Copy
Ontsprankeling, digitale fitheid en de vier grootste fouten bij videobellen
View this email in your browser

      Ontsprankeling, digitale fitheid en de vier grootste fouten bij videobellen  

                                  
Hallo <<Voornaam>>,

Langzamerhand gaan we de goede kant op. Minder besmettingen, meer versoepelingen. Een mooie zomer lijkt eraan te komen. Toch zitten we ook nog midden in de lockdown. Veel mensen werken thuis en onze vrijheid is nog steeds beperkt. Volgens het CNV staat bij veel medewerkers het water nu tot aan de lippen. Hun onderzoek laat zien dat mensen minder plezier en meer stress ervaren. Eén op de 5 medewerkers geeft aan tegen een burn out aan te zitten. Naast stress lijken veel werkenden te leiden aan “ontsprankeling” met alle gevolgen van dien. In deze nieuwsbrief gaan we kijken wat er precies aan de hand is en welke impact dit heeft op ons werkgeluk. We proberen overzicht en inzicht te geven en bieden concrete handvatten om hier als leidinggevende of coach mee aan de slag te kunnen.

Wil jij zelf als leidinggevende, HR professional of coach serieus aan de slag met het werkgeluk van jouw mensen? Kijk dan eens naar deze opleiding speciaal voor leidinggevenden en deze opleiding speciaal voor coaches. Wil je met jouw team of organisatie met dit thema aan de slag op een manier die ongekende verbinding creëert en echt blijft hangen? Bekijk dan eens deze Masterclasses.
 
Voor nu veel kijk- en leesplezier en alvast een fijne zomer toegewenst!


Met hartelijke groet,

Onno Hamburger Oprichter Gelukkig Werken Nederland
en organisator van de Gelukkig Werken Academy

Tot ziens!

P.s. De online intervisies voor oud deelnemers aan de opleiding en de inhoudelijke sessies over werkgeluk werden in 2020 zeer gewaardeerd dus krijgen zeker een vervolg in 2021. Verderop in deze nieuwsbrief meer info over data etc.


P.P.s. Op verzoek is er nu ook overzicht van eerdere nieuwsbrieven.
 
P.P.P..s. En heb jij vragen, opmerkingen of suggesties? Altijd welkom! Gewoon op reply drukken en je krijgt zeker antwoord (je kan mij ook direct mailen via Onno@gelukkigwerken.nl).
 
P.P.P.P.s. Wil je je liever uitschrijven? Dat kan ook. Zie hier of onderaan deze nieuwsbrief.
Hoe gaat het met ons?
Afgelopen week publiceerde het CNV een alarmerend onderzoek naar de effecten van de coronacrisis. Volgens het CNV jaagt de coronacrisis honderdduizenden medewerkers de burn out in. De afgelopen maanden zagen we dit soort onheilsberichten regelmatig voorbijkomen. Mede daardoor hebben wij (samen met de Monitorgroep) begin 2021 een representatief onderzoek uitgevoerd naar het mentale welzijn van werkend Nederland. Dit onderzoek hebben we uitgevoerd op het moment dat de lockdown het strengst was, de vaccinatie uiterst traag werd uitgerold en er nog geen sprake was van versoepelingen. Wij waren er heilig van overtuigd dat de resultaten die we terugkregen dramatisch zouden zijn. Mede door de vele berichten in de media over stress en ongeluk bij werkend Nederland.

 
Groot was dan ook onze verbazing toen bleek dat de verschillen met eerdere werkgelukmetingen zeer klein waren. Gemiddeld was Nederland begin 2021 slechts 0,1 punt op een schaal van 10 minder (werk)gelukkig geworden. Ons werkplezier is gemiddeld gezien met 0,2 punt gedaald maar dat is eigenlijk het grootste verschil. Wordt het ongeluk door partijen als het CNV en de media schromelijk overdreven of is er iets anders aan de hand? Voor een deel blijkt overdrijving en uitvergroting een belangrijke rol te spelen. Dit is natuurlijk iets dat je breder ziet in de media. Negatief nieuws heeft nu eenmaal meer impact en blijft beter hangen dus daarom worden berichten vaak bewust dan wel onbewust negatiever gemaakt en uitvergroot. Verder blijkt dat de onderzoeken die worden gebruikt en waaruit wordt geciteerd lang niet altijd representatief zijn voor de gehele Nederlandse bevolking. Zo blijkt dat de bovenstaande alarmerende berichten vooral onderzoeken zijn onder zeer specifieke doelgroepen (zoals de leden van de CNV ) of waarbij een sturende vraagstelling een rol speelt; zie bijvoorbeeld hieronder de rectificatie in het Algemeen Dagblad bij eerdere berichten over massale burn out bij jongeren.
 Maar wanneer we wat dieper graven in ons eigen (representatieve) onderzoek zien we dat er toch wel iets aan de hand is. Gemiddeld gezien is het welzijn van alle werkenden niet sterk gedaald maar specifieke groepen blijken wel veel last te ervaren terwijl andere groepen juist floreren tijdens deze crisis. Dat zie je hieronder terug in deze grafiek.
 
Zo blijkt uit ons onderzoek dat 35 procent van de medewerkers meer negatieve gevoelens ervaart tijdens de huidige lockdown. Een klein deel van de medewerkers (ongeveer 9%) ervaart zelfs psychische klachten zoals uitputting, somberheid en burn out klachten. Maar er is ook een deel (12 %) dat juist nu meer rust, ontspanning en positieve emoties ervaart. Het merendeel van de medewerkers (47%) ervaart overigens niet meer positieve of negatieve emoties dan voor de lockdown.
 
Voor leidinggevenden (en coaches) is het interessant en belangrijk om te weten wie floreert tijdens de lockdown en wie wellicht extra hulp nodig heeft om er gezond doorheen te komen. Doordat we meer afstand van elkaar houden en voornamelijk online werken, hebben we minder zicht op hoe het gaat met de ander. De informele gesprekken bij het koffiezet apparaat en tijdens de lunch zijn verdwenen. Dit soort momenten leek voor corona een zinloze opvulling te zijn maar blijkt nu opeens cruciaal te zijn voor de verbinding in het team en de inschatting en afstemming van leidinggevenden met de teamleden. Een belangrijke groep om extra aandacht aan te geven zijn medewerkers die nu psychische klachten ontwikkelen naar aanleiding van de lockdown. Alhoewel dit maar een minderheid vormt is juist bij deze groep tijdig ingrijpen cruciaal om langdurige uitval te voorkomen. Zie de tabel hieronder voor meer inzicht in deze kwetsbare groep.  
 
Uit ons onderzoek blijkt dat de impact van de lockdown niet gelijk is verdeeld. Jongeren (tussen 25-34) blijken bijvoorbeeld bijna twee keer zo vaak last de hebben van psychische klachten. Ook alleenstaanden blijken meer last te hebben van de lockdown. De persoonlijkheid blijkt een belangrijke voorspellende factor te zijn. Mensen die gevoelig zijn voor negatieve emoties (neuroticisme) hebben een grotere kans op psychische problemen. De sector waar de werkende vandaan komt blijkt ook van belang. Bij de zorg en detailhandel blijkt de kans op psychische klachten tijdens de huidige lockdown een stuk groter dan bij andere sectoren zoals bijvoorbeeld de ICT. Heb je als leidinggevende veel jonge, alleenstaande, gevoelige medewerkers in jouw team dan zou het percentage dat last heeft van psychische klachten wel eens een stuk hoger kunnen zijn dan die negen procent. Waardoor wordt dit veroorzaakt? Werkdruk blijkt daarbij een cruciale rol te spelen. Hier zien we ook weer dat de coronacrisis een gevarieerd beeld oplevert.
Ongeveer één derde (34%) van de medewerkers geeft aan nu meer werkdruk te ervaren. Een klein deel (15%) blijkt nu minder werkdruk te ervaren. Een groot deel van de medewerkers (51%) ervaren geen verandering in werkdruk. We hebben medewerkers ook gevraagd waardoor zij meer werkdruk ervaren. Zie hieronder wat zij zelf teruggeven.
De belangrijkste reden waarom medewerkers meer werkdruk ervaren, is dat er te weinig collega’s beschikbaar zijn in het team. Verder zijn er te veel ad hoc werkzaamheden. Daarnaast zijn er ook persoonlijke factoren zoals nee zeggen, perfectionisme en (over) betrokkenheid die de te hoge werkdruk veroorzaken. Die hoge werkdruk is ook makkelijk te begrijpen wanneer je denkt aan de overbelasting in de zorg en de extra belasting voor bijvoorbeeld medewerkers in supermarkten en de logistiek. Maar er is nog iets anders aan de hand. Dit zagen we duidelijk terug toen we keken naar de relatie tussen werkdruk en werkgeluk.
Werkdruk alleen blijkt niet automatisch te leiden tot veel minder werkgeluk. Pas wanneer werkdruk echt als te hoog wordt ervaren dan zie je het werkgeluk ineens keihard naar beneden knallen. Arie Pieter Veldhoen (van de Monitorgroep) noemt dit wel het “Ravijn” van werkdruk. Als leidinggevende, HR-professional en coach is het dus superbelangrijk het verschil tussen hoge werkdruk en té hoge werkdruk goed in de gaten te houden. Want te hoge werkdruk leidt tot een laag werkgeluk wat weer samenhangt met een hogere kans op burn out. Daarnaast ervaren veel medewerkers (vooral in de zorg) tijdens corona ook een hele andere vorm van werkdruk. Zij ervaren extra druk doordat zij morele stress ervaren. Zij kunnen op dit moment vaak niet de kwaliteit en intensiteit van zorg leveren die zij graag willen leveren (of die afgesproken is). Denk aan een ic-arts die een transplantatie uit moeten stellen waar de patiënt soms al jaren op wacht. Of de zorgmanager of verpleegkundige die cliënten in het verzorgingshuis nog maar één keer per week kan laten douchen. Maar naast de stress door te hoge werkdruk en morele stress is er meer aan de hand.
Illustratie bij artikel in de New York Times
Veel werkenden zijn aan het “verpieteren”
De afgelopen maanden viel het mij op dat steeds meer vrienden een uitgebluste indruk maakte. Ze waren niet per sé ongelukkig maar zeker niet aan het floreren. Mensen die normaliter energiek, gedreven en gepassioneerd waren herkende ik niet meer terug. Wat was er met hen aan de hand? Toen ik dit artikel van Adam Grant las viel er direct een kwartje. Grant heeft het in dat fascinerende artikel over “to languish”. Dat werkwoord heeft alles te maken met gevoelens van doelloosheid, stilstand en leegte. Geen depressie of burn out maar een soort tussenfase waarin mensen verkeren. Ik zie dit regelmatig om mij heen. Niet alleen bij vrienden maar ook binnen organisaties waar ik regelmatig (online) kom. Mensen kunnen er vaak moeilijk een woord aan geven. Ze zeggen soms dat ze als het ware op “de pauzestand” staan en afwachten tot alles weer normaal wordt.
Eén van de eerste dingen die ik ben gaan doen, is op zoek gaan naar een goede vertaling van “to languish”. Letterlijk wordt dat woord vertaald als verkommeren of verkwijnen. Maar deze woorden klinken zo ouderwets en passen wat mij betreft niet goed bij deze nieuwe situatie. In deze Linked'In post stelde ik de vraag of anderen dit gevoel ook herkennen en of zij een goede vertaling hadden voor “to languish”. Dit leverde binnen 24 uur meer dan 10.000 views op en vele tientallen reacties. Blijkbaar ben ik niet de enige die dit gevoel herkent. Op Linked'In worden de mooiste alternatieven aangedragen. Zie het plaatje hierboven voor een selectie daarvan. Ik vind zelf de term ontsprankelen een prachtige nieuwe term. Dit woord is verzonnen door Marlies Jellema. Volgens haar zijn mensen de sprankel een beetje kwijtgeraakt en voelen zij zich ontsprankelt. Ik vind dit een geniaal woord en ik was niet de enige. Veel mensen op Linked'In vonden dit één van de mooiste vertalingen. Voor jou ook? Of heb jij liever een ander woord? Ik ben benieuwd! Een berichtje via Linked'In of via email wordt gewaardeerd!
Dat ontsprankelen, verpieteren of vegeteren blijkt niet ongevaarlijk te zijn. Volgens Adam Grant heeft ontsprankelen een negatief effect op onze motivatie, vermindert het onze focus en heeft het een sterk negatief effect op onze productiviteit. Op de langere termijn hebben mensen die ontsprankelt zijn een veel grotere kans op psychische problemen en post traumatische stress stoornissen (drie keer zo groot). Werk aan de winkel dus. Maar wat is beste manier om dit aan te pakken?
Bron: Pixabay
Gek genoeg is het belangrijkste gevaar dat je het gevoel van ontsprankeling niet bij jezelf herkent. Omdat onverschilligheid een deel is van het ontsprankelen en je als het ware onverschillig wordt voor je eigen onverschilligheid. Verder wordt er nu in veel organisaties (onbewust) minder aandacht besteed aan emoties. Door de focus op online werken is de inhoud van het werk centraal komen te staan. Lekker efficiënt natuurlijk maar dat heeft ook een schaduwzijde. Hoe je je voelt en wat je ervaart werd vroeger vooral besproken bij het koffiezet apparaat en bij de lunch. Doordat deze informele momenten nu grotendeels zijn weggevallen, hebben emoties op het werk een minder belangrijke plek gekregen. Daardoor merken we de negatieve effecten pas op wanneer het te laat is.    
 
Een van de beste manieren om met emoties in het algemeen en met ontsprankelen in het bijzonder om te gaan, is door dit gevoel te benoemen. Ontkennen van je emoties blijkt slecht te zijn voor je gezondheid. Tijdens de start van de pandemie ervaarden veel medewerkers een gevoel van rouw. Door het verlies van mogelijkheden en vrijheid en de worsteling met de acceptatie daarvan. Nu ruim een jaar later zou een belangrijke emotie wel eens “to languish” of ontsprankelen kunnen zijn. Acceptatie en ervaren is dus een belangrijke eerste stap. Naast deze cruciale stap zijn er nog meer dingen die je kan doen om ontsprankelde medewerkers (of jezelf) te ondersteunen.
Meer flow & focus
Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis was de beste voorspeller van hoe goed mensen zich voelden niet of zij optimistisch waren ingesteld of voldoende mindful waren. De belangrijkste voorspeller van mentaal welzijn bleek de hoeveelheid flow die mensen ervaarden. Voor mensen die de term nog niet goed kennen: flow is een mentale toestand wanneer je volledig opgaat in wat je doet. Flow blijkt ook een belangrijk tegengif tegen ontsprankeling te zijn. Flow vraagt om uitdagingen, de mogelijkheid om je te kunnen focussen en bij te kunnen dragen aan iets wat voor jou betekenisvol en waardvol is. Flow is ook nauw verbonden met werkgeluk maar dat had je waarschijnlijk wel zo ingeschat.
 
Ook voor de coronacrisis was het creëren van flow in ons werk en leven al een behoorlijke uitdaging. We worden immers constant afgeleid door onze telefoon, email en vroeger onze collega’s. Met thuiswerken zijn daar weer andere afleidingen bij gekomen zoals huisgenoten en huisdieren (of een borende buurman). Jezelf ononderbroken tijd geven en jezelf voldoende blijven uitdagen zijn dus cruciale ingrediënten voor meer flow en daarmee meer sprankeling en werkgeluk. Hieronder twee video’s met een aantal praktische tips hoe je meer focus & flow kan creëren in je eigen werk en dat van jouw teamleden. Deze video’s zijn opgenomen voor WERKGELUK.TV Via de WERKGELUK.TV Linked'In groep kun je op de hoogte blijven van nieuwe video’s die verschijnen.
Video over Flow & Werkgeluk
 
Video over Focus & Werkgeluk
Met veel dank aan Leslie Groen. Wat een top interviewster!
Digitale fitheid
Naast het gebrek aan focus en flow zijn de digitale tools die we nu nog meer zijn gaan gebruiken vaak niet optimaal. Veel instrumenten zoals Excel en Word maar ook email zijn in feite digitale vertalingen van oude technieken uit de tijd van de typemachine. De coronacrisis maakt duidelijk dat het tijd wordt deze archaïsche instrumenten te vervangen voor nieuwe tools die meer bij de tijd zijn. In het verleden ging het gebruik van deze oude instrumenten vooral ten koste van onze effectiviteit. De pandemie maakt de impact nog groter waardoor het ook ten koste gaat van onze (mentale) gezondheid. Oplossingen hiervoor zijn er wel maar deze zijn nog niet erg bekend. Ze vragen van ons een andere houding en het gebruik van nieuwe digitale tools. Afgelopen week heb ik daar uitgebreid over gesproken met één van dé experts in Nederland op dit gebied Martijn Aslander. Eerder deelde ik een Linked'In artikel van hem over het belang van digitale fitheid. Deze post was enorm populair. Blijkbaar een onderwerp dat anderen ook aanspreekt.
Omdat digitale fitheid (juist nu) zo’n belangrijke factor is voor werkgeluk hebben we afgesproken hier de komende periode een aantal online sessies over te organiseren onder de noemer Digitaal Werkgeluk. De eerste (kosteloze) online sessie organiseren we op maandag 31 mei van 13.00 tot 14.00. Wil jij daarbij zijn? Stuur mij dan even een email via onno@gelukkigwerken.nl dan stuur ik je de Zoom uitnodiging.
Ontsprankelen en online werken
Een deel van de uitgeblustheid die veel medewerkers nu ervaren komt door verkeerd online werken. Met een aantal eenvoudige tips kan jezelf veel energieverlies besparen. Laat ik je eerst een paar vragen stellen.
 
  1. Zie jij (ook) jezelf terwijl je aan het videobellen bent?
  2. Heb jij de rustmomenten die je vroeger had toen je van de ene locatie naar de andere moest lopen of autorijden (deels) vervangen door (meer) video calls?
  3. Wanneer jij naar het beeldscherm kijkt, kijk jij dan langs de ander in plaats van dat jij de ander aankijkt of kijk je direct de ander in de ogen (en de ander bij jou)?
  4. Heb je af en toe een hapering in geluid of beeld of zie jij soms een vertraging wanneer anderen praten?
 
Scoor je meer dan 2 keer een “ja” dan heb je echt een probleem. Het mooie is dat de oplossingen redelijk eenvoudig zijn en dit jou echt een bak energie en extra sprankeling gaat opleveren. Zie hieronder een aantal eenvoudig toepasbare tips.
Het probleem van “jezelf zien” (probleem 1)
Jezelf constant in de spiegel zien is een enorm energielek. Wanneer je jezelf in de spiegel ziet ben je veel kritischer naar jezelf. Wanneer je aan het videobellen bent, ben je bewust danwel onbewust constant ook naar jezelf aan het kijken. Dit kost bakken met energie en is (vaak onbewust) enorm stressvol. De oplossing is bijzonder eenvoudig. In Zoom kan je de projectie van jezelf heel eenvoudig tijdelijk uitzetten (dat kan in Zoom op deze manier). Wanneer je met Teams, Skype of een ander videoprogramma werkt kan je het beste gewoon een post-it gebruiken om jezelf te bedekken.
 
Uit onderzoek komt naar voren dat vrouwen en jongeren extra gevoelig zijn voor zichzelf zien. Zij worden nog kritischer op zichzelf dan anderen groepen. De persoonlijkheid blijkt ook een belangrijke rol te spelen. Vooral introverte en gevoelige mensen ervaren extra stress wanneer zij constant naar zichzelf kijken. Doe jezelf een plezier en ga hiermee aan de slag. Zet jezelf uit wanneer je aan het videobellen bent. Mijn deelnemers geven aan dat de impact enorm (positief) is.
Rustmomenten inbouwen (probleem 2)
Wanneer je geen rustmomenten inbouwt, zal de hoeveelheid stress hormonen (bijvoorbeeld cortisol) gedurende de dag steeds verder toenemen. Rust en vooral beweging zijn cruciaal om jouw stressniveaus weer even te laten zakken. Dan ben je aan het einde van de dag minder vermoeid en slaap je ook beter en dieper. Er zijn tegenwoordig mooie apps die je daarbij kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld Ommetje van de hersenstichting die je hier kunt downloaden.
 
Verbinding gaat via de ogen (probleem 3)
In een gesprek kijk je elkaar af en toe aan in de ogen. Zo voel je je gezien en word je opgemerkt. Bij veel videobelsessies gaat dit niet automatisch goed. Kijk dus af en toe bewust in de camera. Hier zal je jezelf echt even op moeten trainen. Er zijn steeds meer handige tools om dit elkaar “in de ogen kijken” te faciliteren. Bijvoorbeeld een algoritme die je ogen “automatisch” aanpast zodat het lijkt of je elkaar aankijkt of een camera die je direct voor je beeldscherm kan plaatsen. Kleine, eenvoudige interventies met enorm veel positief effect.
 
Vertraging van het beeld (probleem 4)
Wanneer het geluid of beeld van onvoldoende kwaliteit is dan kost het extra energie om je te kunnen concentreren op de inhoud. Onderzoek laat verder zien dat wanneer het beeld dat jij van de ander ziet vertraagt is dat je, ondanks dat je weet dat dit te maken heeft met de internetsnelheid of andere technische problemen, jij die ander ervaart als dommer. Extra reden dus om supersnel internet te installeren en jezelf (of jouw medewerkers) van goed materiaal te voorzien.   
 
Intensiteit van videobellen (bonus)
Wanneer je voor de computer zit en online aan het overleggen bent met een klein aantal anderen dan is jouw hoofd (en dat van jouw gesprekspartners) relatief groot. Onbewust zal je dit ervaren als een situatie van conflict of van grote intimiteit. Dit heeft een enorm versterkend effect op je concentratie. Op zich werkt dat natuurlijk positief. Je luistert dan extra aandachtig en je bent gefocust. Nadeel is dat wanneer je langere sessies hebt je jezelf op deze manier uitput. Wanneer iedereen wat meer afstand neemt van de camera zijn de gezichten kleiner en de belevenis wat minder intense. Je kunt natuurlijk ook afspreken de camera regelmatig even uit te zetten of te kiezen voor Gallery view in plaats van Speaker view waardoor de gezichten ook wat minder groot op het beeldscherm komen.
 
Hierboven hebben we uitgebreid gesproken over ontsprankelen. Het blijkt een fenomeen met verschillende oorzaken. Sommige mensen hopen dat het einde van de lockdown (hopelijk deze zomer) ook het einde zal betekenen van het ontsprankelen. Ik denk zelf dat dit een naïeve veronderstelling is. Er is meer aan de hand. De pandemie bracht deze crisis in het werk alleen maar versneld aan het licht. Werk is al een langere tijd stuk zoals Martijn Aslander dat noemt. Verder zal door het hybride werken online werken een steeds belangrijkere rol gaan spelen. We zullen met elkaar aan de slag moeten om dit te repareren. Het meten van werkgeluk kan daarbij ondersteunend werken. We leren steeds meer over de relatie tussen werkgeluk en andere factoren. Bij ons onderzoek (De Monitorgroep & de Gelukkig Werken Academy, 2021) naar werkgeluk begin 2021 bleek bijvoorbeeld een duidelijke relatie tussen de hoogte van het werkgeluk en de mate waarin medewerkers op zoek gaan naar een andere baan. Zie hieronder voor de relatie tussen werkgeluk en de neiging op zoek te gaan naar een nieuwe baan.
Bij medewerkers die een lage score hebben op werkgeluk (lager dan een 6) is een grote meerderheid (84 procent) actief op zoek naar een nieuwe baan. Bij medewerkers die een hoge score hebben op werkgeluk (8 en hoger) is een grote meerderheid (84 procent) niet op zoek naar een andere baan. Werkgeluk is dus cruciaal voor het binden en boeien van talent.
De afgelopen weken heb ik voor WERKGELUK.TV verschillende video’s opgenomen; hieronder een selectie met verschillende onderwerpen. Wil je op de hoogte blijven van de verschillende video’s die we publiceren in het kader van WERKGELUK.TV? Wordt dan lid van onze Linked'In groep via deze link
Video 1: Wat is het verschil tussen een Chief Happiness Officer (CHO), Werkgeluk coach en Werkgelukdeskundige?
De termen Chief Happiness Officer (CHO), Werkgeluk coach en Werkgelukdeskundige worden soms door elkaar gebruikt. Dit creëert verwarring. Niet alleen bij werkgeluk professionals zelf maar ook in de “buitenwereld”. Mijn stelling is dat als wij willen dat anderen werkgeluk als een thema serieus nemen, wij moeten beginnen met zelf goed te kijken welke termen en functie titels wij onszelf toekennen. Ben je het daar mee eens of vind jij dit onzin? Check hierboven mijn videoverhaal. Ben je het ermee eens of niet? In onze WERKGELUK.TV LinkedIn groep gaan we er verder over in gesprek. 
Video 2: Werkgeluk begint in bed!?
“Wanneer we niet voldoende slapen verdwijnt ons geluksgevoel als sneeuw voor de zon (zie hoofdstuk 14 van het Handboek Werkgeluk). Werken aan werkgeluk begint in bed". Een herkenbare stelling. Zeker nu tijdens de coronacrisis lijkt het erop dat meer mensen last hebben van slaapproblemen met alle negatieve consequenties van dien.

In de bovenstaande Werkgeluk.TV sessie spreek ik daarover met stress- en slaapexpert Marijke Gast. Marijke is oud deelnemer aan de opleiding tot Werkgeluk Coach. Zij helpt al jarenlang medewerkers en organisaties met het verminderen van stress en het verbeteren van de slaapkwaliteit. Nog meer vragen voor Marijke? Neem dan even contact met haar op. Zij helpt je graag verder!
Video 3: Positieve Psychologie in 30 vragen
Werkgeluk is gebouwd op een aantal fundamenten. Eén heel belangrijk fundament is de positieve psychologie. Begin 2000 was deze nieuwe stroming nog niet erg bekend en zeker niet populair in Nederland. Met een aantal eigenzinnige psychologen hebben wij toen het eerste congres over positieve psychologie georganiseerd. Mensen als Ad Bergsma, Jacqueline Boerefijn, Clara den Boer, Ruut Veenhoven waren daarbij betrokken. Vanuit België was Hein Zegers daarbij. Toen nog geen psycholoog maar wel gefascineerd door het onderwerp en later de eerste positieve psycholoog van Vlaanderen. Recent heeft Hein Zegers een interessant boek met 30 brandende vragen uit de Positieve Psychologie gepubliceerd. Een goed moment om hem weer eens te spreken. Zie hieronder het altijd boeiende verhaal van de Kuifje van de Positieve Psychologie Hein Zegers.
Video van de maand
Samen met Ad Bergsma en Erwin Klappe organiseren wij in het kader van het Handboek Werkgeluk een aantal online sessies met auteurs van de verschillende hoofdstukken uit ons handboek. Op 15 april 2021 hadden we Raymon Geurts (virtueel) op bezoek. Hij ging met ons in gesprek over hoofdstuk 8 van het Handboek dat hij samen heeft geschreven met Ad Bergsma. Hoofdstuk 8 heeft als thema hoe je gelukkig kan organiseren wanneer er wantrouwen is in de organisatie. Veel kijkplezier!
Hoofdstuk 8 van het Handboek Werkgeluk door Raymon Geurts
PDF van de maand
In maart 2021 verscheen het World Happiness Report. In het rapport een uitgebreide analyse van de impact van Covid-19 op geluk wereldwijd. De analyses wereldwijd komen overeen met de analyses zoals hierboven geschetst voor de Nederlandse situatie. Een belangrijke toevoeging is het belang van een sociaal vangnet. Juist ten tijde van rampen en crisis zoals deze pandemie zie je het belang van zo’n systeem. Het beschermt de bevolking ook op mentaal niveau tegen grote tegenslagen. Zie hier de link naar het gehele rapport.
Veel leesplezier toegewenst!

 
Van eigen bodem: waar zijn we binnen Gelukkig Werken
mee bezig?
Online Masterclasses over werkgeluk voor medewerkers & leidinggevenden
We hebben de afgelopen weken veel mooie online sessies verzorgd voor een grote diversiteit aan klanten. Interactief & inspirerend. Verbindend & impactvol. Gefocust op werkgeluk maar met een veel bredere impact. Wij zijn zelf verbaasd over wat er online kan. Voor groepen van 6 tot 100 personen. Ben jij nieuwsgierig wat dit kan betekenen voor jouw organisatie? Kijk hier even voor een aantal voorbeelden of neem even contact met ons op voor een persoonlijk gesprek via email onno@gelukkigwerken.nl of via Whatsapp: 06-51568384.
Materclasses deze zomer
 
Masterclass Gelukkig Organiseren
Op verzoek van een aantal oud deelnemers organiseren we op vrijdag 16 juli een verdiepingsdag met Raymon Geurts over Gelukkig Organiseren. Dit wordt een sessie met een klein groepje (maximaal 6-8 personen) waarin we specifiek kunnen ingaan op de organisaties waar jij mee werkt. Speciaal bedoeld voor directieleden, leidinggevenden en werkgeluk professionals die met gewend zijn op organisatieniveau te opereren.
 
Interesse? Stuur mij even een email via onno@gelukkigwerken.nl.
 
Masterclass Digitaal Werkgeluk
Speciaal voor HR professionals en leidinggevenden. Samen met Martijn Aslander, de expert op het gebied van Digitale Fitheid in Nederland, organiseren wij deze zomer een Masterclass over Digitale Fitheid en Digitaal Werkgeluk. Deze summercourse bestaat uit 2 dagdelen (vrijdag 25 juni en vrijdag 9 juli in de ochtend) en wordt super interactief en mega interessant. Je gaat geheid weg boordevol inspiratie en wij garanderen extra Digitale Fitheid en Werkgeluk. Boeiend voor jezelf en cruciaal voor elke organisatie in het post Covid tijdperk.
 
Interesse? Stuur mij dan even een email via onno@gelukkigwerken.nl. Op maandag 31 mei (van 13.00-14.00 uur) organiseren we alvast een kosteloos voorproefje over het hoe en waarom van Digitale Fitheid.
Intervisies en terugkomdag 2021 oud deelnemers Academy
Voor oud deelnemers aan de Academy (Werkgeluk coaches & Chief Happiness Officers) organiseren we jaarlijks een terugkomdag. Daarnaast organiseren we regelmatig de mogelijkheid tot inhoudelijke verdieping en intervisie. Het afgelopen jaar was dat voornamelijk online. Dat beviel goed en gaan we in 2021 verder doorzetten. Zie hieronder de data. Reserveer deze alvast in je agenda en laat ons even weten wanneer je erbij wilt zijn. Dan ontvang je de Zoom uitnodiging voorafgaand aan de sessie.

Intervisie #3 Werkgeluk coaches & CHO; vrijdag 9 juli 2021 13.00-15.00
Terugkomdag Werkgeluk coaches & Chief Happiness Officers; woensdag 22 september 13.00-17.00.
Intervisie #4 Werkgeluk coaches & CHO’S; vrijdag 26 november 13.00-15.00
 
Deze sessies zijn kosteloos en speciaal bedoeld voor oud deelnemers aan de Academy (Werkgeluk Coach of Chief Happiness Officer Opleiding).

 
Opleidingen 2021
De komende periode gaat er weer een aantal opleidingen van start. De afgelopen maanden hebben we voor een belangrijk deel online (via Zoom) gewerkt. De ervaring (zowel van de deelnemers als mijzelf) is dat dit prima werkt. We garanderen dat iedere trainingsgroep elkaar ook minimaal één keer live treft op een mooie locatie. Wanneer dat niet kan tijdens de opleiding wordt dit op een later moment extra gepland als terugkom dag.
 
Ben jij erbij in 2021? Zie hieronder onze opleidingen. Wil je even sparren welke opleiding het beste bij jou past? Bel of Zoom mij dan even of Mirelle Petit op 06-30646883.
Opleiding Gelukkig Werken (team) coach
Op 7 juli start onze volgende opleiding tot Gelukkig Werken (team) coach. Ben jij coach, trainer of professional en heb jij de basis coachingsvaardigheden al onder de knie en wil jij je verder specialiseren op het gebied van werkgeluk en Gelukkig Werken? Schrijf je dan snel in. Voor de opleiding die in juli van start gaat zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
  
Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. Heb je interesse in deze opleiding? Neem even contact met ons op via telefoon of WhatsApp: 06-51568384 of stuur een email naar onno@gelukkigwerken.nl. Via deze link kun je je direct inschrijven.
Opleiding Coachen op werkgeluk voor leidinggevenden
Op 2 juli start onze volgende opleiding tot Chief Happiness Officer. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leidinggevenden. Heb jij al ervaring met het begeleiden van anderen en wil jij je verder specialiseren op het gebied van werkgeluk? Wellicht is deze opleiding dan iets voor jou? Deelnemers die eerder hebben deelgenomen aan de opleiding “Het Rendement van Geluk” van de Erasmus Universiteit ontvangen korting op deze opleiding.
 
Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. Heb je interesse in deze opleiding? Neem even contact met ons op via telefoon of WhatsApp: 06-51568384 of stuur een email naar onno@gelukkigwerken.nl. Via deze link kan je je direct inschrijven.
Veel werkgeluk toegewenst de komende periode en hopelijk snel tot ziens!
 
Onno

 
 
 
 Heb jij zelf goede tips op het gebied van #werkgeluk? Wil je (nog) meer weten over Gelukkig Werken? Altijd leuk! Mail deze dan naar onno@gelukkigwerken.nl en wellicht neem ik ze dan mee in de volgende nieuwsbrief.

Nog meer inspiratie over werkgeluk? Via deze link kun je gratis artikelen en onderzoeken over werkgeluk downloaden.

Met hartelijke groet,

Onno Hamburger

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij elkaar kennen of hebben samengewerkt. Wil je deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen dan kun je je hieronder afmelden.
 
 
Onno Hamburger (Psycholoog, senior trainer & coach)
Oprichter van de organisatie Gelukkig Werken en schrijver van het boek
GELUKKIG WERKEN
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Gelukkig werken, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp