Copy
Nyhedsbrev for Dyrlæger vol 39, august 2017.
Klik "VIS BILLEDER" i din browser for bedste læsning!
Se nyhedsbrevet i din browser.
Nyhedsbrev for Dyrlæger

Mikrobiomet - det nye sort!
- stik næsen frem og læs videre.

Mikrobiom er det nye sort såvel humant som veterinært, og hovedemne ved WASVA prækongressen i København den 24. september.
På den Nordamerikanske dermatologikongres i foråret holdt DVM, PhD, DACVD Sheila Torres et spændende foredrag om hudens mikrobiom. Læs her et sammendrag af Sheilas noter.
 
Hvad er mikrobiota eller mikrobiom?
Mikrobiota er samlingen af mikroorganismer som lever på enhver flercellet organisme (vertebrater, inverterbrater og planter). Disse mikroorganismer lever i tæt forhold til deres værter og omfatter bl.a bakterier, virus og svampe.
Mikrobiomet er samlingen af gener fra disse organismer.
 
Der er trillioner!
For hver celle i mennesket findes 10 mikrobielle celler, og for hvert human gen er der 100 microbielle gener. Det anslås, at der lever trillioner af microorganismer på menneskets hudoverflade.
En enkelt håndflade har omkring 158 forskellige typer af samlevende bakterier.
Teknologien dengang og nu
Indtil sidst i 90érne anvendtes dyrkning og biokemiske tests til at isolere, identificere og karakterisere mikroorganismer, særligt bakterier. Ulempen ved disse tests var, at de favoriserede microorganismer, der kunne gro under laboratorieforhold. Disse har vist sig blot at udgøre en lille del på 1-9% af totalfloraen. Med genteknologiens indtog er den mikrobiologiske verden efterfølgende blevet meget større.

 
En enkelt teskefuld jord indeholder 1 billion bakterier, 120.000 svampe og 25.000 alger.

Genetiske, biologiske og miljømæssige faktorer som potentielt kan påvirke mikrobiomet
Hygiejne, alder, gener, tid, køn, livsstil, stress, immunstatus, diæt, samboere og dyr. Se figuren nedenunder. 
Der er mange faktorer som kan påvirke mikrobiomet på mennesket, og formentlig også på dyr.
Det bakterielle mikrobiom på mennesker
Huden på mennesket har vist sig (forventeligt) at have en microflora med høj diversitet. Der findes tre mikromiljøer: 1) sebakøst 2) fugtigt og 3) tørt. Denne inddeling findes ikke tilsvarende på hund og kat. I de sebakøse områder er mængden
af Propionibakterium spp. højere, mens Corynebakterium og Stafylokokkus spp. generelt dominerer i fugtige mikromiljøer.
 
Fødselsvejen har betydning
Et studie har undersøgt den allerførste bakterieflora, som er på hudoverfladen af nyfødte babyer taget ved kejsersnit i forhold til de, som fødes ad normal vej (Dominquez- Bello M et al. 2010). Hudfloraen er undersøgt på moderen og babyerne, og følgende er fundet: 1) I modsætning til mødrene, som har meget varierende bakterieflora over hele kroppen, har babyerne en meget ensartet flora, uanset fødselsvej. 2) Babyer født gennem vagina har stort set samme bakterieflora som moderens vaginalflora, mens de som fødes ved kejsersnit har samme bakterieflora som moderens hud.
De mest almindelige bakterier identificeret på forskellige områder på huden af raske hunde (Rodriques Hoffmann A. et al 2013).
Mikrobiomet hos den raske hund
Studier om mikrobiomet på huden af hund viser, at det bakterielle miljø på sund hud er ret så mangfoldig, og varierer med lokaliteten på kroppen (Rodriques Hoffmann A. et al 2013). Hunde som bor i samme husholdning har mere ens mikrobiota i forhold til hunde fra forskellige husholdninger. De bakterier, der er flest af, e
r Ralstonia, Moraxella og Porphyromonas, Propionibacterium acnes og Corynebacterium.
 
Ved atopisk dermatitis hos hund
En undersøgelse har sammenlignet mikrobiomet på hunde med atopisk dermatitis med raske hunde (Rodriques Hoffmann A. et al 2013). Der findes ingen signifikant forskel i, hvilke bakterier der er flest af, men hos de atopiske hunde er der mindre mangfoldighed blandt bakterierne i forhold til de raske hunde. Et andet studium har undersøgt mikrobiomet hos atopiske hunde med bakteriel pyodermi og belyst, hvilken indflydelse antibiotikabehandling har på mikrobiomet. Der findes signifikant reduktion i diversiteten i den mikrobielle sammensætning under behandling, men diversiteten genoprettes efter endt behandling (Bradley et al. 2016).
FACINERENDE FAKTA OM FØDDER
Hvorfor lugter fødderne? Stafylokokker dominerer på den plantare overflade af foden og producerer flygtige fedtsyrer f.eks. smørsyre, som bidrager til fodens lugt.
FACINERENDE FAKTA OM ARMHULER 
Corynebakterier dominerer i armhulerne. Duften fra armhulerne skyldes omdannelsen af langkædede frie fedtsyrer dannet i hudens kirtler til ildelugtende flygtige fedtsyrer og thioalkohol. Denne proces faciliteres af Corynebakterier.
Kom til WSAVA´s prækongres den 24. september ( http://www.wsava2017.com/pre-congress-session/dermatology-pre-congress#.WZ_K0-lJG1 ), hvor professor Oluf Pedersen, MD vil fortælle om tarmmikrobiomet hos mennesker, og professor Charlotte Reinhard Bjørnvad, DVM om hundens mikrobiom.
Det bliver SÅ spændende og jeg glæder mig rigtigt meget.
Vi ses!
 
Venlig hilsen


Lene Boysen
Referenceliste
  1. Bradley CW et al. Longitudinal evaluation of the skin microbiome and association with microenvironment and treatment in canine atopic dermatitis J. Invest Dermatol 2016; 136: 1, 182-1,190.
  2. Dominquez- Bello M et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitants in newborns. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Jun 29;107(26):11971-5.
  3. Rodriques Hoffmann A. et al. The skin microbiome in healthy and allergic dogs. PLoS One 2014; 9: e83197
  4. Savage DC. Microbial ecology of the gastrointestinal tract. Annu Rev Microbiol 1977; 31: 107-133.
  5. Song SJ et al. Cohabiting family members share microbiota with one another and with their dogs. Elife 2013;2: e00458
  6. Torres S. Skin Microbiome – The little we know about this fascinating microscope world. Proceedings NAVDF 2017.
  7. Weese JS. The canine and feline skin microbiome in health and disease. Vet derm 2013; 24: 137-145.
info@dyrlaegeboysen.dk
www.dyrlaegeboysen.dk
 
Copyright © 2021 Dyrlæge Boysen - Hudklinik for hund og kat, alle rettigheder forbeholdt.


Frameld Nyhedsbrev for Dyrlæger    Opdater dine indstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp