Copy

De weg naar de toekomst zie je soms in de achteruitkijkspiegel

 
Sinds enkele decennia weet bijna iedereen: de Nederlandse tuinbouw moet op zoek naar een nieuw model. De sector is namelijk nog voor een te groot deel ingericht volgens oude structuren. De tuinbouw moet moderner, er is een transitie nodig. Maar dan de hamvraag: hoe moet die transitie eruit zien?

Er zijn de afgelopen jaren veel antwoorden bedacht voor die vraag. 'Marktgericht' en ‘Duurzaam’ kwam in bijna ieder antwoord voor. 'Luisteren naar de consument' ook, net als 'Focus', 'Segmenteren' en 'Verdienmodellen'. Maar al die antwoorden misten samenhang, toekomstvisie en duidelijke keuzes.

Maar toen was er 'Feeding & Greening Mega-cities', dat we samen met Greenboard- & EPZ-lid Martin van Gogh van Hoogendoorn Growth Management ontwikkelden. U heeft er afgelopen jaar ongetwijfeld over gelezen of gehoord. Deze strategie geeft richting aan de uitvoeringsagenda van de Greenport Visie 2030.

Maar voor de zekerheid: het idee achter 'Feeding & Greening  Mega-cities' is dat wordt geïnvesteerd in kennis & innovatie, zodat we de thuismarkt West-Europa op de meest duurzaamste wijze kunnen voorzien van gezondheid & geluk. De concepten die we op dat vlak ontwikkelen kunnen we internationaal vermarkten als oplossing ‘Exportproduct ’ voor maatschappelijke vraagstukken.

De Greenport heeft 'Feeding & Greening Mega-cities' geadopteerd als strategie. Ofwel: dit bepaalt wat we wél en wat we níet doen voor een vitale en duurzame toekomst van het tuinbouwcluster. (Voor de volledigheid: de Greenport richt zich niet op de bovenste doodlopende weg, maar op de succesvolle afslag).

Het afgelopen jaar hebben we veel partijen - binnen en buiten de sector - verteld over deze strategie, en zonder uitzondering was iedereen enthousiast. 'Eindelijk een samenhangend verhaal met een duidelijke toekomstvisie' is een veelgehoorde reactie.

Het model blijkt zo succesvol dat het een eigen leven leidt. Op steeds meer plekken kom ik de term 'Feeding & Greening Mega-cities' tegen. En met enige regelmaat krijgen we verzoeken om bijvoorbeeld het projectplan. Maar nee, het is geen project. 'Feeding & Greening Mega-cities' is onze gezamenlijke toekomst, niet alleen regionaal maar ook voor de landelijke Greenport-samenwerking.

De weg naar de toekomst is echter zelden een rechte lijn. Vergelijk het met uw vakantie naar een zonnig oord. Voordat u naar het zuiden reist komt u ook op onverwachte plekken. De kledingwinkel bijvoorbeeld, om strandkleding te kopen. Het gemeentehuis om uw paspoort te verlengen. En zelfs het koelvak van de supermarkt voor lekkers onderweg. Om bij uw reisdoel te komen maakt u dus een paar dagen (of misschien zelfs weken) een kronkelende lijn. Maar als u terugkijkt ziet u de samenhang.

We realiseren ons dat vooruitgang alleen zichtbaar is als je soms in de achteruitkijkspiegel kijkt. Daarom hebben we onlangs ons jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Geen papieren verslag, maar een digitale uitgave.
Op onze website ziet u welke resultaten we boekten in 2016 en vindt u een groot aantal video-interviews over onze thema's.
Bekijk ons digitale jaarverslag
Denk tijdens het lezen en kijken van dat jaarverslag telkens aan ons verhaal, 'Feeding & Greening Mega-cities'. En hopelijk ziet ook u de stip aan de horizon: een duurzame en vitale toekomst voor ons tuinbouwcluster.

Jolanda Heistek
Programmamanager

PS Download de infographic 'Feeding & Greening Mega-cities'

Algemeen


 

Aanmelden Jaarevent op 11 mei


Op 11 mei vindt het Jaarevent van de Greenport plaats bij Anthura in Bleiswijk. U ontving hierover onlangs een ‘save the date’. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Op ons eerste bericht over het Jaarevent hebben we zeer veel positieve reacties ontvangen. Daarom hebben we besloten de aanmeldprocedure nu al te starten.
Ja, ik meld me aan voor het Jaarevent

Greenport publiceert online jaarverslag 2016

 
De Greenport heeft een online, interactief jaarverslag gepubliceerd. In dit jaarverslag staan de resultaten per thema, maar ook overzichten van alle evenementen in 2016 en video-interviews met onze ambassadeurs . Het jaarverslag – met de titel ‘Dé weg naar resultaat’ – is te vinden op
www.greenportwo.nl/jaarverslag-2016.

In 2016 heeft de Greenport veel aansprekende resultaten geboekt. Zo werd gestart met een onderzoek naar de toekomst van de verschillende agrologistiek(e terreinen) in de regio, was de Greenport nauw betrokken bij de Roadmap Next Economy en werd de samenwerking op het gebied van biobased geïntensiveerd binnen Biobased Greenport Westland-Oostland.

In het jaarverslag ‘Dé weg naar resultaat’ staan niet alleen resultaten; de Greenport interviewde ook een groot aantal ambassadeurs, verdeeld over de verschillende thema’s. Zo vertelt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra over strategische gebiedsontwikkeling, laat ondernemer Eric Moor zijn licht schijnen op internationalisering en licht onderwijsbestuurder Gert Kant van Lentiz de rol en toekomst van kennis & innovatie in de tuinbouw toe.
Ga naar het Jaarverslag ‘Dé weg naar resultaat’
Gezondheid & Geluk

Meer informatie over dit thema: Frans Pijls  
Themacoördinator Gezondheid & Geluk (Gemeente Westland)

Ride for the Roses start op 3 september in de Greenport in Lansingerland

 
De Ride for the Roses is een fietstocht in de strijd tegen kanker waaraan iedereen kan meedoen. Iedere deelnemer krijgt bij de finish een roos. Dit jaar – op 3 september – start het evenement in Lansingerland.

De gemeente Lansingerland bestaat dit jaar tien jaar. Ook de Ride for the Roses viert een jubileum: het is de twintigste editie. Het evenement op 3 september belooft dan ook een groot feest te worden, vertelt Michel Capitein van Technolab uit Berkel en Rodenrijs, lid van de stuurgroep ambassadeurs. De komende maanden wordt het programma voor de feestelijkheden ontwikkeld. Wilt u ook als ambassadeur uw steentje bijdragen, meldt u dan bij de stuurgroep.

Inschrijven voor de Ride for the Roses is al mogelijk. Individuele deelnemers kunnen kiezen uit toertochten van 25, 50 en 100 kilometer. Daarnaast kunnen ook bedrijfsteams zich aanmelden. Meer info op www.ridefortheroses.nl.

 

Greenport-team?

Gezondheid & Geluk zijn waarden die horen bij de Greenport. Daarom ondersteunen we dit initiatief als Greenport. Heeft u plannen deel te nemen aan de Ride for the Roses? Laat het de Greenport weten via info@greenportwo.nl. Met voldoende aanmeldingen kunnen we een eigen Greenport-team starten!

9 – 19 oktober 2017: Derde Dutch Agri Food Week


Van 9 tot en met 19 oktober 2017 staat in heel Nederland voedsel en gezondheid centraal tijdens de derde editie van Dutch Agri Food Week. De Greenport is ook dit jaar partner van dit platform voor het stimuleren van innovatie, het verbinden van ondernemers, consumenten en overheden en het versterken van het positieve beeld van de Nederlandse agrifoodsector.

Van boer tot voedselproducent, van kok tot wetenschapper, van supermarkt tot overheid; tijdens Dutch Agri Food Week laten zij zien hoe ze werken aan lekker, veilig en gezond voedsel en wat er in de totale keten van grond tot mond nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Vorig jaar trok Dutch Agri Food Week zo’n 30.000 bezoekers met 100 activiteiten en events verspreid over Nederland.
 

Programma in ontwikkeling: doe mee!

Dutch Agri Food Week is hèt platform voor het stimuleren van innovatie, het verbinden van ondernemers, consumenten en overheden en het versterken van het positieve beeld van de Nederlandse agrifood sector. Centraal thema van de derde Dutch Agri Food Week is voedsel en gezondheid.

Het programma wordt in de komende maanden ontwikkeld door de deelnemende regio’s en partners van Dutch Agri Food Week. Medio juni wordt het programma bekend gemaakt. Bedrijven, organisaties en instellingen in de agrifood sector die actief zijn rond het thema voedsel en gezondheid en zich willen presenteren tijdens de Dutch Agri Food Week worden opgeroepen hun belangstelling kenbaar te maken en bij te dragen aan het programma.
 

Groeiend podium

Dutch Agri Food Week is in 2015 gestart als een initiatief van de Topsector Agri & Food met Food Valley NL, AgriFood Capital, Greenport Westland-Oostland en Brightlands Greenport Venlo. In 2016 waren zo’n 300 organisaties betrokken bij Dutch Agri Food Week.

Dutch Agri Food Week bestaat door samenwerking en heeft de ambitie uit te groeien tot hèt nationale podium voor de agrifood sector. Iedereen met interesse in voedsel en voedselproductie, van consument tot professional is welkom tijdens Dutch Agri Food Week. Om innovaties te ontdekken, inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten, te leren en kennis te delen maar vooral om te genieten van lekker en gezond voedsel. 

 

Over de sector

De Nederlandse agrifood sector is één van de economische sectoren die door de Nederlandse regering is aangemerkt als topsector. In de sector werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan innovatie en voedselvernieuwing.

Nederland is het meest innovatieve agrifood land ter wereld. Internationaal onderzoek noemt Nederland het beste voedselland ter wereld, met het meest gevarieerde, gezonde, betaalbare en voedselrijke voedsel (Oxfam Novib, 2014). Wereldwijd is er grote belangstelling voor de Nederlandse kennis en technologie op het gebied van duurzame, gezonde en veilige voedselproductie.

De agrifood– en tuinbouw sector wordt gevormd door 160.000 bedrijven en 740.000 mensen die hierin werken. De sector heeft een toegevoegde waarde van € 54 miljard,  en is met een aandeel van 11,7% in het nationaal inkomen en werkgelegenheid de grootste maaksector van Nederland.

Kennis & Innovatie


Meer informatie over dit thema: Jan Willem Donkers
Themacoördinator Kennis & Innovatie (Hogeschool Inholland)

'Een tomaat is een Terabyte'

 
De tuinbouw kan veel meer met ICT, data en digitalisering. Dat was de boodschap van de relatiedag van Floricode. De Greenport was uitgenodigd om - samen met TNO - een presentatie te geven over Growing as a Service. Berry Vetjens (TNO): "We leven in een wereld van overvloed, onder meer op het gebied van informatie. Maar hoe kunnen we al die informatie zinnig gebruiken?"
 
Floricode - in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de VKC en Florecom - zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardisering. Doel is dat bedrijven in de sierteelt makkelijker informatie kunnen uitwisselen.

Op 2 februari was de relatiedag van Floricode. Tijdens deze bijeenkomst in Zoetermeer werden onder meer nieuwe ICT-toepassingen gepresenteerd. Berry Vetjens (Business Director Smart Cities en Big Data bij TNO) en Jolanda Heistek (programmamanager Greenport) vertelden over Growing as a Service, onderdeel van het transitiepad SMART Digital Delta van de Roadmap Next Economy. Vetjens: "We leven in een wereld van overvloed, onder meer op het gebied van informatie. Maar hoe kunnen we al die informatie zinnig gebruiken?"


 

Een roos is geen roos maar een Terabyte aan gegevens

"De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is ijzersterk in research & development op het gebied van ICT. Daarin zijn we de vierde regio in Europa", vertelde Vetjens. "Maar helaas zijn we zwak in het realiseren van ICT-innovatie en ICT-business. Dat is jammer. Dat kan en moet beter."

Onder meer in de tuinbouw kan veel meer gedaan worden aan digitalisering. Niet dat de tuinbouw weinig doet aan datacollectie - elke kas is tegenwoordig voorzien van talloze datakabels en sensoren - maar digitalisering gaat verder. "Als je een kas ziet als softwaresysteem dat op afstand gemanaged en bestuurd kan worden, dan ga je anders kijken naar de digitalisering in een sector en de verbinding met de regio."

In bijvoorbeeld de zuivelsector zijn daarin goede stappen gezet. "Onze inspiratie is de zuivelsector. Met Smart Dairy Farming is het de sector gelukt om samen iets te betekenen. Leveranciers, boeren en coöperaties werken intensief samen. Ze zetten zich in om de meest toonaangevende melkveehouderij te zijn in de wereld."

Growing as a Service werkt aan de digitalisering binnen de Greenport. Idee is om teelt en handel digitaal in te richten, zodat onder meer telen op afstand mogelijk wordt en er een betere afstemming is tussen productie en consument, zo verteld Heistek. "We moeten niet opnieuw het wiel uitvinden, maar inventariseren wat goed gaat en hoe we elkaar kunnen versterken. Zowel binnen het tuinbouwcluster als cross-over met de telecom- en ICT-sector.", aldus Heistek. "We werken daarbij samen met Fieldlab FreshTeq, SamenMarkt, Hortivation, LetsGrow.com en verschillende ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. We moeten ons beseffen: we werken niet in een kas, maar in een 'high end production system'. En een tomaat is geen tomaat, maar - zoals Ferdi van Elswijk van Prominent het noemt - een Terabyte aan gegevens."


Kennis van emotie

Naast de presentatie over Growing as a Service waren er enkele workshops, zoals 'Het gebruik van bioinformatica voor plantveredeling bij Genetwister’. Deze workshop ging in op het gebruik van data tijdens veredelingsprocessen. "We hebben steeds meer datacenters nodig om data te kunnen analyseren en op te slaan. Het is daarom belangrijk dat er een platform is zodat die data beschikbaar komt voor gebruikers", vertelde Jorn de Haan (Genetwister). Zulke ontwikkelingen maken 'virtual breeding' mogelijk. "Daarbij geef je een aantal eigenschappen op en stelt zo het ideale ’ras’ samen."

Tijdens de workshop 'The reality of virtual reality' vertelde Eric Egberts (BloomyPro) onder meer over de toekomst van webshops. "De webshop van morgen is anders dan die van vandaag. De consument wil verleidt worden en met 3D beelden en VR is dit mogelijk, ook met bloemen. Daarnaast  gaat de consument op zoek naar het product dat hij wil hebben en gaat kijken of jij verkoopt wat hij zoekt. De consument gaat dus op zoek naar jou."

Daarvoor is kennis nodig, bijvoorbeeld over emotie. "De emotionele waarde van een bloem is te meten, we kunnen meten welke bloemen het meest worden gekozen. Hierdoor is het mogelijk om veel efficiënter boeketten samen te stellen. Ook telen wordt efficiënter telen: je teelt geen producten meer die niet gewenst zijn." Bloomypro maakt het mogelijk om te schakelen naar een vraaggestuurde keten.


Disruptieve innovaties

Olaf van Kooten (Inholland, SamenMarkt) ging tijdens zijn afsluitende presentatie 'Samen naar een betere markt' in op disruptieve innovaties. "Een disruptieve innovatie schept een nieuwe markt en waardesysteem en maakt het huidige markt- en waardesysteem uiteindelijk overbodig."
Het lastige bij innoveren is: mensen houden niet van verandering, aldus Van Kooten. "Er is altijd weerstand tegen aanpassing van een bestaand systeem. Daarom zijn innovaties pas succesvol als ze de gebruiker ontzorgen. Kijk naar Booking.com of AirBnB."

De bijeenkomst werd afgesloten door een presentatie van drones door studenten van Inholland. De jeugd heeft immers de toekomst, zeker als het gaat om moderne technieken. De studenten onderzoeken hoe drones ingezet kunnen worden voor de tuinbouw, bijvoorbeeld voor het scouten van het gewas en tegelijkertijd het meten van luchtvochtigheid. Door de scan en de rapportage samen te voegen kun je een ander soort analyse uitvoeren, waardoor problemen met het gewas eenvoudig en efficiënt inzichtelijk worden.

De studenten onderzoeken de drones onder meer bij Bunnik Plants. Maar ze zoeken meer tuinbouwbedrijven die willen meewerken, met name op het gebied van informatieverzameling zijn ze op zoek naar ondernemers in de tuinbouw die een aantal vragen willen beantwoorden (max 5 minuten). Help mee door het invullen van de enquête. 
Ja, ik help graag mee door het invullen van de enquête
Bekijk de presentaties van het FloriCode Jaarevent.
Slimme efficiënte logistiek

Meer informatie over dit thema: Coen Meijeraan
Themacoördinator Slimme efficiënte logisitek (Royal FloraHolland)

Onderzoek Agrologistieke bedrijventerreinen gepresenteerd


Het onderzoek ‘Agrologistieke bedrijventerreinen Greenport Westland-Oostland’ is gereed. Tijdens de meest recente bijeenkomst van de Greenboard heeft Coen Meijeraan (Royal FloraHolland, Greenport) het onderzoek gepresenteerd.

In het onderzoek is gekeken naar de drie agrologistieke concentratiegebieden in de Greenport: Westland, Oostland / A12-zone en Barendrecht/Ridderkerk. Bij het onderzoek is gekeken naar het aanbod en de kwaliteit, de kansen voor samenwerking en trends en ontwikkelingen op het gebied van agrologistiek. De internationale positie van de Greenport als agrologistiek cluster is een belangrijk onderdeel van de ‘Feeding & Greening the Mega cities’ -strategie.
Download de presentatie
Strategische gebiedsontwikkeling

Meer informatie over dit thema: Peter Verbon
Themacoördinator Strategische Gebiedsontwikkeling
(Provincie Zuid-Holland)

Onderzoek naar Gebiedsverkenning Oostland

 
Onlangs werd de Gebiedsverkenning Westland opgeleverd. In het bijhorende werkboek staan tal van acties om het gebied verder te versterken door een betere inrichting. Momenteel wordt onderzocht of zo’n Gebiedsverkenning ook voor het Oostland moet worden opgesteld.
 
Etwin Grootscholten is de kwartiermaker voor de Gebiedsverkenning Oostland, in opdracht van de Greenport Westland-Oostland. Hij spreekt deze periode met tal van stakeholders in de regio, zoals ondernemers en beleidsambtenaren. Onderwerp van gesprek is of er behoefte is aan een integrale aanpak van de inrichting van het Oostland.

Grootscholten: “Een Gebiedsverkenning gaat over het hele gebied, en over alle mogelijke oplossingen: infrastructuur, vervoer, water en woningbouw, om maar enkele voorbeelden te noemen. Per oplossing staat aangegeven welke partij ervoor verantwoordelijk is en welke acties moeten worden ondernomen. Overigens gaat een Gebiedsverkenning niet alleen om economie, maar ook om de menselijke maat, sociale omstandigheden en cultuurhistorische aspecten.”

Als er inderdaad een Gebiedsverkenning Oostland komt, dan zal de tuinbouw daarin een prominente rol krijgen, vertelt Grootscholten. “De tuinbouw speelt een zeer prominente rol in de economie van de gehele regio. Hetzelfde was het geval bij de Gebiedsverkenning Westland. Daar zijn we eerder mee gestart, omdat de inrichting van Westland een stuk complexer is. De Gebiedsverkenning leidde daar tot acties op het gebied van markt (verantwoordelijke: de Federatie Vruchtgroente Organisaties), herstructurering (verantwoordelijke: de Rabobank) en ruimte & infrastructuur (verantwoordelijke: de provincie Zuid-Holland i.s.m. de gemeente Westland). Dit onder de paraplu van de Coalitie HOT.”

Op basis van de gesprekken met de stakeholders maakt Grootscholten een pre-verkenning. Deze is de komende weken gereed. Binnenkort besluiten Provincie Zuid-Holland en Greenport Westland-Oostland of er voldoende behoefte is aan een definitieve Gebiedsverkenning met bijhorend Werkboek.

Meer informatie: Etwin Grootscholten (GreenportWO, Provincie Zuid-Holland)

Energie-commissaris Šefčovič neemt Roadmap Next Economy in ontvangst


Maroš Šefčovič, vice-president van de Europese Commissie en Energie-commissaris voor de EU, heeft de Roadmap Next Economy in ontvangst genomen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Metropool Rotterdam-Den Haag (MRDH). Tijdens deze bijeenkomst waren onder meer ook burgemeesters Aboutaleb en  van Aartsen, en econoom Jeremy Rifkin aanwezig. De bijeenkomst werd geleid door professor Jan Rotmans (DRIFT-EUR).
 
Šefčovič wil meer aandacht vragen voor de energietransitie. Daarom is hij gestart met zijn ‘Energy Tour’. Hij koos voor Rotterdam als startpunt voor die campagne wegens de grote stappen die de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zet op het gebied van Next Economy en de energietransitie. Šefčovič: “De Energy Union gaat om meer dan alleen energie en klimaat. Het gaat om het stimuleren van een fundamentele modernisering van de Europese economie. Die economie moet minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, moet efficiënter omgaan met energie en natuurlijke bronnen, en dat op een social verantwoorde manier.”

De MRDH is een kernregio van Nederland. Zo is deze regio verantwoordelijk voor 20 procent van het Bruto Nationaal Product. Maar volgens de OESO benut de regio het economisch potentieel niet voldoende. Volgens de OESO moet binnen de regio meer worden samengewerkt en moet meer kruisbestuiving plaatsvinden tussen economische sectoren. Dit is het startpunt voor de Roadmap Next Economy.

De MRDH heeft de bekende Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin (EU-adviseur) en zijn internationale team van consultants (Third Industrial Revolution (TIR) Consulting Group) opdracht gegeven een Roadmap te maken, samen met stakeholders uit de regio (Strategy group). Die stakeholders zijn experts en samenwerkende partijen (clusters) uit de triple helix, dus: overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Ook de Greenport is een van de betrokken clusters. Zo is onze programmamanager Jolanda Heistek namens de Greenport lid van de strategiegroep van de Roadmap Next Economy.

De energietransitie is een van de pijlers van de Roadmap. Šefčovič is daarvan onder de indruk. Maar ook de verbinding binnen SMART Digital Delta heeft zijn aandacht. Berry Vetjens (TNO) heeft dit programma gepresenteerd met daarin aandacht voor Growing as a Service. De RNE wordt door de vice-voorzitter als een 'best practice' voor de Europese agenda gezien.

Meer informatie: Jolanda Heistek, lid Strategy Group RNE
Internationalisering & Profilering

 

Handelsreis naar China


Een groot aantal bedrijven uit de Greenport heeft zich aangemeld voor een handelsreis naar China, van 19 tot en met 21 april. De reis vindt plaats tijdens de grootste Agri-Expo van China in Shouguang. Deze beurs trekt jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers, waarvan 1 miljoen business-to-business.

De delegatie wordt geleid door burgemeester van de Stadt van de gemeente Lansingerland. Hij is door de burgemeester van Shouguang (grootste glastuinbouwgemeente van China) gevraagd om een Nederlandse Greenport Handelsdelegatie naar China te leiden.

De gemeente Lansingerland is naast delegatieleider ook eregast tijdens de openingsceremonie van de beurs. Pieter van de Stadt: “Dankzij onze uitstekende banden met Shouguang en de Expo-organisatie, krijgen we de beschikking over een heus Holland Paviljoen van 4.000 m2, onze bedrijven uit de gehele Greenport mogen daar gratis hun bedrijfsstand neerzetten. Ook de gemeente Lansingerland en de Nederlandse Ambassade krijgen ieder een gratis eigen stand.” Anthura gaat de zogenoemde “Flower Exhibition Area” in het Holland Paviljoen inrichten. In totaal is er plek voor 40 Nederlandse bedrijven uit de Greenport.
 

Handelscontacten en Matchmaking

Wethouder Abee van Lansingerland is gevraagd om voorafgaande aan de intensieve matchmaking sessies een presentatie te verzorgen over de Nederlandse Greenport in het algemeen en die van Greenport Westland-Oostland in het bijzonder. Wethouder Economische Zaken Abee: “Ik heb gezien hoe belangrijk het is in China om als overheid je bedrijfsleven actief te ondersteunen in hun contacten en een goed informeel netwerk op te bouwen. Dat kost veel tijd en inzet maar is echt nodig om tot succesvolle resultaten te komen. Wij openen de deuren waarachter serieuze Chinese bedrijven zitten die interessant zijn voor ons bedrijfsleven om zaken mee te doen.” Tijdens de meerdaagse matchmaking sessies worden de Nederlandse bedrijven proactief in contact gebracht met Chinese counterparts. 
 

Deelname

Dit jaar is deelname aan de beurs voor delegatieleden van de Greenport Westland-Oostland handelsmissie dus geheel gratis. Acquisitie voor de Expo vindt plaats vanuit Shouguang Vegetable Industry Holding Group in Berkel & Rodenrijs, tel: (010) 511 99 34.
Meer informatie op onze website.

Volgt u de Greenport al op LinkedIn?


De Greenport is volop in beweging. Op alle thema's zijn bijna wekelijks ontwikkelingen te melden. Via onze website (www.greenportwo.nl), deze maandelijkse Update en twitter @greenportwo) houden we u hiervan op de hoogte. De Greenport is ook aanwezig op LinkedIn. Via onze eigen bedrijfspagina leest u het laatste nieuws. Tip: klik op "Volgen" en u ziet onze berichten voortaan in uw LinkedIn-tijdlijn.

Belangrijke data

2 maart – Kick-of Groene Stad Arboretum Floriade 2020
6 april - Clean Tech Delta
18 april – TKI TU netwerkdag
19-21 april – Handelsdelegatie naar China
11 mei – Greenport Jaarevent 2017
19 juni – Jaarevent InnovationQuarter
29-30 juni – ERIAFF – Feeding the cities and Greening the cities
3 september – Ride for the Roses

Het laatste nieuws op onze website 

 

Recente berichten

Deel via Twitter
Stuur deze update door
Deel via LinkedIn
Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Geluk  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E:
jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I:
www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO
 
  

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk
 
Uitgave: Februari 2017
 
Copyright © 2017 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.

afmelden van verzendlijst uw persoonlijke instellingen aanpassen