Copy

Maart - Eén verhaal, één agenda


Westland-Oostland is een van de bruisende Greenports van het land. Kijk bijvoorbeeld naar de investeringen in nieuwe kassen die afgelopen jaren zijn gedaan in de regio: als een landelijke top 10 gemaakt wordt, staat GreenportWO daar maar liefst vijf keer in. Sterker, Westland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp bezetten de plaatsen 1, 2 en 3. Hoe houden we de regio bruisend? Dus hoe zorgen we ervoor dat GreenportWO blijft excelleren in onder meer economische kracht, werkgelegenheid en concurrentiekracht?

Bron: Innovation QuarterMet die vraag startte een jaar geleden de nieuwe structuur van GreenportWO. Sindsdien is er veel gebeurd, heel veel. Zo hebben we onze visie en ambities geformuleerd. Die vormen de basis voor tal van programma's, projecten en samenwerkingsverbanden. Tientallen bedrijven, organisaties en overheden hebben zich inmiddels als partner aangesloten bij GreenportWO. Verder zijn we nauw betrokken bij onder meer Roadmap Next Economy (opgestart door econoom Jeremy Rifkin), de plannen voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en een groot aantal projecten, zoals op het gebied van energietransitie.

In de economische programmaraad Zuidvleugel heeft Martin van Gogh zijn verhaal verteld over 'Feeding Mega-cities'. Hij vertelde onder andere waar onze stip aan de horizon ligt en wat we onderweg moeten doen om internationaal nummer 1 te blijven op het gebied van kennis & innovatie, om de steden van de toekomst te voorzien van voeding, gezondheid en welbevinden, en om nieuwe verdiencapaciteiten te ontwikkelen voor de GreenportWO.

'Feeding Mega-cities' kunt u dus zien als hét verhaal over de toekomst van de regio én als de agenda van GreenportWO voor de komende jaren.

Al die activiteiten komen dus voort uit onze toekomstvisie en ambitie voor de GreenportWO. Maar hoe ziet die toekomst er dan precies uit? Waar ligt de stip aan de horizon voor de regio? Hoe loopt de weg daarnaartoe? En wie moet aan welk stuur draaien, en wie moet op welk gaspedaal trappen?

Daarover gaat het Jaarevent van GreenportWO op 15 april bij Anthura in Bleiswijk. Het belooft weer een mooi evenement te worden, met onder meer keynote speaker Maarten Steinbuch (hoogleraar in de robotica), dagvoorzitter Marijke Roskam (bekend van BNR) en inspirerende tafelgesprekken over energie, logistiek en branding. 

Alle reden dus om het Jaarevent te bezoeken. Maar wacht niet te lang met aanmelden!

Namens het Dagelijks bestuur en Programmateam,

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport Westland-Oostland

Jaarevent Greenport Westland-Oostland over de route naar een succesvol 2020


Op 15 april vindt het jaarevent van Greenport Westland-Oostland plaats bij Anthura in Bleiswijk. Deze bijeenkomst - met als titel ‘Op stoom naar Greenport 2020' - staat in het teken van een succesvolle route naar 2020: welke stappen moet GreenportWO nemen om een gezonde toekomst voor het tuinbouwcluster mogelijk te maken? Zo geeft prof. dr. ir. Maarten Steinbuch van de TU Eindhoven tijdens de bijeenkomst zijn visie op de toekomst van de Greenport.

Triple helixGreenport Westland-Oostland (GreenportWO) is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Ondernemers hebben daarbij de regie: zij bepalen welke onderwerpen en thema's relevant zijn voor de toekomst van de sector. GreenportWO onderzoekt vervolgens op welke manier het beste kan worden gewerkt aan het realiseren van die toekomst. Op 15 april kunnen ondernemers hun mening hierover laten horen.
 
'Op stoom naar Greenport 2020'
Vorig jaar vond het startevent van GreenportWO plaats. Deze bijeenkomst met als thema 'Samenwerken binnen de mondiale tuinbouwkern' trok zo'n 300 bezoekers. Dit succesvolle event krijgt een vervolg op 15 april: dan vindt het Jaarevent GreenportWO plaats bij Anthura in Bleiswijk. Thema van de bijeenkomst wordt 'Op stoom naar Greenport 2020'. Een aantal sprekers zal dan ingaan op de toekomst van het tuinbouwcluster. In maart start de aanmeldprocedure voor het Jaarevent, dat alleen toegankelijk is voor deelnemers uit de tuinbouwsector.
 
Hoogleraar Robotica
Een van de sprekers tijdens het jaarevent is prof. dr ir Maarten Steinbuch, hoogleraar in robotica aan de TU Eindhoven. Steinbuch focust zich onder meer op ‘Smart Mobility’: slimme technologische toepassingen die het autorijden aangenamer, veiliger, makkelijker en efficiënter maken. Maar ook het ontwikkelen van zorg- en operatierobots en duurzame energietechnologie behoort tot zijn expertise.

Prof. Steinbuch is een regelmatige gast bij 'De Wereld Draait Door'. Hij weet op aansprekende wijze de verbinding te leggen tussen wetenschap en maatschappij, en zo ook met de tuinbouw. Tijdens het Jaarevent GreenportWO zal hij vanuit zijn expertise kijken naar de toekomst van de Greenport.
 
Programma en aanmelden jaarevent

Maarten Steinbuch: 'Ik ben een doener'
 

"De rol van software wordt steeds belangrijker, ook in de tuinbouw", vertelt prof. dr ir Maarten Steinbuch, hoogleraar aan de TU Eindhoven. Steinbuch is keynote speaker tijdens het Jaarevent van GreenportWO op 15 april.

Steinbuch is gepromoveerd in de systeem- & regeltechniek. Zijn interesse in de tuinbouw is dus verklaarbaar, en ook dat hij zin heeft in het Jaarevent. "Ik wil horen, zien en proeven wat de mensen uit de tuinbouw beweegt en motiveert."
 
Maarten Steinbuch
Agrarische sector en hightech
Maar Steinbuch komt niet alleen naar het Jaarevent om te luisteren, maar ook zeker om te vertellen. Zijn verhaal zal gaan over nieuwe technieken, bijvoorbeeld op het gebied van robotica. Daarnaast zal hij vertellen over het belang van crossovers, en dan met name tussen de highech en de agrofood.

Steinbuch: "De Nederlandse agrarische sector is wereldberoemd: van tuinbouw tot kippen, en van zaadveredeling tot agrofood. En Nederland speelt ook internationaal een belangrijke rol in de hightech. Kijk maar naar de halfgeleiderindustrie en bedrijven als ASML."
 
Robots en data
Op het gebied van hightech zullen de komende decennia nog veel baanbrekende ontwikkelingen plaatsvinden. Het is zaak voor de tuinbouw daarbij aan te haken, aldus Steinbuch. "Er gebeurt al veel in de tuinbouw, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie. Maar volgens mij kan de tuinbouw meer doen met robots en met het gebruik van data."
 
Gezamenlijke kennisagenda
Het is aan ondernemers om die technologische ontwikkelingen te blijven vertalen naar de eigen praktijk. Maar ondernemers hebben daarbij ondersteuning nodig van overheid en kennisinstellingen. "Vanuit een gezamenlijke kennisagenda moet je samenwerken, net als Greenport Westland-Oostland dat doet."
 
Niet praten, maar doen
Via netwerken als GreenportWO komen ondernemers in aanraking met nieuwe kennis, vindt Steinbuch. "Vervolgens is het een kwestie van doen. Niet praten, maar proberen, leren van je fouten, bijvoorbeeld door een Living Lab te starten."
"Ik ben geen denker, maar een doener", vertelt hij. Niet vreemd dus dat hij zich thuisvoelt in de agrarische sector. "Ik heb enorm veel respect voor de ondernemers in de tuinbouw en hun doorverzettingsvermogen."
 

Thema: Strategische gebiedsontwikkeling

 

Presentatie voor Roadmap Next Economy


De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft econoom/politiek adviseur Jeremy Rifkin gevraagd om een Roadmap Next Economy op te stellen. Deze Roadmap beschrijft de voor de regio noodzakelijke investeringsprojecten om in te spelen op wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen.

Rifkin ontwikkelt deze Roadmap samen met overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. GreenportWO is één van de betrokken clusters. Programmamanager Jolanda Heistek heeft een presentatie gegeven over de rol, het belang en de toekomst van het tuinbouwcluster in de Metropool. De Greenport heeft verschillende aanknopingspunten met de andere clusters zoals medical, high tech systems, haven en thema's als mobiliteit, energie, ICT, circulaire economie.

De noodzakelijke transitieopgaven om de internationale positie van een duurzame Metropoolregio te behouden, sluiten aan bij de ambitie van GreenportWO. GreenportWO heeft alle perspectieven voor de Next Economy. Op dit moment worden tussen de clusters concrete projecten gevormd. Deze cross-overs leveren een bijdrage aan de Roadmap Next Economy.

Bekijk de online presentatie voor meer informatie [online presentatie Roadmap Next Economy >>]

Thema: Gezondheid & Welbevinden

 

12 tot 25 oktober 2016: Dutch Agri Food Week


Van 12 tot 25 oktober 2016 vindt voor de tweede keer Dutch Agri Food Week plaats. GreenportWO is een van de partners van dit open podium waar voedsel, voedselproductie en voedselinnovatie centraal staan met als motto ‘Good Food Better World’. Om innovatie te bevorderen, kennis te delen en vooral ook te genieten van lekker en gezond voedsel.

Dutch Agri Food Week is een jaarlijks terugkerend event dat in oktober rondom Wereldvoedseldag plaatsvindt. Tijdens Dutch Agri Food Week laten boeren, ondernemers uit toeleverende – en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers door heel Nederland zien hoe zij werken aan lekker, veilig en gezond voedsel en wat er in de totale keten van grond tot mond nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Door letterlijk hun deuren open te zetten en helder te zijn wil de sector het contact met de samenleving versterken. Dutch Agri Food Week is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor voedsel en voedselinnovaties, voor zowel de professional als de consument.

Rode draad Dutch Agri Food Week 2016 ‘voedsel en gezondheid’
Het motto van Dutch Agri Food week is ‘Good Food Better World’. Alle innovaties hebben als doel lekker, gezond en veilig voedsel op een goede manier geproduceerd, met respect voor milieu en dierenwelzijn, zuinig met grondstoffen, intelligent door gebruik van technologie en helder over de manier van productie. Hiermee werken we aan een veerkrachtige wereld, met gezonde mensen, waarbij er voldoende voedsel is voor iedereen.

In 2016 zal binnen het motto ‘Good Food Better World’, voedsel en gezondheid een rode draad vormen door het hele programma. Via congressen, events, innovation tours voor bedrijven, workshops en festivals zullen de gangbare praktijk en innovaties op het gebied van gezond voedsel worden getoond en besproken: een gezonde productie van voedsel en eten geproduceerd met minder zout en minder vet; het toevoegen van vitamines en mineralen om gezond ouder worden en alternatieven als groentefriet en vezelburgers en ‘voeding op maat’ voor iedereen individueel. Van wetenschappelijk onderzoek en verwerking, ondernemerschap en eindproduct tot onderwijs voor kinderen. In oktober te zien en mee te maken tijdens Dutch Agri Food Week.
 
Highlights Dutch Agri Food Week 2015
In 2015 heeft de Dutch Agri Food Week voor de eerste keer plaatsgevonden. Veertig evenementen trokken zeventienduizend bezoekers van twintig nationaliteiten. Enkele highlights van vorig jaar:
  • Food Valley Expo: de internationale beurs voor ondernemers uit het buitenland met ca. 1000 deelnemers uit 20 landen.
  • De Keukenbazen uit Cuijk waren de trotse winnaars van de Kookwedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8. Door hun kookkunsten mag de burgemeester van Cuijk zich een jaar lang “de smaakburgemeester van Nederland” noemen.
  • Het Westland-Oostland congres voor de tuinbouwsector, en workshops over “vertical farming”, Hightech & Agri Accelerator Seminar, en TED-x lunches in Venlo.
  • Diverse gastsprekers uit binnen – en buitenland onder wie onder wie Michiel Bakker, directeur Global Food Google. Google vindt gezonde voeding voor zijn 50.000 medewerkers erg belangrijk en werkt aan voedselinnovatie. Daarvoor zoekt Google samenwerking met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen als Wageningen University & Researchcentre.
Groeiend podium
Dutch Agri Food Week is een initiatief van de Topsector Agri & Food met Food Valley NL en agrifood en tuinbouw regio’s AgriFood Capital, Greenport Westland – Oostland en Brightlands Greenport Venlo. Dutch Agri Food Week wordt in 2016 voor de tweede keer georganiseerd, het bestaat door samenwerking en heeft de ambitie uit te groeien tot hèt nationale podium voor de agrifood sector.
 
Foto website Dutch Agri Food Week
 
Over de sector
De Nederlandse agrifood sector is één van de economische sectoren die door de Nederlandse regering is aangemerkt als topsector. In de sector werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan innovatie en voedselvernieuwing.

Nederland is het meest innovatieve agrifood land ter wereld. Internationaal onderzoek noemt Nederland het beste voedselland ter wereld, met het meest gevarieerde, gezonde, betaalbare en voedselrijke voedsel. (Oxfam Novib, 2014). Wereldwijd is er grote belangstelling voor de Nederlandse kennis en technologie op het gebied van duurzame, gezonde en veilige voedselproductie.

De agrifood– en tuinbouw sector wordt gevormd door 157.000 bedrijven en 737.000 mensen die hierin werken. De sector heeft een toegevoegde waarde van € 53 miljard, en is met een aandeel van 10% in het nationaal inkomen en werkgelegenheid de grootste maaksector van Nederland. Met een exportwaarde van € 74 miljard is het de tweede exporteur van voedsel, kennis en technologie in de wereld na de VS.

Meer informatie op de website: www.dutchagrifoodweek.nl
 

Denk groot en internationaal

 

Ted Duijvestijn, bestuurslid GreenportWO


Onlangs verscheen het jaarboek van Tuinbouw Jongeren Westland en Tuinbouw Jongeren Oostland. Ted Duijvestijn, directeur Duijvestijn Tomaten en bestuurslid Greenport Westland-Oostland, werd gevraagd een column te schrijven voor dit jaarboek. Die column leest u hieronder.

De tuinbouw staat voor enkele grote uitdagingen. Die zijn nogal divers. Denk maar aan zaken als de financierbaarheid van bedrijven, de opkomst van nieuwe technologieën, de energietransitie van fossiel naar biobased, het vinden van nieuw personeel en het blijven zorgen voor afzet.

Ted DuijvestijnJongeren hebben op al die uitdagingen het antwoord. Zij (of eigenlijk: jullie) zorgen ervoor dat de tuinbouw kan blijven bestaan. Het is dus hoog tijd dat tuinbouwbedrijven binnen Greenport Westland-Oostland de aansluiting weet te vinden met jongeren. Want de tuinbouw kan veel enorm leren van de nieuwe generatie. Zo begrijpen jongeren nieuwe technieken een stuk beter dan 'oudere' ondernemers en weten die technieken een plek te geven binnen de bedrijfsvoering. Ook belangrijk: werken met jongeren houdt de geest van ondernemers op leeftijd jong. Jongeren bepalen wat de verdienmodellen van de toekomst zijn, en zijn de ondernemers van morgen. Want ook dat is een uitdaging voor de sector: het vinden van goede bedrijfsopvolgers.

Het vinden van aansluiting met jongeren kan op verschillende manieren. Zo zouden tuinbouwbedrijven vaker stages en afstudeeropdrachten kunnen aanbieden. Het kost misschien een paar uur per week, maar het is zo enorm leerzaam. Bezoek open dagen van opleidingen, onderhoud contact met studenten die ooit stage hebben gelopen op je bedrijf. Of spreek eens wat vaker met je vakantiekrachten. Vertel ze welke carrièremogelijkheden er zijn op je bedrijf.
Laat zien wat je te bieden hebt, en creëer ambassadeurs voor het leven. Om in tuinbouwtermen te blijven: zaai, geef water en oogst.

Maar waar kunnen ondernemers uit de Greenport Westland-Oostland jongeren vinden die interesse hebben in de tuinbouw? Het antwoord is simpel: bij TuinbouwJongeren Westland en TuinbouwJongeren Oostland natuurlijk!

Jaarboek Tuinbouw JongerenJullie - leden van TJW en TJO - zijn de verbinding tussen de tuinbouw en de toekomst. Jullie kunnen het verschil maken en geven de sector bestaansrecht.

Daarom mijn oproep aan alle leden van TJW en TJO: breng de buitenwereld naar binnen. Dat klinkt misschien cryptisch. Maar jullie zijn meer dan wie dan ook in staat de buitenwereld te vertalen naar de uitdagingen van de tuinbouw. Kijk dus niet alleen naar de sector, maar oriënteer je op de grote stad en op de wijde wereld. Denk groot en internationaal.

Neem vervolgens alles wat je geleerd hebt mee terug naar de tuinbouw. Jullie zouden daarmee jezelf én de sector een grote dienst bewijzen.

Ted Duijvestijn
directeur Duijvestijn Tomaten, bestuurslid Greenport Westland-Oostland

Thema: Kennis & Innovatie


Ondersteuning bij innovatie voor mkb-bedrijvenJan-Willem Donkers is thematrekker Kennis & Innovatie bij GreenportWO. Hij wees de redactie van deze GreenportWO-Opdate op Digital World: een innovatietraject van onder meer InHolland. Doel van dit traject is mkb-bedrijven en studenten met elkaar in contact te brengen en om innovatie mogelijk te maken bij de bedrijven. Ook bedrijven uit GreenportWO kunnen zich aanmelden voor dit innovatietraject. Bekijk voor meer informatie de leaflet over Digital World.

Interviews en publicaties

Alle publicaties staan op de website en kunt u hier nalezen.
 

Nieuwsitems sinds laatste nieuwsbrief - klik op de link om verder te lezen:

Belangrijke data 2016


1 april - Katalysator voor samenwerking in de Zuidelijke Randstad
2 april - Kom in de Kas
7 april - EnergiekEvent door Kas als energiebron
12, 13, 14 april - Beroepen in beeld
12 april - TKI U netwerkdag
15 april - Jaarevent GreenportWO
26 mei - Energiecongres  - Gemeente Westland  i.s.m. Platform Geothermie
30 mei - Greenport Holland Conferentie
1 juni - Workshop Glastuinbouw ism IQ
9 juni - Waterevent - TuinbouwWaterproof
5 t/m 10 juli - Handelsmissie Canada
12 oktober - Oostlanddag
12 t/m 25 oktober - Dutch Agri Food Week
12 oktober - Foodvalley Innovation Tours

 
  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E: jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I: www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk

Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Welbevinden

 
Uitgave: Maart 2016
Copyright © 2016 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.


afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen