Copy

September - Greenport zichtbaar voor internationaal netwerk


Terwijl u dit leest vindt in Milaan de Word Food Expo plaats. Een schitterend evenement met als thema 'Share, Grow, Live'. Daarom is ook Greenport Westland-Oostland aanwezig in Milaan.
 
Een aantal bestuursleden en enkele leden van het projectteam presenteren in Milaan het regionale tuinbouwcluster. Maar niet alleen zij: ook tal van ondernemers laten er zien welke oplossingen de Nederlandse tuinbouw heeft voor de werelduitdagingen van vandaag en morgen. Chapeau!
 
Welke werelduitdagingen dat zijn? Onder meer de fundamentele behoefte van de mens om de kwaliteit van ons leven te verbeteren. Het gaat daarbij om onder meer welvaart, sociaal-culturele vooruitgang en om duurzaamheid.
 
Het kunnen bieden van oplossingen is één, maar communicatie speelt ook een belangrijke rol, vindt Greenport Westland-Oostland. Ofwel: zichtbaarheid, zowel richting andere stakeholders als binnen het eigen netwerk. Vandaar de aanwezigheid in Milaan. Daarnaast wil GreenportWO de komende tijd de betrokkenheid met andere ondernemers verder versterken.
 
Dat vraagt een grotere focus op communicatie. Deze update is onderdeel van die communicatie. Ik hoop u nader te kunnen informeren over de laatste ontwikkelingen binnen GreenportWO.
 
Namens het Dagelijks bestuur en Programmabureau,​
Jolanda Heistek
Programmamanager GreenportWO
 

 

Uitvoeringsagenda 2015-2016


De organisaties binnen de Greenport Westland-Oostland werken samen aan de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouwsector. Overheid, bedrijfsleven en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen vormen samen een 'triple helix'-netwerk met als doel de economische kracht van het regionale tuinbouwcluster verder te versterken.
 
Binnenkort vindt u op de website van GreenportWO het Uitvoeringsprogramma 2015-2016. Hierin staan de vijf hoofdlijnen van de ambitie van de GreenportWO. Daarmaast staat omschreven welke rol GreenportWO heeft, wat de zeven thema's zijn en welke 'icoonprojecten'.

Thema: Kennis & Innovatie

 

MRDH geeft impuls aan campusontwikkeling in de regio

 
De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) geeft financiële steun aan de campusontwikkeling in de regio. De steun betreft drie projecten op de drie locaties van de Greenport Horti Campus (GHC): het IDC Internationaal, het Technology Education Center HortiTech (TECH) en het IDC Greenport Logistiek.
 
Greenport Westland-Oostland is zeer verheugd met de financiële steun. Het is een belangrijke stimulans voor onze ambitie om de Greenport Horti Campus door te ontwikkelen tot een internationaal kennis- en opleidingscentrum. Dit past dan ook binnen de ambitie van de GreenportWO, de Visie2030 en Kennis & Innovatieagenda.
 
De uitvoering zal samen met de Food Inspiration Academy (FIA) en SMART Food Field lab ter hand worden genomen. Zo versterken we de internationale positie van deze regio. De ontwikkelingen kunnen ermee versneld worden. Ondernemers die interesse hebben in een van de projecten kunnen contact opnemen met de GreenportWO en de GHC.

Thema: Gezondheid & Welbevinden


Enthousiasme, kennis en kunde tijdens Dutch Agri Food Week 


Van 12 tot en met 20 oktober is de Dutch Agri Food Week. Tijdens de Dutch Agri Food week delen partijen uit de agrifoodsector hun enthousiasme, kennis en kunde. Ondernemers, overheid en kennisinstellingen laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel.

De Dutch Agri Food Week wordt georganiseerd door Agrifood Capital, Food Valley NL, Greenport Westland-Oostland en Brightlands Greenport Venlo – met support van de topsector Agri & Food. De verschillende partijen binnen de sector willen door hun deuren open te zetten, open en helder zijn en het contact met de samenleving versterken.

De evenementen die gedurende de Dutch Agri Food Week in het hele land worden georganiseerd laten zien dat de agrifood sector niet alleen wereldwijd de meest productieve sector is, maar ook zeer innovatief. Dit nieuwe, jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor voedsel en voedselproductie, voor zowel de professional als de consument.

Voor het volledige programma zie de website www.dutchagrifoodweek.nl.
 

Interviews en publicaties

 

De tuinbouw moet moderniseren


Etwin Grootscholten is lid van het Programmateam van Greenport Westland-Oostland en  thematrekker Modernisering. Hij schreef een interessant artikel met als pakkende titel: "Modernisering Glastuinbouw: noodzaak voor een topsector".
Al vanaf 2008 hebben veel glastuinbouwbedrijven het niet gemakkelijk. Banken- en vastgoedcrises zijn daar de belangrijkste oorzaken van. Met name de bedrijven die in de jaren 2004 – 2007 flink hebben geïnvesteerd in hun complex en bedrijfsvoering, zijn daar stevig de dupe van.

Nu zit bij de bank alles op slot, en vraagt de retail om steeds hoogwaardiger en duurzamer te produceren tegen lagere prijzen. Tel uit je winst. Wat kun je dan nog doen (of:móet je dan) om het hoofd boven water te houden? Het antwoord is even simpel als complex: je moet moderniseren. Lees verder >>
Meer publicaties kunt u nalezen op onze website.
 

Laatste nieuwsitems - klik op de link om verder te lezen:

Interessante documentatie vanuit ons netwerk

Communicatie kalender 2015


Om u optimaal te informeren over de diverse ontwikkelingen en activiteiten binnen de Greenport Westland-Oostland ontvangt u 10x per jaar deze update. In 2015 mag u de update in uw mailbox verwachten op:
 • 30 oktober
 • 27 november
 • 18 december

Heeft u onderwerpen die u graag onder de aandacht wilt brengen of heeft u informatie die interessant kan zijn voor uw mede-partners in de Greenboard of het brede netwerk? We nodigen u graag uit deze informatie uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan bovengenoemde publicatiedata aan te leveren bij het secretariaat via info@greenportwo.nl

Belangrijke data 2015

 
 • 29 september - Werksessie met ondernemers in het kader van Project 'gebiedsverkenning GreenportWO'. Hoe versterken we de Greenport Westland-Oostland? Deel van Programmateam zal aanwezig zijn. Lees verder >>
 • ​29 september - ​2e bijeenkomst Begeleidingsgroep Greenport Mainport, Jolanda Heistek zal aanwezig zijn
 • 1 oktober - Greenport Aalsmeer event. GreenportWO zal aanwezig zijn bij onze collega Greenport​. Lees verder >>
 • 15 oktober - Westland event 2015: Tuinbouw in Transitie. Lees verder >>
 • 15 oktober - Oostlanddag 201: Volle kracht vooruit. Lees verder >>
 • 29 oktober - Symposium 'Samen verder in het Westland' georganiseerd door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland. Symposium staat in relatie tot project 'Gebiedsverkenning Westland/GreenportWO'. ​
 • 19 november - Greenport Noord Holland Noord conferentie. Lees verder >>
 • 7 januari 2016 - Uitreiking Tuinbouw ondernemersprijs. Lees verder >>

Partners Greenport Westland-Oostland

  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E: jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I: www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk

Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Welbevinden

 
Uitgave: September 2015
Copyright © 2015 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail als betrokkene bij de Greenport Westland-Oostland


afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp