Copy

November - Greenport in beeld


Begin november waren wij aanwezig bij de werkbijeenkomst "Roadmap Next Economy" en werd eens te meer duidelijk dat het handelingsperspecief van GreenportWO naadloos aansluit bij de pijlers van de Next Economy.
Het was inspirerend om Jeremy Rifkin te horen spreken over de Roadmap Next Economy.

GreenportWO zal samen met de MRDH het belang van de Food & Flower sector (Greenport) inbrengen binnen Roadmap Next Economy.

Ook waren we in beeld in diverse andere media waaronder in KAS magazine, waar Jolanda Heistek samen met Frans Pijls (projectleider Duurzame GreenportWO) een artikel schreef: "Duurzaamheid kan en mag best plezierig zijn". [lees meer]

Ook internationaal was GreenportWO in beeld. Zo brachten ondernemers, regionaal en landelijke overheid, samen met het koninklijk paar een bezoek aan China. Later die maand werd ook vanuit Lansingerland een handelsbezoek gebracht. Tevens bezochten ondernemers samen met minister-president Rutte Japan. In beide landen zijn weer succesvolle afspraken gemaakt tussen ondernemers. 

13 November tijdens de regiobijeenkomst Foodcluster bij Koppert Biological te Berkel & Rodenrijs werd gesproken over de duurzame verbinding tussen stad, tuinbouw, productie, handel, processing en consument.

Zowel ondernemers als overheden zien de noodzaak van samen-werken in en pleiten voor economische versterking van de tuinbouw- en foodsector. Nick van den Berg (Foodcluster, Rotterdam) vertelde in zijn slotwoord dat GreenportWO en het Foodcluster een gezamenlijk uitvoeringsprogramma gaan opstellen. Op deze manier worden Stad en Tuinbouw efficiënt verbonden voor en door ondernemerschap binnen het thema Voeding & Gezondheid. 

Sportief in beeld was GreenportWO dankzij de positieve reactie van Glenn de Bois, een topsporter uit het Westland die graag als ambassadeur van tuinbouw en GreenportWO het belang van gezonde voeding wil uitdragen. Niet omdat sponsoring voor hem zo hard nodig is, maar met name omdat, zoals hij zelf zegt:

'voeding, tuinbouw, gezondheid en topsport zijn integraal met elkaar verbonden’. [lees meer] 


Kortom, met elkaar brachten wij ook deze maand GreenportWO zeer divers in beeld, zowel nationaal als internationaal. 

Namens het Dagelijks bestuur en Programmateam,
 
Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport Westland-Oostland

Thema: Nieuwe verdienmodellen

 

Eerste Ondernemersplatform Plantenstoffen van start


Het Ondernemersplatform Plantenstoffen is van start gegaan. Glastuinbouwondernemers vinden binnen het platform inspiratie en kennis op het gebied van plantenstoffen. Doel is een versnelling van de route naar nieuwe verdiencapaciteiten voor ondernemers in de Greenport.

Greenport Westland-Oostland, Greenport Aalsmeer en twaalf voorlopers op het gebied van ‘new business met plantenstoffen uit de glastuinbouw’ namen het initiatief voor het Ondernemersplatform Plantenstoffen. Iedere drie maanden vindt een bijeenkomst van het platform plaats.

Op 18 november kwam het platform voor het eerst bijeen, namelijk bij Pothos Plant in Honselersdijk. Ondernemer Peter Olsthoorn vertelde de aanwezige ondernemers over zijn onderzoek naar de teelt van Dioscorea, een plant met anti-obesitas eigenschappen.

Dit platform wordt door Jan Smits  van Bio Base Westland-Oostland en Jan-Willem Donkers (thematrekker Kennis&Innovatie GreenportWO, InHolland) ondersteunt. Voor meer informatie en/of interesse in deelname aan dit platform neem contact met ons op.
 

Samenwerken tussen regionale Greenports loont

 

Greenport Westland-Oostland werkt actief aan de betrokkenheid met de andere Greenports. En dat blijkt een goede aanpak, blijkt uit onderzoek van Wageningen UR.

 
Wageningen UR bracht onlangs de brochure ‘De kracht van bundeling: samenwerking rond kennis en innovatie in zeven Greenportregio’s’ uit. Met deze uitgave willen de onderzoekers meer bekendheid geven aan effectieve werkvormen in kennis- en innovatietrajecten tussen Greenports.

Samenwerking tussen de Greenports zorgt onder meer voor een sterker ondernemersklimaat, een betere kennisinfrastructuur en een goede organisatie van Research & Development. Veel Greenport-regio's zijn namelijk te klein om dergelijke zaken zelf te organiseren. Door samen te werken ontstaat een bovenregionaal kennis- en innovatie-ecosysteem waarin ondernemers via de eigen regio toegang kunnen krijgen tot kennis elders in het land, aldus de onderzoekers.
Dowload brochure

Thema: Nieuwe verdienmodellen

 

'Samen maak je de grootste uitdagingen realistisch'

 
'Samenwerking loopt al als een rode draad door ons bedrijf met klanten en leveranciers', vertelt Hans Verboom uit Zevenhuizen. Met zijn zijn bedrijf Kwekerij Verboom ontwikkelt, produceert en verkoopt hij Helleborus en produceert onder licentie.
 
Kwekerij Verboom investeerde zo'n 15 jaar in de ontwikkeling van het eigen product: de Verboom Beauty. Het is een een exclusief product voor een specifieke markt. "We willen ons blijven ontwikkelen."

Het bedrijf heeft een zeer gunstige logistieke ligging en klimatologische ligging. De toekomstige gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder is echter een blokkade. De aangrenzende gronden zijn momenteel in gebruik als landbouwgebied en in eigendom van de Grondbank.
Aankoop van gronden en uitbreiding is vanwege de toekomstplannen niet mogelijk. Verhuizing van het bedrijf en de verkoop van zijn huidige bedrijf is financieel onaantrekkelijk door de onzekerheid en beperkingen die de huidige bedrijfslocatie kent.

Het is voor de toekomst van Kwekerij Verboom belangrijk dat overheden, bedrijven, en kennisinstellingen samenwerken. 
 
"Daarom vind ik Greenport Westland-Oostland een belangrijk collectief: de belangen van veel partijen komen daar op een professionele manier samen. En door die samenwerking zijn kennis, advies en opleidingen op een hoog niveau te borgen. Zo ontstaat efficiënte slagkracht."
 

Samenwerken loopt ook als een rode draad door het bedrijf van Verboom heen.

"Juist door een goede samenwerking met klanten en leveranciers ontstaat er een wederzijdse gunfactor. Waardoor uitdagingen en dromen realistisch vorm krijgen."

Dit project is een van de 3 pilot projecten van het landelijke project ‘Moderne Tuinbouw’ (www.modernetuinbouw.nl) waarvan Henk de Ruiter (LTO Noord Glaskracht) projectleider is. De 2 andere pilot projecten zijn: De Winkel van Bouman Anthuriums - Berkel en Rodenrijs en collectief LocalforLocal o.a. Jan Varekamp - Westvoorne.

Begin 2016 zullen we u verder informeren over de eindresultaat van deze projecten. Meer informatie: Henk de Ruiter (Thematrekker Ruimte GreenportWO)

Interviews en publicaties

Alle publicaties staan op de website en kunt u hier nalezen.
 

Nieuwsitems sinds laatste nieuwsbrief - klik op de link om verder te lezen:

Belangrijke data 2015-2016

  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E: jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I: www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk

Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Welbevinden

 
Uitgave: November 2015
Copyright © 2015 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.


afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen