Copy
Nyhedsbrev for Kæledyrsejere vol 37, marts 2017.
Klik "VIS BILLEDER" i din browser for bedste læsning!
Se nyhedsbrevet i din browser.
Nyhedsbrev for Kæledyrsejere
info@dyrlaegeboysen.dk
www.dyrlaegeboysen.dk

Nyt lægemiddel mod kløe hos hund
- resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse.

Kære dyreejer.

Det sidste års tid har vi på klinikken kunne ordinere et nyt kløestillende produkt, oclacitinib (Apoquel). Siden juni 2016 har det været tilgængeligt på det danske marked for alle dyrlæger.

Oclacitinib er et kløestillende middel der retter sig mod andre dele af immunforsvaret end de gængse lægemidler, og derfor har vist sig at have en rigtig god effekt til en del af de hunde, hvor de øvrige kom til korte.

Det har også vist sig særdeles effektivt som kløestillende middel til de hunde, hvor der var for mange bivirkninger af f.eks. binyrebarkhormoner (prednisolon/medrol).

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelse blandt hundeejere
Vi har netop afsluttet en undersøgelse på klinikken, hvor ejerne til 67 hunde på oclacinitib blev spurgt til deres oplevelser af lægemidlets effekt og bivirkninger. Dette for at kunne danne os et mere præcist billede af, hvordan midlet virker og for fremadrettet at kunne give en bedre information til klienterne om oclacitinib.

Der blev udsendt spørgeskema per mail, og 42 sendte os svar. Tusinde tak for dem! ☺

Resultater:
- Patienternes gennemsnitsalder: 5 år
- Race: allle slags racer. Fransk Bulldog udgjorde 23% af alle hundene
- Alle hunde havde været igennem en allergiudredning og havde diagnosen atopi dvs. allergi overfor noget i miljøet f.eks. husstøvmider
- Gennemsnitlig behandlingslængde: 6 måneder
- 32 hunde blev behandlet med oclacitinib alene eller sammen med immunoterapi
- 10 hunde havde brug for sideløbende behandling med binyrebarkhormoner eller antibiotika (lokalbehandling eller tabletbehandling).
- Dosis: 28 hunde kunne efter initiel dobbelt dosis fortsætte med standard vedligeholdelsesdosis på 0,4-0,6 mg/kg/dag
- 14 hunde (30%) havde brug for en højere vedligeholdelsesdosis (0,77-1,65 mg/kg/dag) for at holde kløen under kontrol.
- Dage før klar effekt: 2,5 dage i gennemsnit
- Reduktion af kløe: 4,7 trin på en 10-punkts skala
Figur 1. Der går "i snit" 2,5 dage førend tydelig effekt ses.
Figur 2. Kløen aftager mærkbart på hundene efter behandlingen med oclacitinib, vurderet på en 10-punkts skala.
Figur 3. Bivirkninger af oclacitinib efter ejers vurdering.
Diskussion af resultater.

Det er ikke overraskende at hundenes alder er 5 år, da de fleste som kommer på Hudklinikken er henviste hunde, som allerede har været igennem et længere udrednings- og behandlingsforløb enten hos egen dyrlæge eller her.

Fransk Bulldog er en af de hunderacer vi ser allermest på klinikken og følgeligt også dem som ofte diagnostiseres med allergi, og sættes på oclacitinib. Men, man kan diskutere om Fransk Bulldog er en race som reagerer dårligere på de øvrige lægemidler f.eks. immunoterapi, og det er noget vi kunne følge op på og undersøge.

Der ses en god effekt af oclacitinib på et stort antal af hundene, og forskellen mellem kløen før og efter er signifikant, sådan rent statistisk set.

Det man skal være opmærksom på er, at ud af de 42 hunde var der en gruppe på 14 hunde, som havde brug for højere vedligeholdelsesdosis end producenten af lægemidlet anbefaler. Det vil sige, der er tale om såkaldt "off-label" behandling.

Det betyder, at vi kender ikke til bivirkningerne på lang sigt af at give denne højere dosis, og der bør tages højde for det fremadrettet i form af f.eks. blodprøvetagning af hundene.

Klienterne til de 14 hunde er efterfølgende blevet kontaktet og der tages i øjeblikket prøver for at se om den højere dosis skulle have haft indflydelse på f.eks. leverværdier og antallet af røde blodlegemer.

Det skal dog siges, at for mange hundes vedkommende har ejerne ikke rigtigt haft noget valg. De øvrige lægemidler har været prøvet med dårligt resultat enten i form af for mange bivirkninger eller utilstrækkelig effekt på kløen.

Bivirkninger er der forholdsvis få af. Sammenlignes med andre kløestillende produkter som f.eks. binyrebarkhormoner så ses få bivirkninger af oclacitinib. Der er observeret forbigående mave-tarm problemer i form af diarre eller opkast hos 8 ud af 42 hunde. Tre hunde udviklede knuder i huden, men samme frekvens af knudedannelse ses også hos hunde uden oclacitinib, så man kan ikke med sikkerhed sige, at oclacitinib er synderen. Knuderne på de tre hunde var alle godartede.

Konklusion:
• Sikkert og hurtigtvirkende kløestillende middel
• Høj grad af effektivitet
• Studier på langtidsbehandling med enkelt og dobbeltdosis oclacitinib ønskes

Har du spørgsmål til oclacitinib eller andre typer kløestillende medicin, er du meget velkommen til at kontakte os på Hudklinikken på info@dyrlaegeboysen.dk eller tlf. 69152696

Venlig hilsen


Tine Madsen og Lene Boysen
 
Copyright © 2017 Dyrlæge Boysen - Hudklinik for hund og kat, alle rettigheder forbeholdt.


Frameld Nyhedsbrev for Kæledyrsejere    Opdater dine indstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp