Copy
Het laatste nieuws van de Sociale Raad Tilburg
Bekijk deze e-mail in je browser

Inleiding


Goedendag, wij melden ons weer. Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 3 van de Sociale Raad Tilburg. In dit nummer presenteren wij ons ‘Jaarverslag 2015’. En wilt u weten met welke projectvoorstellen voor een socialer en mooier Tilburg uw mede-Tilburgers kwamen tijdens de Burgertop Sociaal 013 op 23 april 2016? Bekijk dan ‘Alle 13 goed!’. Ook vertelt Stephan Gijsman, vice-voorzitter van de Sociale Raad Tilburg, over hoe hij tegen de ontwikkelingen in het sociaal domein aankijkt. Verder kunt u kennismaken met Harrie Schuuring en zijn werk als coördinator van Thuisadminstratie in Tilburg. Veel leesplezier!

Jaarverslag 2015


In januari 2015 is de Sociale Raad Tilburg gestart met haar werkzaamheden. Bijna alles was nieuw het afgelopen jaar: een nieuwe adviesraad met een nieuwe opdracht en nieuwe leden. Met veel enthousiasme zijn de leden van de Sociale Raad en de medewerksters van het ondersteuningsbureau aan het werk gegaan om de gestelde opdracht uit te voeren: gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die het sociale domein betreffen. Wij kijken met tevredenheid terug op dit eerste werkjaar waarin we prettig hebben kunnen samenwerken met inwoners, organisaties en medewerkers van de gemeente Tilburg.  
In bijgaand ‘Jaarverslag 2015’ vindt u alle informatie over het afgelopen werkjaar
.


Hier kunt u het volledige jaarverslag vinden.
Illustratie: Jeroen de Leijer
Illustratie: Jeroen de Leijer

Burgertop Sociaal 013: projectvoorstellen 'Alle 13 goed!'


De Burgertop Sociaal 013, gehouden op 23 april 2016, leverde meer dan veertig projectvoorstellen op. Deze voorstellen zijn gebundeld, onder de noemer 'Alle 13 goed!'. Hier kunt u de voorstellen bekijken.
Naciye Tuglaci-Baytemir
Stephan Gijsman, vice-voorzitter Sociale Raad 

Even voorstellen:
Stephan Gijsman, vice-voorzitter  Sociale Raad Tilburg

De gemeenten hebben in 2015 gecompliceerde uitvoeringstaken gekregen door de invoering van drie nieuwe wetten binnen het sociale domein. De drie decentralisaties van werk, zorg en jeugd moeten resulteren in een integrale aanpak. 

Een plek waar deze nieuwe wetten onder andere samenkomen is in het Speciaal (Voortgezet) Onderwijs. 

Lees hier verder.

Rapport: overheid die bezuinigt en oproept tot zelfredzaamheid, is niet geloofwaardig

Een overheid die aan de ene kant hard bezuinigt en aan de andere kant mensen oproept om meer zelf te doen, komt niet erg geloofwaardig over. Dat concludeert Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) in het rapport Vitaliteit van buurten en maatschappelijke veerkracht.

De Burgerpeiling
Het onderzoek is gebaseerd op de Burgerpeiling, een onderdeel van
Waarstaatjegemeente.nl. De Burgerpeiling is de afgelopen 18 maanden uitgevoerd in 73 gemeenten, er deden ruim 56 duizend mensen aan mee.

Lees hier het hele artikel. Het onderzoek van KING vindt u hier.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

Nieuws uit Tilburg
De Gemeente Tilburg houdt flink geld over van 2015: Sociale Zaken noteert de grootste meevaller. 

De Gemeente Tilburg heeft een overschot van 23,6 miljoen euro op de jaarrekening van 2015. Daarvan gaat ruim 12 miljoen naar projecten en activiteiten die doorlopen in 2016. De grootste meevaller op de gemeentelijke balans deed zich voor bij Sociale Zaken. Daar blijkt 9,5 miljoen euro minder nodig te zijn voor een speciale reservepot voor de zogenoemde 'dubiueze debiteuren'. Deze is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen die onterecht een uitkering kregen, maar dit niet terugbetaalden. Hierbij kan het gaan om fraude, boete of uitkeringen die met terugwerkende kracht zijn stopgezet.

Bron: Brabants Dagblad, 2 juni 2016

Een inwoner aan het woord: Harrie Schuuring van Thuisadministratie

Bij welke organisatie hoort u en wat doet u bij deze organisatie?
Ik ben coördinator Thuisadministratie en consulent Armoede voor de regio Zuid-Nederland in dienst van Humanitas. Mijn drijfveer is andere mensen helpen hun eigen financiële administratie op orde te hebben, om daarmee schulden te voorkomen. Wij helpen hen op weg, zodat ze het in de toekomst zelf kunnen. Zelfredzaamheid is een belangrijk doel voor ons.
Het zorgen voor scholing van de vrijwilligers en het bij elkaar brengen van de juiste vrijwilligers bij de juiste deelnemers, dat is mijn werk als coördinator. Ik ben verantwoordelijk voor de facilitering ervan.


Lees hier verder.
Harrie Schuuring, coördinator Thuisadministratie
Harrie Schuuring, coördinator Thuisadministratie

Nieuws uit Tilburg

Huishoudens in Tilburg die vastliepen in de maatschappelijke zorg onder de loep 
Naciye Tuglaci-Baytemir
In opdracht van de Gemeente Tilburg onderzoekt het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) twintig Tilburgse casus van huishoudens die zijn vastgelopen in de maatschappelijke zorg. Het zijn huishoudens waar vaak meerdere problemen gelijktijdig spelen. Denk aan ziekte, beperkingen, huisvesting, inkomen en soms verslaving.

Lees hier verder.
 
Bron: Brabants Dagblad

Nieuws uit Tilburg

Gemeente Tilburg stopt met Huishoudcheque

Gemeente Tilburg stopt met de Huishoudcheque. Tilburgers kunnen zich hiervoor niet meer aanmelden. De reden dat de gemeente hier niet mee doorgaat is omdat de Rijksbijdrage hiervoor eindigt aan het einde van dit jaar. Inwoners van Tilburg die al gebruik maken van de Huishoudcheque kunnen dit nog tot het einde van het jaar blijven doen.
De Huishoudcheque staat los van de regeling hulp aan huis voor mensen die door ziekte, beperking of ouderdom het huishouden niet zelf kunnen doen en geen partner en familie hebben. Zij kunnen een beroep doen op hulp aan huis vanuit de WMO.

Bron:
www.tilburg.nl
Is er iets wat u ons wilt mededelen of iets wat u opvalt binnen het sociaal domein: laat het ons weten.
Contactgegevens:

Sociale Raad Tilburg Ondersteuningsbureau

Telefoon: 013 - 467 19 55
E-mail: 
mail@socialeraadtilburg.nl
Website: www.socialeraadtilburg.nl 

Email Marketing Powered by MailChimp

Geen e-mails meer ontvangen?   Uw gegevens aanpassen