Copy
Nieuwsbrief datum: 7 januari 2021
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Thuiswerken
Wederom zitten we in een thuiswerkperiode van in ieder geval twee weken. Wij hopen natuurlijk dat we de kinderen weer snel op school les mogen geven. Wij zijn enorm trots op zowel jullie ouders als op de kinderen. Het zal niet altijd meevallen om én zelf je werk te moeten doen en ook nog eens je kinderen te begeleiden. Toch zien wij dat de kinderen het echt goed doen en daar waar nodig om hulp vragen.

Ondanks de fysieke afstand die er nu is tussen de leerkrachten en de kinderen zijn er vele momenten waarop wij echt mooie foto’s, antwoorden en gebeurtenissen van de kinderen binnen krijgen die ons doen glimlachen en die wij ook delen met het team. Zo wil ik er ook een paar met u delen.
Strategisch beleid Kopwerk
Eerder hebben we u al eens geïnformeerd over de doelen van onze school. Deze zijn gebaseerd op de strategische doelen van onze Stichting Kopwerk/Schooltij. Elke school vormt doelen die passen bij de school, gelinkt aan het strategisch beleid.
De strategische doelen van Kopwerk/Schooltij in de periode 2019-2023:
 1. Iedere school heeft een passend Kopwerk/Schooltij arrangement
  (Onderwijs en Kwaliteit)
 2. Iedere school is verbonden met de samenleving
  (Onderwijs en Samenleving)
 3. Iedere medewerker werkt, iedere dag aan een professionele organisatie
  (Professioneel Gedrag)
 4. Iedere school heeft een helder en herkenbaar profiel, passend bij de kernwaarden van  Kopwerk/Schooltij
  (Identiteit)
 5. Iedere school zorgt voor een doorgaande lijn voor ieder kind
  (Doorgaande Ontwikkeling)
U kunt de uitgebreide uitleg over het strategisch beleid lezen via deze link: https://www.kopwerk.nl/informatie/2015-06-26-11-57-02
 
Ik licht één doel toe waar wij als school op dit moment veel mee bezig zijn en hoe zich dit vertaalt naar het onderwijs in de klas.
In 2023 wordt “wetenschap en techniek onderwijs” geïntegreerd aangeboden tijden de zaakvakken op Het Mozaïek. 
 
In schooljaar 2020-2021 focussen wij ons op de volgende onderdelen:
 • Elke leerkracht en alle kinderen experimenteren met de materialen die horen bij de lessen natuur.
 • We organiseren twee keer per jaar een techniekmiddag (waarbij ouders kunnen komen kijken).  
 • In de bouwvergadering de vorderingen bespreken/filmpjes delen etc.  
 • Vergroten van de didactische ICT-vaardigheden van de leraren (op het gebied van robotica)
Hoe ziet dat er dan uit in de klas?
Kinderen ontdekken bijvoorbeeld met diverse materialen welke verbindingen stevig zijn en welke niet, of op welke manier een vorm stevig genoeg is om er iets op te zetten. Door uit te proberen of het wel/niet werkt komen kinderen tot ontdekkingen. De Bee-bots is een robot waarmee al bij de kleuters de beginselen van programmeren wordt toegepast. Kinderen kunnen de robot bedienen met de zeven knoppen op zijn rug. Om van punt A naar punt B te komen moet je de Bee-Bot van tevoren de juiste commando’s geven. Bijvoorbeeld twee stappen vooruit, een keer naar rechts draaien en dan weer een stap vooruit. De robot onthoudt tot veertig stappen en kan zo uiteenlopende opdrachten uitvoeren.
Samenwerking met De Wegwijzer in Enkhuizen
U heeft wellicht al eens gehoord dat Stichting Kopwerk-Schooltij door Stichting Montessorischool Enkhuizen eind vorig schooljaar is benaderd om de mogelijkheden van een bestuursfusie tussen Stichting Montessorischool Enkhuizen en Stichting Kopwerk-Schooltij te bespreken.
 
Er is een diepgaand onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een bestuursfusie. Daaruit is gebleken dat voorafgaand aan een bestuursfusie eerst andere stappen noodzakelijk waren. Zo heeft Stichting Kopwerk-Schooltij gedurende dit onderzoek het bestuur van de Wegwijzer ondersteund met advies, onderwijs, ICT, financiën, personeelsmanagement en het onderhoud van het schoolgebouw.
 
Gedurende het onderzoek is na een intensieve samenwerking tussen de bestuurders, collega leerkrachten en intern begeleiders besloten dat Stichting Kopwerk-Schooltij en De Wegwijzer een “personele unie” gaan vormen. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2021 het bestuur van de Stichting Montessorischool Enkhuizen bestaat uit de bestuursleden John Deckers en Jan Bot. Beiden zijn ook bestuursleden bij Stichting Kopwerk-Schooltij. Het toezicht van de school zal bestaan uit dezelfde mensen die nu ook in de Raad van Toezicht van Stichting Kopwerk-Schooltij zitten. Hiermee vormen de twee stichtingen een zogenaamde “personele unie” met veel organisatorische en financiële voordelen.
 
Voor in de agenda
 1. Op 3 februari hebben wij een studiedag, de kinderen zijn dan vrij.
 2. Door de lockdown hebben we een aantal zaken verschoven in de jaarkalender;
 • De Cito toetsen stellen we een week uit zodat de kinderen na de lockdown eerst een week “gewoon” school hebben gehad. We nemen de Cito-toetsen af in de week van 25 januari en 1 februari.
 • Rapport wordt uitgedeeld op 19 februari, dit is een week later dan gepland.
 • De ouder-kind gesprekken zullen worden gehouden in de week van 1 maart en 8 maart. Alle gesprekken zullen online plaatsvinden. Bij de gesprekken van de groepen 1-2 zijn alleen de ouders aanwezig. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er dit keer geen praat formulier meegegeven. We pakken het ingevulde formulier van de vorige keer erbij en de leerkracht zal met de kinderen individuele leerdoelen gaan formuleren op basis van wat de kinderen aangeven en wat de leerkrachten hebben gezien vanuit de leerresultaten van de afgelopen periode. Op 8 februari wordt u uitgenodigd via Parro om u in te schrijven voor de ouder-kind gesprekken.
Dit alles is natuurlijk onder voorbehoud en gebaseerd op de situatie van nu, mochten we langer in lockdown gaan informeren we u wederom hoe we dan omgaan met bovenstaande punten.

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808