Copy

De kracht van samen

 
Binnen zitten kan heerlijk zijn, zeker tijdens deze donkere en gezellige dagen. Maar wie altijd in de veiligheid van zijn of haar eigen omgeving blijft, mist veel. Heel veel. In de buitenwereld, daar gebeurt het.

U begrijpt: ik heb het hier niet alleen over privé situaties, maar ook over uw en mijn dagelijks werk. Ook wij moeten naar buiten. Zoals futuroloog Wim de Ridder onlangs zei: 'Er is meer kennis buiten je bedrijf dan daarbinnen.'

Nu zet de tuinbouw - gelukkig - de deuren steeds verder open. We zijn transparanter geworden. We laten consumenten, ngo's en andere belanghebbenden steeds meer zien van onze werkwijze, onze visies en onze ambities.

Maar daarmee zijn we er volgens mij nog niet. Want de deuren open zetten is slechts stap 1. Stap 2 is zelf naar buiten gaan. Ofwel: actief op zoek gaan naar andere werelden, naar andere meningen, naar andere belangen. Spannend, maar leerzaam.

Met de Greenport zetten we vaak die stap naar buiten. Zo waren we actief betrokken bij de Dutch Agri Food Week en de World Food Day in oktober. Bij beide evenementen hebben we de stap naar de maatschappij en de stad gezet, en daarmee hebben we miljoenen landgenoten bereikt, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Maar de Greenport is niet per se op deze wereld om consumenten een verhaal te vertellen; ons doel is vooral een vitale, duurzame en internationale toekomst voor het tuinbouwcluster. Die toekomst bereiken we ook niet in de huiskamer van de tuinbouw; daarvoor moeten we samenwerken met de buitenwereld, dus met andere sectoren en andere landen. Zuilen moeten daarvoor doorbroken worden. Niet voor niets legt de Greenport steeds actiever de link tussen de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food.

Het afgelopen jaar hebben we actief bijgedragen aan de Roadmap Next Economy. Onlangs is deze routekaart naar een gezonde regionale economie opgeleverd. Een schitterend document met veel perspectief voor de Greenport. De uitvoering van de Roadmap Next Economy start komend jaar.

Maar de Roadmap Next Economy levert nu al resultaat op. In het afgelopen jaar hebben we door de werkzaamheden aan de Roadmap namelijk intensief samengewerkt met andere regionale stakeholders. Dat heeft geleid tot waardevolle contacten en nieuwe initiatieven. De Roadmap Next Economy geeft dus nu al richting aan de toekomst van de Greenport.

In deze Update leest u meer berichten over hoe we als Greenport de stap naar buiten zetten. Zo willen we samen met VNO-NCW West ondernemen in de Greenport op de landelijke kaart zetten. Samen kunnen we de politieke partijen actief benaderen om samen te werken aan de maatschappelijke opgaven.

'De kracht van samen' betekent voor de Greenport dus niet alleen binnen de vertrouwde wereld op zoek te gaan naar mogelijke samenwerkingspartners, maar ook daarbuiten. Want dat heeft minstens zo veel resultaat.


Jolanda Heistek
Programmamanager
Partners

Bert Mooren, VNO-NCW West: 'De tuinbouw moet een doe-agenda  hebben'

  
Over enkele maanden mag Nederland weer naar de stembus. De tuinbouw hoopt vanzelfsprekend dat het nieuwe kabinet de sector welgezind is. Maar om die wens kracht bij te zetten zou de tuinbouw een duidelijke agenda moeten hebben, een plan voor de toekomst. Daarom is het hoog tijd voor een NL Next Level Greenports, vertelt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West.
 
Enkele maanden geleden lanceerden VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland de campagne NL Next Level. Met onder meer een visiedocument, een campagnefilm en bijeenkomsten willen de ondernemersverenigingen de politiek bewegen zich meer in te zetten voor ondernemers.

NL Next Level vertelt voor welke uitdagingen Nederlandse ondernemers staan, waaronder de energietransitie, internationalisering en digitalisering. Mooren: "Die transities zijn heel ingrijpend en kunnen we uitsluitend met elkaar realiseren: bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen." Daarom stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland acht investeringsprogramma's voor, zoals 'De nieuwe Sustainable Delta met een vitale plattelandseconomie' en 'NL De Energietransitie: de groene motor'.

De timing van NL Next Level is niet toevallig: over enkele maanden zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Nu is dus het moment om bij de politieke partijen aandacht te vragen voor het ondernemerschap in Nederland. Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West: "Met NL Next Level doen we voorstellen om te investeren in de toekomst van Nederland."
 

Verdienvermogen van de tuinbouw

NL Next Level is een brede visie: het gaat over alle ondernemers in Nederland. Maar het zou goed zijn als er een programma met projecten komt vanuit de Greenports, vertelt Mooren. Wie steun wil van de politiek moet namelijk een stip aan de horizon hebben.
In die toekomstvisie van de tuinbouw zullen volgens Mooren onder meer de energietransitie, agrologistiek, kennis en innovatie centraal staan. "Over een aantal jaar exporteren we geen paprika's meer, maar kennis. En niet alleen kennis over de paprika, maar over de hele keten. We moeten dus kennis als integraal product verkopen. Nederland als nummer 1 in de wereld op het gebied van tuinbouwkennis, dat is de stip op de horizon"
 

Namen en rugnummers

Met de toekomstvisie zullen binnen de tuinbouw weinigen het oneens zijn. Maar nu is het zaak uitvoeringskracht te realiseren, aldus Mooren. Ofwel: ervoor zorgen dat daadwerkelijke stappen gezet worden. "Er wordt veel gepraat. Maar we hebben behoefte aan concrete, robuuste projecten met namen en rugnummers."

Daarom werkt VNO-NCW West samen met de vier Greenports in Zuid- en Noord-Holland (het gebied van VNO-NCW West) en de ministeries Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken mee aan een nationaal programma Greenport 3.0 om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouw te versterken. Projecten die passen binnen die visie staan daarbij centraal. "Bijvoorbeeld: de tuinbouw kan CO2 gebruiken uit de havens. Dat zal ze geld besparen en is goed voor het milieu. Maar dan moet de overheid wel de infrastructuur aanleggen."


Stip aan de horizon

Ruim tien jaar geleden schreef toenmalig VNO-NCW Westland-voorzitter Nel van Dijk de visie 'De tuinbouw in 2020'. Daarin stond de visie op de toekomst van de sector. De wereld is in de tussentijd flink veranderd. Daarom zou volgens Mooren een nieuwe visie geschreven moeten worden, samen met de Greenports.

Door zo'n programma begrijpen politieke partijen dus beter wat het belang is van de tuinbouw, hoe de toekomst eruit ziet is en wat de route naar die toekomst is. Dit programma  moet vooral gevormd worden door ondernemers, aldus Mooren. "Zo'n visie moet vanuit de ondernemers komen. Zij moeten aangeven waar hun stip aan de horizon ligt."

Op basis hiervan kan ondersteuning wordt gevraagd aan de overheid. "Dat kan zijn in de vorm van kredieten, afstemming op het gebied van agrologistiek, buitenlandse marketing en ondersteuning van buitenlandse handel. Maar dat betekent niet dat we daarop moeten wachten. Een ondernemer die wacht op de overheid is geen goede ondernemer."
 

Krachten bundelen

Mooren: "VNO NCW-West wil de verbindende rol zijn tussen de Greenports. Dat doen we bijvoorbeeld ook bij Foodpower; een groep ondernemers in de voeding uit Westland, Oostland, Barendrecht/Ridderkerk en Rotterdam. En de A12 Corridor voor logistieke bedrijven waaraan we werken met een aantal gemeentes en de provincie is ook een voorbeeld van hoe je krachten kunt bundelen."

De Greenportagenda zal ook een duidelijke plaats krijgen in NL Next Level van VNO-NCW.  Enige haast is geboden, weet ook Mooren. De verkiezingen en verkiezingscampagnes laten zich immers niet verzetten. Maar NL Next Level is niet alleen gericht op 15 maart 2017; het is een levende toekomstvisie en een voortdurende campagne. "Samen werken we aan een duurzaam, concurrerend en innovatief Nederland."

Awards en nominaties voor Greenport-bedrijven

  
In de Greenport Westland-Oostland is de top van het tuinbouwbedrijfsleven te vinden. Daarom is het eigenlijk geen verrassing te noemen dat bedrijven uit onze regio zo goed scoren bij zo veel awards en verkiezingen, zo ook de afgelopen periode. We feliciteren alle ondernemers met hun awards en nominaties.

Hieronder enkele onderscheiden bedrijven over de afgelopen periode:
 

TASPO Awards

Benefits of Nature - sinds kort partner van de Greenport - is door TASPO uitgeroepen tot 'innovatiefste dienst van het jaar'. Benefits of Nature  was een van de vier genomineerden voor de TASPO Awards, de 'Oscars van de groensector'. Ook Royal Brinkman viel in de prijzen: de Duitse website van de tuinbouwtoeleverancier werd gekozen tot beste website.
 

Hillenraad100

De Hillenraad100 omvat de jaarlijkse ranking van de honderd meest toonaangevende ondernemingen in de kennis en kapitaalintensieve (glas)tuinbouwsector. Jaarlijks staan veel Greenport-bedrijven in de hoogste regionen van de Hillenraad100. Ook in 2016 is de Greenport goed vertegenwoordigd in de top 10:

2 Nature's Pride
3 Koppert Biological Systems
4 Beekenkamp Groep
5 Agro Care
7 Dümmen Orange
8 Anthura
10 FleuraMetz


Tuinbouw Ondernemersprijs

Bunnik Plants is een van de drie genomineerden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2017. Andere kanshebbers zijn Green Specialties Holland uit Lierop en Jac. Uittenbogaard & Zn. uit Noordwijkerhout. Op 11 januari wordt de winnaar bekend gemaakt.
 

International Grower of the Year

Van den Berg Roses is genomineerd voor de award International Grower of the Year, in de categorie snijbloemen. De award is een initiatief van de International Association of Horticultural Producers (AIPH). Andere genomineerden zijn Flores El Capiro S.A. (Columbia) en LLC TK Podosinki (Rusland)). Op 24 januari wordt in Essen de winnaar bekendgemaakt.


OndernemersPrijs Haaglanden 2017

Joyce en Mike Lansbergen van LG Flowers uit Pijnacker en Bas Lagerwerf van Berg Hortimotive uit De Lier waren genomineerd voor de OndernemersPrijs Haaglanden 2017, die woensdagavond 23 november werd uitgereikt in het Grand Hotel Amrâth Kurhaus The Hague te Scheveningen. Winnaar van deze prijs was Hartger Ruijs van Computest Group B.V. uit Zoetermeer.


Ranking the Grower

Koppert Cress is uitgeroepen tot overall winnaar van Ranking the Grower 2016. Ranking the Grower is de jaarlijkse telersverkiezing van KAS TuinbouwCommunicatie. Dit jaar stond de verkiezing in het teken van samenwerking. In augustus werd tijdens het Ranking the Grower Event in verschillende categorieën een winnaar aangewezen. Addenda, ECW Netwerk, Greenco en Koppert Cress waren toen de grote winnaars. Het publiek mocht uit deze vier bedrijven/collectieven een overall winnaar kiezen.
 

 

Nieuw ondernemerschap in de Greenport?


In opdracht van de provincie Zuid-Holland vindt er momenteel een onderzoek plaats naar jong en modern ondernemerschap in de glastuinbouw in de regio. Doel van het onderzoek is een goed beeld krijgen van de huidige mogelijkheden voor nieuwe ondernemers en het gewenste vestigingsklimaat. Voor dit onderzoek worden glastuinbouwondernemers gezocht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Tim Groenendijk in opdracht van de provincie Zuid-Holland, maar het onderzoek is niet alleen tot nut van de provincie, vertelt Tim: "De resultaten moeten nuttig zijn voor iedereen in de regio die iets moet, doet of wil met glastuinbouw."

Tim probeert voor zijn afstudeeronderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam een duidelijk beeld te krijgen van wat het nieuwe ondernemerschap beweegt, en hoe dat gefaciliteerd kan worden. Vragen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: waarom kiezen ondernemingen voor de Greenport? Wat zijn redenen voor startende ondernemers zich te vestigen in de regio? Heeft de regio baat bij een diverser aanbod in de productie of toelevering? Welke bedreigingen kent de regio? Zijn er ook voldoende kansen? Welke ontwikkelingen zijn nu echt goed voor de moderne ondernemer, en welke juist minder?


Deelnemers gezocht

In de gesprekken die Tim tot nog toe voerde zijn veel nieuwe inzichten en zorgen benoemd, maar voor een sterke argumentatie wil hij meer glastuinbouwtoppers spreken. Daarom gaat hij graag in gesprek met ondernemers die willen starten in de Greenport, of die plannen hebben voor nieuwe bedrijfsactiviteiten.

De uitkomsten zullen in een advies aan de Provincie en de Greenport verwerkt worden, die het rapport aan alle belanghebbenden ter beschikking stelt. Tims onderzoek wil bijdragen aan een beter ondernemersklimaat voor jonge of nieuwe glastuinbouwondernemers in Zuid-Holland. "Door mee te werken aan het onderzoek helpt u dus ook uzelf. Laten we dus samen zorgen voor een mooie en gezonde toekomst van de glastuinbouw."

De contactgegevens van Tim Groenendijk: t.groenendijk@pzh.nl, +31 (0) 614545146.
 
Strategische Gebiedsontwikkeling

Roadmap Next Economy opgeleverdDe regionale economie is aan een flinke opknapbeurt toe. Daarom startte Metropoolregio Rotterdam-Den Haag vorig jaar met de Roadmap Next Economy: een gezamenlijke routekaart naar de economie van morgen. ook de Greenport was betrokken bij dit proces. Het document van de Roadmap Next Economy is deze maand opgeleverd. Vanaf 2017 start de daadwerkelijke uitvoering.

De wereld verandert in rap tempo. Onder meer technologische ontwikkelingen en de noodzaak tot verduurzaming hebben een grote impact op de economie, ook in de Greenport. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft daarom het startsein gegeven voor de Roadmap Next Economy. De Greenport (programmamanager Jolanda Heistek) is partner in de strategiegroep van deze route naar de toekomst, samen met experts uit andere clusters onder leiding van transitiedeskundige Jan Rotmans (DRIFT-EUR).


Vijf transitiepaden

De Roapmap Next Economy (RNE) is een investeringsprogramma met scenario’s, handelingsperspectieven en projecten, opgesteld in samenwerking met econoom en politiek adviseur Jeremy Rifkin aan een Roadmap Next Economy. Doel is dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag optimaal kan inspelen op de wereldwijd economische en technologische ontwikkelingen die onze samenleving en economie drastisch gaan veranderen.

De transitieopgaven in de Roadmap zijn: SMART Digital Delta,  SMART Energy Delta, Circular Economy, Entrepreneurial Region en Next Society. De Greenport is in elke transitieopgave vertegenwoordigd met potentiële business cases. Deze transitieopgaven passen in de ambitie en visie van de Greenport. Ofwel: het borgen van leefbaarheid, voedselvoorziening, energievoorziening en werkgelegenheid op een duurzame wijze.


Drie partijen

De Roapmap Next Economy is ontwikkeld in samenwerking met honderden vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden. Ook de Greenport is nauw betrokken bij de totstandkoming. Daarnaast zijn er veel (pilot)projecten op het gebied van de tuinbouw binnen de RNE. 

De RNE wordt dus breed gedragen in de regionale samenleving. In de uitvoering van de projecten staat de triple helix centraal: overheden hebben vooral een faciliterende rol (bijvoorbeeld voor het scheppen van een goed ondernemersklimaat door onder meer het wegnemen van belemmeringen, het optreden als launching customer of support richting Brussel). Partijen uit de markt en uit het onderwijs werken samen. Ze hebben in veel gevallen hun steun voor de RNE en de daaraan gekoppelde projecten vastgelegd in Letters of Intent.


Overhandiging aan Kamp en Šefčovič

Op 17 november is de Roadmap Next Economy opgeleverd. In januari wordt het overhandigd aan minister Henk Kamp (Economische Zaken) en Maroš Šefčovič (vice-voorzitter van de Europese Commissie). Volgend jaar start de uitvoer van de eerste projecten.

Om de Roadmap uit te voeren zullen overheden en bedrijfsleven gezamenlijk vele miljarden in de economie moeten steken. Daarom bevat de Roapmap Next Economy ook een financiële component, zoals voorstellen voor een regionaal investeringsplatform en voor het beter toegankelijk maken van Europese leningen en subsidies.


Online informatie

Op de website van de Greenport vindt u meer informatie over de Roadmap Next Economy en de Greenport. Op die pagina vindt u ook onder meer downloads en leestips. Surf naar www.greenportwo.nl/roadmap-next-economy/
Gezondheid & Geluk

Meer informatie over dit thema: Frans Pijls  
Themacoördinator Gezondheid & Geluk (Gemeente Westland)

Enorm bereik Dutch Agri Food Week en World Food Day


Vele miljoenen Nederlanders hebben dankzij de Dutch Agri Food Week en World Food Day een kijkje in de keuken van de tuinbouw genomen. Dat blijkt uit cijfers over het bereik van beide evenementen, die in oktober plaatsvonden. De Greenport is partner van zowel de Dutch Agri Food Week als de World Food Day en is trots op het effect van beide evenementen.
 
Van 12 tot en met 20 oktober was de tweede editie van de Dutch Agri Food Week. Tijdens dit landelijke evenement delen partijen uit de agrifoodsector hun enthousiasme, kennis en kunde. Ondernemers, overheid en kennisinstellingen laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel. De Dutch Agri Food Week wordt georganiseerd door founding partners Agrifood Capital, Food Valley NL, Greenport Westland-Oostland en Brightlands Greenport Venlo – met support van de topsector Agri & Food.

Het programma van de Dutch Agri Food Week telde dit jaar ruim honderd evenementen. Een flink aantal daarvan vond plaats in de Greenport, zoals de Smart Fresh Tour, World Food Day, de Powerlunch en de Oostlanddag. Voor het volledige programma zie de website www.dutchagrifoodweek.nl.

Via social media en berichten in de pers over Dutch Agri Food Week werden gedurende een half jaar 12,9 miljoen mensen bereikt. Dit vertegenwoordigt een pr-waarde van 1,1 miljoen euro. Alleen al in oktober werden 7,19 miljoen mensen bereikt. De website www.dutchagrifoodweek.nl telde afgelopen jaar ruim 12 unieke bezoekers.


World Food Day

Zondag 16 oktober was het wereldvoedseldag: de dag waarop wereldwijd stil wordt gestaan bij uitdagingen in ons voedselsysteem en met name bij de vraag: hoe zorgen we voor goed, veilig, voldoende en gezond voedsel voor iedereen? In Rotterdam werd wereldvoedseldag gevierd met het nieuwe festival World Food Day, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, gemeente Rotterdam/Rotterdam Festivals, Rabobank, provincie Zuid-Holland en Greenport Westland-Oostland.

World Food Day trok ruim 6.000 bezoekers. Ruim 1.200 mensen namen deel aan een van de excursies, zoals naar Tomatoworld en Bakker Barendrecht. De website www.worldfoodday.nl trok meer dan 14.000 unieke bezoekers. Via social media werden 42.000 mensen bereikt. Dit zorgde voor een pr-waarde van meer dan 1,3 miljoen euro. Online berichtgeving bereikte 15.000 mensen (pr-waarde: ruim 300.000 euro).  Berichtgeving op radio, tv en in printmedia bereikte 17.000 mensen (pr-waarde: bijna 200.000 euro).


Enorm bereik

De Greenport is er trots op dat we partner waren van zowel de Dutch Agri Food Week als World Food Day, en dat we samen met de andere partners zo'n enorm bereik hebben weten te realiseren voor de tuinbouw.


 
Events

Programma Meet & Greet Energie op 12 december bekend


Op 12 december organiseren Pijnacker-Nootdorp en de Greenport de tweede Meet & Greet Energie. Thema van deze bijeenkomst is 'Duurzame Energie in de Greenport'.
Op diverse manieren wordt tijdens deze bijeenkomst naar de toekomst van energie gekeken. Een onmisbare bijeenkomst voor iedere ondernemer in de glastuinbouw.
De Meet & Greet Energie staat onder leiding van Maya van der Steenhoven. Zij is directeur van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en initiatiefnemer van onder meer de campagne 'Van gas los!' Ze is als geen ander in staat een energieboost te geven aan deze Meet & Greet.
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het Energieakkoord voor Greenport Westland-Oostland. Doel van het akkoord is een versnelling van initiatieven op het gebied van duurzame energie.

Marc van der Steen (Rebel Group) vertelt u hoe het Energieakkoord eruit komt te zien, en wat de gevolgen zijn voor uw onderneming. Aansluitend is er een paneldiscussie over het akkoord. Deelnemers: José van Egmond, Ted Duijvestijn, Marco van Soerland, Joyce Lansbergen en andere betrokken ondernemers.
 

Terugblikken en vooruitkijken

Wat is afgelopen jaar bereikt op het gebied van duurzame energie, en waar ligt de stip op de horizon? Daarover is een vraaggesprek met José van Egmond (bestuurlijke ambassadeur Duurzame Energie) en Jolanda Heistek (programmanager).
Daarnaast krijgt u tijdens de Meet & Greet Energie informatie over een aantal projecten op het gebied van duurzaamheid en energie.
 

Datum en tijd

De Meet & Greet Energie vindt plaats op maandag 12 december,  16.45 – 19.30 uur in het Bestuurscentrum in Pijnacker-Nootdorp.
 

Aanmelden

Deelname aan de Meet & Greet is gratis. U kunt zich aanmelden via de onderstaande knop.
 
Aanmelden voor Meet & Greet Energie op 12 december

Workshop over rol van nieuwe technologieën


Wat is de rol van nieuwe technologieën in Greenport Westland-Oostland in 2030? Daarover gaat de workshop die Greenport Westland-Oostland, provincie Zuid-Holland en DRIFT verzorgen op dinsdagmiddag 13 december. Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomst.

De workshop maakt deel uit van MINT. Dit is een onderzoek naar de maatschappelijke invloed van nieuwe technologie op de Zuid-Hollandse maatschappij tot aan 2030. De bijeenkomst is dan ook een vervolg op Horticulture in transition: tijdens die bijeenkomst van 11 juli zijn enkele belangrijke technologische trends verkend.


Werken aan toekomstscenario’s

In de workshop van 13 december gaan we een stap verder. Samen met een groep koplopers werken we aan enkele toekomstscenario’s:
In het eerste deel gaan we in op 4 toekomstbeelden voor de Greenport in 2030. Deze toekomstbeelden roepen allerlei vragen op. Welke productie- en netwerktechnologieën hebben de grootste impact op de regio? In hoeverre zullen informatie, data, ontwerpen en standaarden open en gedeeld zijn? Op welke schaal zullen productie en distributie in de toekomst plaatsvinden (vooral lokaal of vooral globaal)? En welke economische, ruimtelijke en sociale gevolgen heeft nieuwe technologie in deze toekomstbeelden?
In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we samen in op de vraag hoe we kunnen inspelen op de geschetste toekomstbeelden. Welke acties zijn nu nodig om tot een gewenst toekomstbeeld te komen of een ongewenst beeld te vermijden? Door stil te staan bij deze extremen kan het Westland-Oostland de eigen kennis verder ontwikkelen, beter positie bepalen en voorsorteren op de toekomst.


Datum, locatie

De workshop vindt plaats op dinsdag 13 december 2016 van 16.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). Een avondmaaltijd is inbegrepen. De locatie is Anthura (Anthuriumweg 14, Bleiswijk).


Aanmelden

Wilt u meedenken over de impact van belangrijke technologische ontwikkelingen op de Greenport? Stuur een email aan info@greenportwo.nl met uw motivatie.
Verslagen

Festival van de toekomst


De economie van Zuid-Holland moet opnieuw worden ingericht. Daarvoor zijn gelukkig voldoende kansen, onder meer op het gebied van circulair werken en digitalisering. Dat bleek tijdens het Festival van de Toekomst, georganiseerd door de provincie Zuid-Holland. De Greenport organiseerde tijdens dit festival een workshop over digitalisering in de tuinbouw: Growing as a service.

De provincie onderzoekt in welke richting de toekomst zich ontwikkelt, vertelde Commissaris van de Koning Jaap Smit tijdens de start van het Festival van de Toekomst. Die zoektocht wil de provincie samen met betrokken partijen doen. Vandaar het initiatief voor het festival, dat plaatsvond in de Fokker Terminal in Den Haag.

‘Richting’ was ook het centrale begrip tijdens de toespraak van Mariana Mazzucato, hoogleraar Economie en Innovatie aan de Universiteit van Sussex. “Innovatie is niet alleen een kwestie van snelheid, maar ook van richting”, vertelde ze de aanwezigen via een videoverbinding. “Denk daarbij niet in problemen, maar in missies.”

De overheid – in dit geval de provincie – is daarin medebepalend. Maar de overheid heeft meer mogelijke taken in het stimuleren van innovatie. Als de overheid een rol op zich neemt, dan zou aandacht moeten zijn voor ‘social rewards’, ofwel: een vertaling van de rol van de innovatie voor de maatschappij, aldus Mazzucato. “Zuid-Holland is een spil in de dialoog: het is haar missie en taak partijen met elkaar in contact te brengen.”


Samenwerken met concurrenten

Marjan van Loon is president-directeur van Shell Nederland. Zij ging in op de vraag hoe een oliemaatschappij als Shell kan meewerken aan het bereiken van klimaatdoelstellingen, zoals het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. “Niemand kan dat alleen: Shell niet, de burgers niet, Zuid-Holland niet. We moeten daarom samenwerken en nieuwe coalities aangaan. We zullen zelfs met concurrenten moeten samenwerken.”

Ook volgens trendwatcher Stefaan Vandist zijn onverwachte samenwerkingen nodig. ‘Consilient thinking’ – ofwel het samenbrengen van verschillende werelden – kan leiden tot baanbrekende innovaties. Daarnaast verwacht Vandist onder meer dat in de toekomst de relatie mens-natuur zal veranderen en dat de mens een ‘vriendschap’ aangaat met bacteriën. Bij veel van die trends kan de groene sector een prominente rol spelen.


Fossiel mausoleum

Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid & Transitie en directeur van DRIFT, sloot het Festival van de Toekomst af. Hij ging in op de Roadmap Next Economy. Die is volgens Rotmans hard nodig, omdat Zuid-Holland slechter presteert dan je zou mogen verwachten op basis van onder meer de kwaliteiten in de regio. Zo is het Bruto Nationaal Product van de provincie een van de slechtste in Europa. Bovendien is Zuid-Holland enorm afhankelijk van fossiele energie. “Dit wordt een fossiel mausoleum.”

De Roadmap Next Economy is de routekaart naar de nieuwe economie. Die route wordt bepaald door onder meer digitalisering, duurzaamheid en sociale innovatie. Daarbij is de rol van de tuinbouw cruciaal, aldus Rotmans. “We moeten niet af van de tuinbouw. Juist niet. Maar de tuinbouw moet wel anders werken. Er moeten meer hoogwaardige producten gemaakt worden. De Kas Als Apotheek dus. Dit is een fundamentele verandering.”


Software upgradeable growth centre

Gedurende het festival was er een groot aantal workshops. Eén daarvan werd verzorgd door Greenport Westland-Oostland en had als titel ‘Growing as a service’. Programmamanager Jolanda Heistek vertelde de aanwezigen over het transitiepad Smart Digital Delta van de Roadmap Next Economy. Dit transitiepad bestaat uit Smart Agrologistics (o.a. Digital port, Truck platooning en Logistics as a service) en Growing as a service (o.a. Digitale markt, Digitale teelt en Consument van de toekomst). Door deze ontwikkelingen is een kas nu al meer dan een kas, ‘it’s a software upgradeable growth centre for food and flowers”, aldus Heistek. Bekijk de presentatie van Jolanda Heistek


Groene ogen

Hoogleraar Tuinbouwketens Olaf van Kooten (Inholland/WUR) ging tijdens de workshop in op telen op afstand met behulp van digitalisering. Om dat mogelijk te maken moet onder meer onderzocht worden hoe een teler precies beslissingen neemt. Daarom is onderzocht hoe de verhouding vegetatief-generatief en sterk gewas-zwak gewas precies in elkaar steekt in het vakmanschap van een teler. “Want naast groene vingers hebben we ook groene ogen nodig.”

Zulke inzichten zijn bouwstenen voor telen op afstand. Daarbij zullen digitale systemen steeds meer opschuiven van monitorsystemen naar zelfsturende systemen. “En uiteindelijk willen we naar volledig greenhouse management.”

Daarnaast vertelde Van Kooten over SamenMarkt. Dit project onderzoekt hoe met hulp van software afstemming kan ontstaan tussen producenten en consumenten. Dat zou de afzet van tuinbouwproducten volgens Van Kooten sneller, flexibeler en duurzamer maken. Het idee klinkt te mooi om waar te zijn, maar “iemand gaat dit een keer doen, daar kun je donder op zeggen. En dan kan de tuinbouw maar beter aan het roer zitten.”


Radicale oplossingen nodig

Tijdens het festival konden bezoekers kiezen uit een groot aantal werksessies en workshops. Zo werd tijdens de workshop ‘Groene cirkels’ ingegaan op de groene ambities van Heineken en de samenwerking tussen de brouwer en onder meer milieuorganisaties. De workshop ‘Versnellen van innovatie en implementatie’ had als onderwerp de rol van de overheid: vaak is die rol een kwestie van balanceren op het slappe koord.

Tijdens de werksessie ‘Groene groei’ werd ingegaan op systeemveranderingen om de circulaire economie mogelijk te maken. Arnold Tukker, professor Industriële Ecologie, liet zien dat met de huidige economische groei de mensheid over 400 jaar net zo veel olie nodig heeft als in de gehele aarde zou passen. Zuiniger omgaan met grondstoffen heeft maar een beperkt effect: er zijn radicalere oplossingen nodig.
 


Groene krimp

Derk Loorbach, directeur van DRIFT en hoogleraar socio-economische transities, had tal van radicale oplossingen. Volgens Loorbach moeten we stoppen met streven naar groene groei, en is alleen groene krimp een toekomstbestendige route.

Volgens Loorbach wordt nog te vaak gewerkt aan end of pipe-oplossingen (ofwel: symptoombestrijding). Een voorbeeld is warmte produceren met het verbranden van afval: dat leidt tot een nieuw economisch systeem, en niet tot een echt goede oplossing. “We moeten stoppen met het minder slecht maken van het huidige systeem.”
Bekijk de film gemaakt over Festival van de Toekomst

Volgt u de Greenport al op LinkedIn?


De Greenport is volop in beweging. Op alle thema's zijn bijna wekelijks ontwikkelingen te melden. Via onze website (www.greenportwo.nl), deze maandelijkse Update en twitter @greenportwo) houden we u hiervan op de hoogte. De Greenport is ook aanwezig op LinkedIn. Via onze eigen bedrijfspagina leest u het laatste nieuws. Tip: klik op "Volgen" en u ziet onze berichten voortaan in uw LinkedIn-tijdlijn.

Belangrijke data 2016


1 december – mini Symposium ‘Hoe bereiken we minimaal 80% minder CO2 uitstoot in Zuid-Holland in 2050?’
7 december – Westland Event
12 december – Meet & Greet Energie
14 en 15 december - AgriFoodTech
11 januari 2017 - Uitreiking Tuinbouw ondernemersprijs
14-16 februari Horticontact Gorinchem

Het laatste nieuws op onze website 


Gemeente Lansingerland wordt Ambassadeur van de Businessclub Wageningen UR Glastuinbouw
HortiContact Tour brengt bezoek aan de Greenport
Roadmap Next Economy moet zorgen voor meer banen in regio Rotterdam Den Haag
Uitnodiging 1 december bijeenkomst “Hoe bereiken we 80% minder CO2 uitstoot in ZH in 2050”
Festival van de Toekomst: boeiende sprekers en interessante workshops
Aandacht voor ‘Nedervanille’ bij NOS Journaal
15 november: lezing over Voeding, gezondheid en welbevinden
19 januari – Netwerkbijeenkomst “Waardecreatie in Vers”
Save the date – 11 januari 2017 Uitreiking Tuinbouw Ondernemersprijs 2017
Greenport ondertekent akkoord om CO2-uitstoot terug te dringen
Vertical Farming: niet de vraag of, maar waar en wanneer
De Holland Railterminal: de eerste klimaatneutrale vervoersketen wereldwijd
Bunnik Plants uit Bleiswijk genomineerd voor Tuinbouw Ondernemersprijs 2017

 
Deel via Twitter
Stuur deze update door
Deel via LinkedIn
Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Geluk  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E:
jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I:
www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO
 
  

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk
 
Uitgave: November 2016
 
Copyright © 2016 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.

afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen