Copy
View this email in your browser

220.000 werknemers en 33.000 zelfstandige ondernemers zijn "proxi" burnout in Vlaanderen

In samenwerking met de HoGent en gesubsidieerd door Syntra Vlaanderen brengt het Instituut voor Duurzaam Werken vzw een innovatief en inspirerend opleidingstraject in verschillende provincies.


Burn-out binnen de KMO!


Hoe burn-out een opportuniteit voor groei kan zijn.


Jaaropleiding (6 sessies van oktober tot juni) voor CEO’s, general managers, ondernemers, leden van een Management Team, staffunctionarissen, internen met een managementfunctie, HR & preventie professionals die werken rond de wetgeving psychosociale risico’s & burn-out.

Op verschillende locaties: Gent, Brussel, Antwerpen, Hasselt, Kortrijk, Aalst
 

De opleiding loopt van oktober 2016 tot juni 2017

Je kan je timing en locatie kiezen ...

6 ontbijtsessies (van 8u tot 11u)
Gent: di. 11/10; 6/12; 17/1; 14/3; 16/5; 27/6
Antwerpen: ma. 10/10; 5/12; 16/1; 13/3; 15/5; 26/6
Brussel: vr. 7/10; 2/12; 13/1; 10/3; 12/5; 23/6
Hasselt: woe. 5/10; 30/11; 11/1; 8/3; 10/5; 21/6

OF

6 namiddagsessies (van 14u tot 17u)
Aalst: vr. 7/10; 2/12; 13/1; 10/3; 12/5; 23/6
Kortrijk: di. 11/10; 6/12; 17/1; 14/3; 16/5; 27/6


Prijs: 720 euro excl. BTW
Dit aanbod komt in aanmerking voor de KMO portefeuille

 
Na het volgen van dit leertraject  ben je in staat om:
  • tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen o.a. wat betreft psychosociale risico’s en CAO 104
  • om met burn-out zowel preventief als curatief om te gaan op individueel, team en organisatievlak
  • om risico-analyses te maken evenals deze om te zetten in duurzame acties
  • om het geleerde toe te passen op het personeelsbeleid in je organisatie en aldus te zorgen voor duurzame verankering van het geleerde
  • om de burn-outuitdaging om te buigen tot een opportuniteit voor groei
Meer info
Inschrijven

Trainer/ Coach

Lut Van Mossevelde leidt het ‘Instituut voor Duurzaam Werken’. Ze is experte in duurzame inzetbaarheid en auteur van het boek "Duurzaam Werken". Via unieke herbronningsprogramma’s begeleidt ze mensen in werkcrises zoals burnout en ontslag.  Daarnaast is ze docente HR en pionier in het implementeren van Duurzaam HRM in KMO’s en multinationals.  
 
Waarom vereist burnout actie? Enkele concrete cijfers, wat we leren uit onderzoek ...

In “Knipperlicht voor burnout” Acute psychische vermoeidheidsproblemen bij werknemers en zelfstandige ondernemers onder de loep (SERV onderzoek – dec. 2014), situeren  Ria Bourdeaud’hui en Stephan Vanderhaeghe de problematiek.
Volgens hen bevinden -in 2013- 10,2% van de Vlaamse zelfstandige ondernemers en 9,6% van de werknemers zich in een acuut problematische situatie op het vlak van psychische vermoeidheid. Dit komt overeen met ongeveer 33.000 Vlaamse zelfstandige ondernemers en 220.000 werknemers die niet meer naar behoren kunnen functioneren tijdens het werk maar wel effectief aan de slag zijn (niet langdurig afwezig wegens ziekte). Ze beschouwen acute psychische vermoeidheidsproblemen als een ‘proxi’ voor burnoutsymptomen.
Psychische vermoeidheid heeft niet alleen gevolgen voor de individuele zelfstandige ondernemer (voorbeeld slaapstoornissen) maar is ook nadelig voor het functioneren van de onderneming. Werknemers met burnoutsymptomen zijn vaker en langduriger afwezig. Bovendien overwegen deze werknemers vaker ander werk te zoeken en achten zij zich minder in staat hun job uit te oefenen tot hun pensioen. Dat laatste geldt ook voor zelfstandige ondernemers.
Uit een onderzoek van IDEWE (2012) naar “welzijnsindicatoren” bij Vlaamse werknemers komt naar voor dat meer dan een vijfde van de werknemers behoort tot de risicogroep voor burnout. Ze vinden (in het onderzoek) een sterk verband met de arbeidsomstandigheden (psycho-sociale risico’s). Ze berekenen dat de werkgever gemiddeld 7.392 € extra kosten heeft aan werknemers met burnoutverschijnselen. Deze medewerkers rapporteren immers gemiddeld 17 dagen absenteïsme versus 9 dagen bij de anderen.
Als burnoutsymptomen daadwerkelijk omslaan in burnout is men, volgens de Nederlandse stichting Burnout, bovendien gemiddeld 189 dagen afwezig.
Daarnaast is er ook het wetgevend kader waarbinnen de Belgische onderneming moet werken.
In de nieuwe wetgeving psychosociale risico’s (in werking getreden vanaf september 2014) komt de term ‘burnout’ voor de eerste keer voor in de Belgische wetgeving. Tot voordien konden werknemers met een burnout enkel een gemotiveerde klacht voor intimidatie indienen. De nieuwe wet maakt het mogelijk om intimidatie door de werkgever te laten erkennen door de rechtbank.
De werkgever is er bovendien toe gehouden om, buiten elke vorm van incident, een globale risicoanalyse binnen de onderneming uit te voeren met als doel om de situaties te identificeren die leiden tot psychosociale risico’s en de risico’s ervan te bepalen en te evalueren. Op basis van deze globale risicoanalyse moeten preventiemaatregelen worden genomen om de psychosociale risico’s zoveel mogelijk te beperken. 
Het Instituut voor Duurzaam Werken vzw is een netwerkorganisatie met een maatschappelijk doel. Met een team van gedreven experten wordt er gefocust op het “verduurzamen” van Werken, Leiderschap/Coaching en Personeelsmanagement. Doel is meer “Duurzame Inzetbaarheid” op de werkvloer realiseren.
Partners
www.sustainableworking.org | info@sustainableworking.org
Volg het Instituut voor Duurzaam Werken vzw op Facebook 
Share
Forward
Share
Copyright © Institute for Sustainable Working vzw, Krekelstraat 15- 9300 Aalst (Belgium)
All rights reserved.Our mailing address is:
info@sustainableworking.org

unsubscribe from this list   

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Instituut voor Duurzaam Werken vzw · Krekelstraat 15 · 9300 Aalst · Aalst 9300 · Belgium

Email Marketing Powered by MailChimp