Copy

Oktober - Greenport in beweging


Mede dankzij de inzet en ondersteuning van velen zijn we letterlijk in beweging. De afgelopen maand was een groot aantal van ons, ondernemers, overheden en kennisinstellingen aanwezig op het World Expo event in Milaan. Het Holland Paviljoen, aangekleed door Anthura, Deliflor en Royal Lemkes is open en zeer toegankelijk voor bezoekers die van daaruit een virtueel boeket met persoonlijke boodschap naar familie, vrienden en kennis kunnen sturen. De imposante kas op het paviljoen is gebouwd door het Westlandse bedrijf Smiemans Projecten. Dankzij deze ondernemers kunnen wij goed laten zien waar wij als klein land groot in zijn.Dat laatste werd ook duidelijk tijdens een bezoek van een Catalaanse delegatie aan Green Q. In samenwerking met Innovation Quarter werd een bezoek gebracht waar ons bestuurslid wethouder Abee samen met Marc de Bruijne (PZH) en ondergetekende, de overheid en ondernemers inzicht heeft gegeven in de Greenport.

Beweging was er ook tijdens de workshop "Hoe versterken we de GreenportWO" op 29 september j.l. bij Plantenkwekerij van der Lugt. Een verslag van de eerdere workshops op onze website [lees meer]

Letterlijk in beweging was GreenportWO op de Oostlanddag, tijdens een bedrijfsbezoek aan Bouman - de Winkel te Berkel en Rodenrijs. Een praktijkvoorbeeld van het korte keten programma.

Diezelfde dag was ook de zesde editie van het Westland Event, met als thema 'de kracht van verandering' meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

Beweging is ook vooruit kijken, lees daarom in deze nieuwsbrief wat er de komende tijd (nieuw) op de agenda staat.
Samen zorgen we er voor dat GreenportWO in beweging blijft. Dit doen wij met behulp van de uitvoeringsagenda welke tijdens de Greenboard meeting werd gepresenteerd en door alle partners in de Greenboard enthousiast is ontvangen.
 
Namens het Dagelijks bestuur en Programmateam,
 
Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport Westland-Oostland

Thema: Kennis & Innovatie

 

Herken de kansen, maak keuzes en gebruik de kracht van verandering. Dat was de centrale boodschap tijdens de zesde editie van het Westland Event, dat op donderdag 15 oktober werd georganiseerd bij FloraHolland in Naaldwijk.
 

Thema van deze middag en avond was de transitie in de glastuinbouw en hoe hier als sector op te anticiperen.

Rode draad van de zesde editie van het Westland Event vormde de snel veranderende wereld waarin zich nieuwe technologieën aandienen die soms bedreigingen lijken, maar vaak juist kansen bieden.

Theo Duijvestijn, wethouder economische zaken en agri-business van de gemeente Westland, somde enkele nieuwe innovaties op: robotisering, nanotechnologie, 3D-printers. Zijn boodschap was duidelijk 'resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Verandering is nodig en het moet snel!'

Volgens Hein Deprez (zie foto hieronder), Uitvoerend Voorzitter van de Greenyard Foods Group, waartoe Greenyard Foods, UNIVEG en Peatinvest behoren, zit het succes van zijn bedrijven in de bundeling van de clusters van kracht die de horizontale ketens van macht omzeilen. 


Jan Rotmans, wetenschapper op het gebied van transitie en duurzaamheid, drong er op aan op zoek te gaan naar disruptieve, ontwrichtende innovaties en samenwerkingsvormen. Verbinding met ongewone partners. De nieuwe economie denkt niet in topsectoren aldus Rotmans; hij snijdt er dwars doorheen. Cross-overs en nicheproducten hebben de toekomst. Ook zei hij "Zorg voor experimenten in een schaduwtraject en durf over de grenzen van uw kas te kijken en met moed te handelen.” Na zijn bijdrage konden de 500 congresbezoekers kennis maken met het product van een cross-over: ViniVega. Het product van een tomaten- en paprikateler die elkaar vonden bij een Nederlandse wijnboer. Dit cross-overexperiment is een nicheproduct dat volgens paprikateler Arco Vreugdenhil via exclusieve sterrrenrestaurants zijn weg naar de consument vindt.

Een uitgebreid verslag van het Westland Event staat op onze site [Lees verder]

Thema: Gezondheid en Welbevinden

 

Biobased samenwerking 4 Greenports gestart

 
De 4 greenports in Zuid Holland, Kenniscentrum Plantenstoffen en de Biobased Delta Zuid-Holland gaan gezamenlijk uitvoering geven aan de nieuwe verdiencapaciteit Biobased Economy; Het creëren van toegevoegde waarde van planteninhoudstoffen en reststromen.

Door bovengenoemde partijen is een analyse gedaan waaruit een aantal belangrijke thema’s (die een knelpunt vormen voor de economische groei van Biobased toepassingen en de transitie naar een biobased systeem) is geïnventariseerd.

Het gezamenlijke programma kent drie grote themalijnen:
  • Verbinden markt en aanbod

  • Verbinden onderwijs, onderzoek en ondernemerschap

  • Versterken van de structuur voor innovatie
     

Dwars daardoorheen loopt de vraag naar nieuwe verdienmodellen. De drie themalijnen worden versterkt door ondersteunende activiteiten

Het complete projectplan kunt u nalezen op onze site [lees meer]

Interviews en publicaties

Alle publicaties staan op de website en kunt u hier nalezen.
 

Nieuwsitems sinds laatste nieuwsbrief - klik op de link om verder te lezen:

Belangrijke data 2015-2016

  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E: jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I: www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk

Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Welbevinden

 
Uitgave: Oktober 2015
Copyright © 2015 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.


afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp