Copy

Februari - GreenportWO is op stoom


De Nederlandse tuinbouw heeft zijn wereldwijde toppositie niet bereikt met niks doen, maar dankzij hard werken. Als we die plek willen behouden, dan moeten we dus ook inzet tonen. Maar niet alleen dat: we moeten ook vooruitkijken. Onder meer naar de techniek van de toekomst, naar mogelijke concurrenten, naar de consument van morgen en naar bewegende markten.

Dat is wat Greenport Westland-Oostland doet. Ondernemers kijken - ondersteund door overheden en onderwijs- en kennisinstellingen - naar de toekomst van het tuinbouwcluster. Hoe blijft de regio de mondiale greenport voor voedsel, gezondheid & welbevinden? Dat vooruitkijken is daarom breder dan alleen kijken naar de productiebedrijven, het gaat om de nieuwe verdiencapaciteit van het volledige tuinbouwcluster in de greenport.

Download het GPWO jaaroverzicht 2015Sinds de nieuwe opzet van GreenportWO - bijna een jaar geleden - hebben we hard gewerkt. En met dat 'we' bedoel ik iedereen voor en achter de schermen: het bestuur, de Greenboard, het programmateam en het ondersteunende team. In een ongelooflijk korte tijd hebben we bergen verzet. Enorm veel dank daarvoor. (download jaaroverzicht 2015)

GreenportWO is op stoom. Steeds meer partijen en organisaties weten ons te vinden. Ze vragen onze steun en input voor het samenwerken aan een gezonde en duurzame toekomst voor het tuinbouwcluster en voor de regionale economie. Kernbegrippen daarbij zijn onder meer strategische gebiedsontwikkeling en modernisering. Onze werkzaamheden verrichten we vanuit een breed gedragen visie en met steun van de volledige triple helix (ondernemers, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen), waarbij de ondernemers 'de lead' hebben.

Maar de klus is nog niet geklaard. We moeten hard blijven werken aan onze gezamenlijke toekomst. En dat lukt alleen door intensieve samenwerking. Wie wil samenwerken, moet uit zijn of haar comfortzone stappen. En dat doen de partners van GreenportWO: ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen stappen over hun eigen schaduw heen, vinden elkaar, versterken elkaar, inspireren elkaar. Want dat is de enige route naar een future proof Greenport 3.0.

Namens het Dagelijks bestuur en Programmateam,

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport Westland-Oostland

In één oogopslag: wat doet GreenportWO?


GreenportWO is actief op veel fronten, thema's en ambities. Om in één oogopslag duidelijk te maken waarvoor GreenportWO staat in 2016 hebben we een flyer gemaakt. In deze flyer staan onze speerpunten en activiteiten omschreven.

Deze kunt u downloaden via de website van GreenportWO (download flyer).
Een aantal exemplaren ontvangen? Stuur een bericht naar info@greenportwo.nl.
Voorkant folder
 

Jaarevent op 15 april


Op 15 april vindt het jaarevent van GreenportWO plaats bij Anthura in Bleiswijk. Deze bijeenkomst - met als titel ‘Op stoom naar Greenport 2020' - staat in het teken van een succesvolle route naar 2020: welke stappen moet GreenportWO nemen om een gezonde toekomst voor het tuinbouwcluster mogelijk te maken? Zo vertelt ‘Smart Mobility’-expert Maarten Steinbuch tijdens de bijeenkomst over de toekomst van de techniek.

In maart start de aanmeldprocedure voor het Jaarevent. Vorig jaar vond het startevent van GreenportWO plaats. Deze bijeenkomst met als thema 'Samenwerken binnen de mondiale tuinbouwkern' trok zo'n 300 bezoekers. Dit succesvolle event krijgt een vervolg op 15 april. Een aantal sprekers zal dan ingaan op de toekomst van het tuinbouwcluster.
 
  Startevent 2015

Een van de sprekers tijdens het jaarevent is prof. dr. ir. Maarten Steinbuch, hoogleraar in robotica aan de TU Eindhoven. Steinbuch focust zich onder meer op ‘Smart Mobility’: slimme technologische toepassingen die het autorijden aangenamer, veiliger, makkelijker en efficiënter maken. Maar ook het ontwikkelen van zorg- en operatierobots en duurzame energietechnologie behoort tot zijn expertise.

Prof. Steinbuch is een regelmatige gast bij 'De Wereld Draait Door'. Hij weet op aansprekende wijze de verbinding te leggen tussen wetenschap en maatschappij, en zo ook met de tuinbouw. Tijdens het Jaarevent GreenportWO zal hij vanuit zijn expertise kijken naar de toekomst van de Greenport.

Thema: Strategische gebiedsontwikkeling

 

Succesvolle bijeenkomst Greenport en Mainports


Op 28 januari jl. vond de bijeenkomst “Samenwerking tussen de Greenports en de Mainports in de toekomst” plaats op de veiling van Flora Holland in Aalsmeer. Programmamanager Jolanda Heistek heeft hier namens GreenportWO gepitcht over de verbinding tussen de stad en de Greenport.

Dankzij de actieve en inspirerende inbreng van alle aanwezigen, kan teruggekeken worden op een boeiende bijeenkomst. De resultaten van deze bijeenkomst zullen worden gebruikt in de 2e fase van het MIRT-onderzoek Greenports en de samenwerking met de Mainports.

Het verslag van de bijeenkomst kunt u downloaden (download hier het verslag). Tevens geven wij u nogmaals de link naar de tussentijdse rapportage die in de eerste fase van het onderzoek is opgesteld. (link naar download) In de volgende fase van het onderzoek wordt het beleidsconcept Greenport 3.0 verder uitgewerkt. Die uitwerking wordt weer in het veld getoetst en er wordt samen met de sector inzichtelijk gemaakt welke opgaven er in het algemeen voor het netwerk, maar ook per individuele greenport en mainport, voor ons liggen. Deze fase leidt uiteindelijk tot 3 producten:
  • Een beleidsbrief waarin Greenport 3.0 wordt neergezet (eind 2016);
  • Een handelingsperspectief dat de brug vormt tussen het strategische beleidsniveau en de concrete projecten die er aan bijdragen (eind 2016);
  • Een ruimtelijk-economische agenda met daarin projecten waar we samen (overheden en markt) voor gaan (begin 2017).

Kom in de Kas op 2 en 3 april

 

De kracht van het glas


De landelijke open dag van de tuinbouw, Kom in de Kas, vindt dit jaar plaats op 2 en 3 april.

Tientallen bedrijven in 22 regio's zetten die dagen hun deuren open voor het publiek. Ook in Westland-Oostland is een groot aantal bedrijven te bezoeken tijdens Kom in de Kas.

In het Westland is Kom in de Kas dit jaar in Wateringen. In het Oostland in Zuidplas en in Pijnacker-Nootdorp. De gemeenten zijn trots op haar glastuinbouw; dé pijler van de lokale economie. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in zo’n kas?
De GreenportWO is dit jaar te gast bij Kom in de Kas in het gebied Schimmel Penninck v.d Oyeweg en Meloenstraat in Pijnacker/Delfgauw.
Een aantal sprekers zal dan ingaan op versnelling binnen GreenportWO.

Voor deze bijeenkomst zullen overheden, ondernemers en organisaties die niet elke dag betrokken zijn bij de glastuinbouw, uitgenodigd worden. Dit is een mooie aanleiding om eens een kijkje te nemen bij de buren!

Thema: Strategische gebiedsontwikkeling

 

Ruimtelijke verdiencapaciteiten GreenportWO


De aanpak van de GreenportWO is gericht op het versterken van het ondernemerschap (van efficiency en hoeveelheid naar kwaliteit en toegevoegde waarde). En het is gericht op het versterken van clustervoordelen ook in relatie met de Mainport (bijvoorbeeld rond multimodale knooppunten en gekoeld transport) en de nabij gelegen steden (bijvoorbeeld rond kringloop sluiting maar ook rond marktgerichte innovaties).

In een viertal bijeenkomsten hebben een groot aantal ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en ambtenaren ​meegedacht in de zoektocht naar een gezondere, vitalere en duurzamere toekomst voor het tuinbouwcluster, samen met de GreenportW​O​. Wij zijn het meest complete tuinbouwcluster van de wereld. Een gebied dat onder druk staat, maar nog steeds enorme potentie heeft om zichzelf te blijven vernieuwen.

De ​GreenportWO ​Bedrijfslevenvisie 2030 was ​bij de bijeenkomsten ​het uitgangspunt. Samen hebben we gewerkt ​aan het onderzoek naar nieuwe verdiencapaciteit. ​
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de transitie van Greenport 3.0. De koers voor 2016 is mede ingezet op basis van het eindrapport 'Ruimtelijke verdiencapaciteiten Greenport Westland-Oostland'. In dit document staat aangegeven hoe de Greenport het internationale knooppunt voor technologische en businessinnovatie in de tuinbouw kan worden. Zo wordt ingegaan op de bouwstenen en de randvoorwaarden van de verschillende mogelijke verdiencapaciteiten.

De publicatie is een samenwerking van GreenportWO, Province Zuid-Holland, Gemeente Westland, LEI Wageningen UR, BVR Adviseurs  en Van Bergen Kolpa Architecten en is hier te downloaden (download rapport).

Thema: Kennis & Innovatie


Laat zien wat techniek waard is op Nederland innoveert!Donderdag 21 en vrijdag 22 april staat de Onderzeebootloods op de RDM Campus in Rotterdam bol van techniek, technologie en ICT tijdens het festival Nederland innoveert! Doel van het festival is jongeren enthousiast maken voor techniek.

Tijdens Nederland innoveert! laten bedrijven hun meest innovatieve projecten zien. Daarnaast zijn er workshops en worden bezoekers aan het werk gezet. Meer informatie is te vinden op www.nederlandinnoveert.com/.

Ook bedrijven uit het tuinbouwcluster kunnen deelnemen aan de festivalmarkt. De ideale kans om uw netwerk binnen andere sectoren uit te breiden en uw bedrijf te profileren richting jongeren. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Romy Fortuin via rfortuin@wvhcommunicatie.nl of telefoon: 070-4161632.

Thema: Strategische gebiedsontwikkeling

 

Rapport van OESO over Metropoolregio


De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een rapport uitgebracht over de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).

De MRDH heeft:
  • De grootste haven van Europa,
  • Greenports; een van de meest geavanceerde agro-clusters ter wereld
  • Internationaal toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven
  • Een goed opgeleide beroepsbevolking en thuisbasis voor alle topsectoren. Er wonen 2,3 miljoen mensen
  • 22% van BNP wordt verdiend in de Zuidelijke randstad
Europees gezien doen we het echter slecht. De werkloosheid in deze regio is hoger, laagste productiviteit per inwoner, evenals mobiliteit. Zijn we de strijd aan het verliezen? Wereldwijde toonaangevende tuinbouwbeurzen vinden niet meer plaats in Nederland. Bundeling in kennis en innovatie laten we door onze vingers glippen?!


In het rapport wordt geanalyseerd hoe overheden kunnen bijdragen aan het stimuleren van een regionale economie.
De GreenportWO werkt samen met de MRDH en de EPZ aan het vergroten van de slagvaardigheid.

'OECD Territorial Reviews: The Metropolitan Region of Rotterdam-The Hague, Netherlands' is te downloaden via de website van OECD (de Engelse naam voor de OESO). (link naar de website van OECD)

Thema: Internationale marktpositionering

 

GreenportWO prominent aanwezig op Foodlogistica


Onlangs vond in Berlijn de Foodlogistica plaats. Tijdens dit internationale evenement deed GreenportWO goed van zich spreken. Zo was in de Holland Hal het paviljoen 'Meet the smart Dutch'.

Een groot aantal Nederlandse partijen op het gebied van voeding presenteerde daar hun oplossingen, waaronder enkele bedrijven uit GreenportWO.

Ook Foodcenter Reijerwaard presenteerde zich op de Foodlogistica. Dit is een van de vier agrologistieke bedrijventerreinen binnen GreenportWO. Foodcenter Reijerwaard toonde tijdens de beurs onder meer de nieuwe film over het bedrijventerrein. Deze film is ook te zien op de website van Foodcenter Reijerwaard.

Meer informatie via de onderstaande links:
http://www.meetthesmartdutch.nl
http://www.foodcenterreijerwaard.eu
http://www.foodcenterreijerwaard.eu/files/Animatie-FCR-1.mp4

Interviews en publicaties

Alle publicaties staan op de website en kunt u hier nalezen.
 

Nieuwsitems sinds laatste nieuwsbrief - klik op de link om verder te lezen:

Belangrijke data 2016


14 maart – Fresh Food Lunch
2 april – Kom in de Kas
7 april - Energiek Event 
12 april – TKI U netwerkdag
15 april Jaarevent GreenportWO 
26 mei  – Energiecongres – Gemeente Westland i.s.m. Platform Geothermie
9 juni – Waterevent – TuinbouwWaterproof
12 oktober – Oostlanddag


 
  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E: jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I: www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk

Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Welbevinden

 
Uitgave: Februari 2016
Copyright © 2016 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.


afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen