de Vlaamse zelfstandige ondernemers en 9,6% van de werknemers zich in een acuut problematische situatie op het vlak van psychische vermoeidheid. Dit komt overeen met ongeveer 33.000 Vlaamse zelfstandige ondernemers en 220.000 werknemers die niet meer naar behoren kunnen functioneren tijdens het werk maar wel effectief aan de slag zijn (niet langdurig afwezig wegens ziekte). Ze beschouwen acute psychische vermoeidheidsproblemen als een ‘proxi’ voor burnoutsymptomen.
Psychische vermoeidheid heeft niet alleen gevolgen voor de individuele zelfstandige ondernemer (voorbeeld slaapstoornissen) maar is ook nadelig voor het functioneren van de onderneming. Werknemers met burnoutsymptomen zijn vaker en langduriger afwezig. Bovendien overwegen deze werknemers vaker ander werk te zoeken en achten zij zich minder in staat hun job uit te oefenen tot hun pensioen. Dat laatste geldt ook voor zelfstandige ondernemers.
Uit een onderzoek van IDEWE (2012) naar “welzijnsindicatoren” bij Vlaamse werknemers komt naar voor dat meer dan een vijfde van de werknemers behoort tot de risicogroep voor burnout. Ze vinden (in het onderzoek) een sterk verband met de arbeidsomstandigheden (psycho-sociale risico’s). Ze berekenen dat de werkgever gemiddeld 7.392 € extra kosten heeft aan werknemers met burnoutverschijnselen. Deze medewerkers rapporteren immers gemiddeld 17 dagen absenteïsme versus 9 dagen bij de anderen.
Als burnoutsymptomen daadwerkelijk omslaan in burnout is men, volgens de Nederlandse stichting Burnout, bovendien gemiddeld 189 dagen afwezig.
Daarnaast is er ook het wetgevend kader waarbinnen de Belgische onderneming moet werken.
In de nieuwe wetgeving psychosociale risico’s (in werking getreden vanaf september 2014) komt de term ‘burnout’ voor de eerste keer voor in de Belgische wetgeving. Tot voordien konden werknemers met een burnout enkel een gemotiveerde klacht voor intimidatie indienen. De nieuwe wet maakt het mogelijk om intimidatie door de werkgever te laten erkennen door de rechtbank.
De werkgever is er bovendien toe gehouden om, buiten elke vorm van incident, een globale risicoanalyse binnen de onderneming uit te voeren met als doel om de situaties te identificeren die leiden tot psychosociale risico’s en de risico’s ervan te bepalen en te evalueren. Op basis van deze globale risicoanalyse moeten preventiemaatregelen worden genomen om de psychosociale risico’s zoveel mogelijk te beperken. 
Het Instituut voor Duurzaam Werken vzw is een netwerkorganisatie met een maatschappelijk doel. Met een team van gedreven experten wordt er gefocust op het “verduurzamen” van Werken, Leiderschap/Coaching en Personeelsmanagement. Doel is meer “Duurzame Inzetbaarheid” op de werkvloer realiseren.
www.sustainableworking.org | info@sustainableworking.org
Volg het Instituut voor Duurzaam Werken vzw op Facebook 
Share
Tweet
Forward
Share
Copyright © 2016 Instituut voor Duurzaam Werken vzw, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp