Copy
Nieuwsbrief van Vereniging Inclusie Nederland
Lees deze e-mail in je browser
Nieuws van de Vereniging Inclusie Nederland www.inclusienederland.nl 

NIEUWS UIT DE VERENIGING 

Nieuw Bestuur
Tijdens dag van de VN Panels in Diever hielden we een ledenvergadering met de aanwezige leden. Daarmee is het nieuwe bestuur benoemd. Hans Kroon is voorziter, Paul Imthorn is secretaris, Heleen Hartholt is penningmeester. Jose Smits en Jeroen Veltheer zijn algemene bestuursleden.
Nieuwe folder
We hebben een folder gemaakt over de vereniging. U kunt de folder hier downloaden en doorsturen naar anderen die mogelijk interesse hebben in de Vereniging. 

Facebookpagina
We hebben sinds kort een eigen facebookpagina. We delen daar in ieder geval elke dag een bericht dat te maken heeft met onze missie: een goed leven van iedereen in een inclusieve samenleving. Like de pagina en deel je verhaal over positieve ervaringen en ook over belemmeringen in de samenleving die nog niet opgelost zijn. 
Het Freedom Fighters Festival wordt van 24-26 juni georganiseerd in Amsterdam. Een internationaal festival dat aandacht vraagt voor vrijheid van jongeren met een beperking. Het gaat om de vrijheid om je eigen leven in te richten, te kiezen naar welke school of opleiding je gaat, hoe je woont of hoe je je vrije tijd invult. Deze vrijheid is niet altijd vanzelfsprekend voor jongeren met een beperking. Jongeren willen actief zelf strijden voor hun rechten. Meer info hier. Aanmelden kan bij Thiandi Grooff: thiandi2@hotmail.com
Hoera! Op 14 juni overhandigde Nederland het ondertekende VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties in New York. Het Verdrag is hiermee tien jaar nadat het door de VN is aangenomen, eindelijk ook in ons land officieel bekrachtigd (geratificeerd). Over dertig dagen, vanaf 14 juli 2016, treedt het ook daadwerkelijk in werking.

AAN HET WOORD

Tijdens de VN Panels dag werd Henk van Dijk lid van de Vereniging. Henk van Dijk is het afgelopen jaar bezig geweest met het schrijven van een boek. In dit boek, "van Boeijen Los", staat het levensverhaal van Henk. Henk is met 8 maanden met de kinderstoel achterover gevallen en heeft hier een hersenbeschadiging aan overgehouden. Henk heeft hierdoor 45 jaar in een instelling gewoond voor mensen met een verstandelijke beperking. Henk woont sinds 2013 volledig zelfstandig in Wolvega. Henk hoopt dat zijn verhaal nieuwe inzichten kan geven bij alle betrokken in de (gehandicapten)zorg, waardoor iedereen kan participeren als burger. Henk werkt voor de LFB Wolvega.
 
Copyright © *|2016|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Wil je deze e-mail anders ontvangen?
Je kan je gegevens aanpassen of uitschrijven.

Email Marketing Powered by MailChimp