Copy

Mei - Greenport verlegt grenzen


Maarten Steinbuch was onlangs de keynote speaker van ons Jaarevent. Zijn boodschap was glashelder: de toekomst ligt in de cross-overs. Samenwerking met bijvoorbeeld de medische sector en de high tech kan de tuinbouw veel leveren, onder meer op het gebied van productontwikkeling en nieuwe markten.

Cross-overs zijn alleen mogelijk als je durft over je grenzen te kijken. En dat is wat we met de Greenport in toenemende mate doen. Zo zijn we nauw betrokken bij de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Doel van dit traject is het opstellen van een investeringsprogramma met scenario's, handelsperspectieven en projecten waarmee de regio optimaal kan inspelen op de wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen.

Binnen de Roadmap Next Economy is niet alleen de Greenport vertegenwoordigd. Naast maatschappelijke partijen en overheden zijn er tal van bedrijven en kennisinstellingen uit andere sectoren betrokken. We werken dus in een grote cross-over aan de toekomst van deze regio. Want samen kom je verder.
Voor het geval u denkt: 'de toekomst, dat is nog ver weg': tijdens de werksessie 'NEXT economy needs NEXT entrepreneurs' op 1 juni leert u hoe u nu al toekomstbestendig onderneemt. 

Cross-overs bereik je niet alleen door te praten, maar ook zeker door te doen. Een bewijs daarvoor zijn onze activiteiten op het gebied van biobased economy. Plantenstoffen kunnen gebruikt worden in andere sectoren, zoals de voeding of de verpakkingsindustrie. Daarmee begeven tuinbouwondernemers zich in een andere wereld. Alle reden dus na te denken over het juiste verdienmodel voor plantenstoffen.

De ultieme cross-over is natuurlijk die met de consument. Lang werd die gezien als het einde van de keten. Maar succesvol ondernemen betekent steeds meer de consument zien als startpunt. En dat kan alleen door te weten wie die consument is en wat hij of zij wil. Marktgericht produceren is het verleggen van de moeilijkste grens: die van de onderneming.

Daarom raad ik u van harte aan deel te nemen aan de Kenniswerkplaats Consument, Markt en Keten. Ondernemers en studenten gaan tijdens deze werkplaats gezamenlijk aan de slag. De Kenniswerkplaats is een echte doe-sessie. Ofwel: handen uit de mouwen. Maar daar schrikken we in Greenport niet van terug!

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport
Thema: Kennis & Innovatie

Kenniswerkplaats: ondernemers en studenten samen aan de slag

 
Veel ondernemers stellen zich de vraag: hoe kan ik mijn marge blijvend verbeteren? Een deel van de oplossing zit aan de marktkant, zoals meer vraaggestuurd produceren en inspelen op consumentenwensen. In de Kenniswerkplaats Consument, Markt en Keten gaan ondernemers en studenten samen aan de slag met concrete doe-projecten op het thema ketentransitie.

De Kenniswerkplaats Consument, Markt en Keten is een initiatief van het Centre of Expertise Greenports en Topsector Tuinbouw& Uitgangsmaterialen (T&U). Via de Kenniswerkplaats willen zij het marktgericht denken en handelen van ondernemers in de sector T&U te versterken.
 

Voor o.a. nieuwe verdienmodellen en marktconcepten

In de Kenniswerkplaats gaan ondernemers aan de slag met concrete doe-projecten op het thema ketentransitie. Aan de hand van vragen die ondernemers hebben over consument, markt en ketens worden kennis en inzicht ontwikkeld. Denk hierbij aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, marktconcepten, waardeketens, product-marktcombinaties en samenwerkingsmodellen.

De doe-projecten worden uitgevoerd door het Centre of Expertise met inzet van (hbo-)studenten en docentonderzoekers, samen met de betrokken ondernemers. Binnen de Kenniswerkplaats Consument, Markt & Keten werken bedrijfsleven en onderwijs dus samen aan de ontwikkeling en toepassing van kennis.


Lage drempel

Voor deze nieuwe samenwerking hebben Topsector T&U en het Centre of Expertise Greenports middelen bij elkaar gevoegd, zodat de drempel om met experimenten te starten zo laag mogelijk is. Er is een budget beschikbaar van € 532.000 in 2016 en 2017.

Van deelnemende bedrijven wordt verwacht dat ze één derde van het projectbudget bijdragen. Dit kan in cash, maar ook ‘in kind’. De projectomvang kan variëren van bijvoorbeeld € 3.000 (eigen bijdrage €1.000) tot €30.000 (eigen bijdrage € 10.000).
 

Meedoen?

Bent u een ondernemer en heeft u een innovatief idee of een concrete vraag waarmee u samen met de Kenniswerkplaats aan slag wilt gaan? Meld u zich dan bij thematrekker Kennis & Innovatie Jan-willem Donkers, 06-15279603 - janwillem.donkers@inholland.nl.

NEXT economy needs NEXT entrepreneurs


Mondiale trends als klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en verstedelijking vragen om nieuwe verdienmodellen binnen de Greenport. Tijdens de werksessie 'NEXT economy needs NEXT entrepreneurs' op 1 juni gaat u met ondernemers uit andere sectoren actief op zoek naar zulke verdienmodellen.

Op 1 juni vindt Dare2Cross plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Doel van deze bijeenkomst is zorgen voor cross-sectorale verbindingen en het verder brengen van bestaande innovaties. Het programma van Dare2Cross - een initiatief van Innovation Quarter - bestaat uit een plenair deel en een aantal werksessies.
 

Ook voor tuinbouwondernemers

'NEXT economy needs NEXT entrepreneurs' is een van de werksessies en wordt verzorgd door Lija Groenewoud - van Vliet (Yes!Delft, Metropolitan Start-up Lab) en Etwin Grootscholten (Provincie Zuid-Holland, GreenportWO). In deze werksessie wordt u gematcht met verschillende sectoren en gaat u gezamenlijk de uitdaging aan om te kijken welke successen en innovaties uit een andere sector waarde kunnen creëren voor uw tuinbouwonderneming.

De werksessie bestaat uit vier verschillende rondes. Tijdens deze rondes ontwikkelt u een eerste idee; dit idee werkt u vervolgens uit tot nieuwe proposities die de NEXT Economy-waardig zijn en die kunnen leiden tot een nieuw verdienmodel. Bovendien kunt u uw idee indienen voor de wedstrijd NEXT Economy needs NEXT Entrepreneur. Hiermee kunt u verdere support en andere prijzen winnen.

Op de website van Dare2Cross vindt u meer informatie over het programma en de andere werksessies. Tevens kunt u zich online aanmelden voor Dare2Cross.
Meer informatie: Etwin Grootscholten – Provincie Zuid Holland, Greenport eb.grootscholten@pzh.nl

Steinbuch: ‘Samen kun je snel kennis vermeerderen’


De tuinbouw kan op het gebied van onder meer systeem- en regeltechniek, sensoren en data-analyse nieuwe stappen zetten. Daarvoor zouden ondernemers meer moeten samenwerken en vaker de wetenschappelijke wereld moeten opzoeken. Dat stelde Maarten Steinbuch onlangs in een interview met het Vakblad voor de Bloemisterij. “Samen kun je snel kennis vermeerderen.”

Maarten SteinbuchSteinbuch is hoogleraar systeem- en regeltechniek en was onlangs de keynote speaker tijdens het Jaarevent van de Greenport. Volgens Steinbuch moet de tuinbouw mogelijkheden van hightech verder uitwerken, om zo nummer 1 van de wereld te blijven. “Daarvoor is het nodig dat mensen samenwerken. Dat is niet iets dat je van bovenaf kunt afdwingen. Zoek collega’s op en zet samen de schouders eronder. Ik zie GreenportWO als een goede structuur om samen stappen te zetten.”
 
De eerstvolgende stap wordt gezet op 13 juni. Dan gaat de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) op bezoek bij de Brainport Eindhoven. Doel van het bezoek is elkaar ontmoeten, kennisdelen en samenwerking verkennen. Bij dit bezoek is zowel voorzitter Adri Bom als programmamanager Jolanda Heistek aanwezig.
Thema: Gezondheid & Welbevinden

‘Plantenstoffen hebben een grote toekomst’


De tuinbouw zoekt naar nieuwe manieren om geld te blijven verdienen. Het produceren en verhandelen van plantenstoffen is een zeer kansrijke. Want elke tomaat, roos of potplant bevat duizenden stoffen die misschien bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie of voor voedingsproducenten. En dat kan wel eens de opmaat zijn voor een compleet nieuwe keten.

Om die toekomst mogelijk te maken hebben enkele partijen de handen ineen geslagen. Zo is Bio Base Greenport Westland-Oostland (Bio Base GreenportWO, voorheen Bio Base Westland) betrokken bij enkele projecten - waaronder de verpakkingen verrijkt met vezels van afgedragen tomatenplanten en de ontwikkeling van groene gewasbeschermingsmiddelen - en is het Ondernemersplatform Plantenstoffen opgericht. Jan Smits: "Plantenstoffen hebben een grote toekomst."

Dit artikel verscheen eerder in KAS, lees het volledige artikel.
Meer informatie bij projectleider Biobased GreenportWO Jan Smits pjsmits@gemeentewestland.nl

Lancering regionale Food Dashboard

 
Binnenkort wordt een nieuwe versie van het Regionale Food Dashboard gelanceerd. Het platform bevat belangrijke informatie over bedrijven en instanties in de Greenport. De dashboard is onder meer bedoeld voor mogelijke nieuwe vestigers of zakelijke bezoekers.

Op het Regionale Food Dashboard komen onder meer onderzoeksrapporten, facts and figures, nieuws, een evenementenagenda, bedrijvenpagina's, vacatures en spraakmakende innovaties. De lancering is nog voor de zomer.

Nick van den Berg (gemeente Rotterdam en GreenportWO): "Het Regionale Food Dashboard wordt een interactief platform dat voor en door de sector kan worden ingezet. Een uniek initiatief dus. Door het bundelen van onze regionale krachten kunnen we gezamenlijk onze inspirerende boodschap over deze regio wereldkundig maken."
In de volgende Update leest u meer over het Regionale Food Dashboard.

Goede reacties op Smart Fresh Food Solutions

 
Het Food Cluster regio Rotterdam heeft tijdens het internationaal klimaatcongres Adaptation Futures in Rotterdam de Smart Fresh Food Solutions gepresenteerd. Met de Smart Fresh Food Solutions kan overal ter wereld onder alle omstandigheden vers voedsel worden geproduceerd en klimaatneutraal gedistribueerd.
Smart Fresh Food Solutions is een samenwerkingsverband tussen gemeente Rotterdam en een aantal vooraanstaande bedrijven in het Food Cluster van de Rotterdamse regio. Ook agrofood-bedrijven zijn vertegenwoordigd, waaronder Certhon, Best Fresh Group, Priva, Koppert Cress en Rijk Zwaan. Doel is het inzetten en verspreiden van kennis en kunde én oplossingen om in 2030 9 miljard mensen te kunnen voeden.

Volgens het Food Cluster Rotterdam heeft de presentatie tijdens het congres Adaptation Futures 50 concrete leads opgeleverd. Deze worden door gemeente Rotterdam doorgeleid naar de bedrijven binnen het foodcluster.

Lees hier het volledige bericht.

Meer informatie via Nick van den Berg – gemeente Rotterdam, GreenportWO - nw.vandenberg@rotterdam.nl
Partners

'Innovatie versnellen door samenwerking'

"Samen kom je verder", stelt Willem Snoeker, sectormanager glastuinbouw bij Interpolis, dat onlangs zich aansloot als partner bij de Greenport. "Door betrokken partijen bij elkaar te brengen kun je samen de juiste focus aanbrengen. En door die focus kan ieder zijn of haar voordeel halen."
 
Willem Snoeker

Snoeker: "Kennis en innovatie bepalen de positie en de voorsprong van de Nederlandse tuinbouw. Door de internationalisering wordt het steeds belangrijker om die kennis bij elkaar te brengen, te bundelen. Daarnaast is het bundelen van die kennis goed voor de positie in ons eigen land. Alleen zo kan de sector alle veranderingen - zoals op het gebied van techniek, automatisering, digitalisering , infrastructuur - een juiste plaats en invulling geven."

Daarbinnen speelt ieder zijn eigen rol. "Door gebruik te maken van diverse specialismen en door al deze specialismen samen te voegen ontstaat een krachtig domein", aldus Snoeker. "Vanuit dit uitgangspunt wil ook Interpolis verdere invulling geven aan de internationalisering."

De Greenport kan daarbij een cruciale rol spelen, aldus Snoeker. "Binnen de Greenport zijn de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs samengebracht. Dat platform biedt daarmee grote mogelijkheden voor versnelling van innovatietrajecten en voor een betere kwaliteit. En door zo samen te werken zorg je dat er geen dingen dubbel gedaan worden, maar dat ieder zijn of haar voordeel haalt."
Partners

‘Samenwerking voorwaarde voor duurzame tuinbouwsector’

 
“De tuinbouw krijgt een unieke kans om zich te onderscheiden door de energievoorziening te verduurzamen. Daarmee creëert de sector een exposure waarbij het ook buiten de regio een concurrentievoordeel kan hebben.” Dat stelt Frank Binnekamp, directeur van Westland Infra. Onlangs sloot deze netbeheerder zich aan bij de Greenport als partner.

Westland Infra is actief in de infrastructuurbeheer, monitoring en het leveren van kennis op het gebied van energie. Door de Westlandse wortels is het bedrijf nauw verbonden met de tuinbouw. Binnekamp: “Een florerende tuinbouw is een basis voor ons bestaansrecht.”

Frank Binnenkamp

De activiteiten van de Greenport op het gebied van energie is dan ook een belangrijke reden geweest voor Westland Infra om partner te worden. “Met de verduurzaming staat de sector voor een zeer grote uitdaging die partijen niet alleen kunnen regelen. Samenwerking is een voorwaarde om een duurzame tuinbouwsector te ontwikkelen. Dat doe je door met elkaar te praten en niet over elkaar.”

Evenement


Greenport Holland-conferentie op 30 mei

GreenportWO werkt nauw samen met de andere Greenports, onder meer als het gaat om het thema internationalisering. Greenport Holland, Greenport Aalsmeer, de provincie Noord-Holland, Amsterdam Green Campus en Greenport Noord-Holland Noord organiseren op 30 mei een conferentie over dat thema.

Titel van de bijeenkomst is 'Europa en de Nederlandse tuinbouw: oogsttijd!' Europarlementariër Jan Huitema, collega-ondernemers en tuinbouwlobbyisten praten u bij over onder meer de kansen die Europa biedt en de thema's die spelen.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, vanwege de enorme belangstelling. Wilt u op de reservelijst komen, stuur dan een mail naar info@greenportaalsmeer.nl.

Belangrijke data 2016


30 mei - Greenport Holland Conferentie
1 juni - Workshop Glastuinbouw ism IQ
1 juni - Dare2Cross 8 juni - Biobased discovery day: ruiken aan het ondernemerschap
20 juni - InnovationQuarter Jaarevent
5 t/m 10 juli - Handelsmissie Canada
6 oktober - Waterevent - TuinbouwWaterproof
12 oktober - Oostlanddag
12 t/m 25 oktober - Dutch Agri Food Week
12 oktober - Foodvalley Innovation Tours
14 en 15 december - AgriFoodTech

Het laatste nieuws op onze website

 
 
  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E: jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I: www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk

Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Welbevinden

 
Fotografie: GreenportWO/Etienne Oldeman Photography 
Uitgave: Mei 2016
Copyright © 2016 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.


afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen