Copy
Officiële uitnodiging
Deze e-mail in de browser bekijken
Maandag 27 maart | 17.00 – 19.00 uur | De Pluk, Geldermalsen
Op maandag 27 maart is het zover, dan lanceren wij in De Pluk in Geldermalsen (route) een nieuwe vorm van samenwerken in de regio Rivierenland: FruitDelta Rivierenland. Onlangs vroegen wij u bovenstaande datum en tijd vrij te houden in uw agenda, nu kunnen wij u meer vertellen over het programma van de bijeenkomst.
Programma
  • 16.30 - 17.00 uur - Ontvangt met koffie en thee
  • 17.00 - 17.30 uur - Voorzitter Hans Beenakker over FruitDelta Rivierenland, het Regionaal Investeringsfonds, de Economic Board, de uitvoeringsorganisaties: wat gaan ze Rivierenland brengen?
  • 17.30 - 18.00 uur - De leden van de Economic Board stellen zich voor: wie zijn zij en wat kunnen zij betekenen voor indieners van projecten? 
  • 18.00 - 18.10 uur - Bea Schouten, gedeputeerde Provincie Gelderland, en Hans Beenakker lanceren de website van FruitDelta Rivierenland
  • 18.10 - 19.00 uur - Informatiemarkt, genieten van streekproducten, persoonlijk kennismaken met de leden van de Economic Board, netwerkborrel
Een nieuw tijdperk van regionale samenwerking
De kick-off is niet zomaar een symbolisch moment. Het is hét startpunt van de samenwerking tussen overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s) als het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland en dit zal ook zo de geschiedenis ingaan. Samen gaan zij zich inzetten voor opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme in onze regio een boost zullen geven. En waarvan iedereen in onze regio zal gaan profiteren.
Steun voor (publiek)private projecten
Iedereen met een goed idee voor een project en eigen input in de vorm van geld en ondernemingszin kan aanspraak maken op een bijdrage uit ons Regionaal Investeringsfonds. Deze bijdrage komt zowel in de vorm van geld als van advies en netwerkkracht. De Economic Board, gevormd door vertegenwoordigers van de O's, beoordeelt en honoreert de initiatieven.
Patrick Janssen van Holland Evenementen Groep 
- één van de leden van de Economic Board -

"Ik wil meekijken, -denken en -helpen aan de groei van recreatie en toerisme binnen en naar deze regio. Ik breng 20 jaar aan kennis en ervaring op recreatief en toeristisch vlak mee die ik graag inzet voor de indieners van projecten. Mijn tip aan hun: zorg voor gedegen onderzoek en onderbouwing. Probeer meerwaarde te creëren voor het gebied."

 
Benieuwd naar de overige negen leden?
U ontmoet ze tijdens de kick-off!
Aanmelden
Voor een goede organisatie vragen wij u vriendelijk zich aan te melden via onderstaande knop. 
Aanmelden
FruitDelta Rivierenland is een nieuwe stap voor ons allemaal en ik hoop dat u erbij bent op 27 maart.  

Met vriendelijke groet,

Hans Beenakker
Voorzitter Regio Rivierenland

Over Regio Rivierenland en FruitDelta Rivierenland

Binnen de regio FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers als 'pentahelix' samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek (wij zijn een logistiek kruispunt), het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en prettig woonklimaat. In de naam staat Fruit in brede zin voor tuinbouw, agrilogistiek en toerisme. Delta staat voor het unieke rivierenlandschap en de logistieke kansen die het biedt. 

Regio Rivierenland vormt het overheidsonderdeel en vervult binnen FruitDelta Rivierenland wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager. 

Andere partners zijn onder andere Greenport GelderlandLogistic Hotspot Rivierenland (LHR), Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT) en Regio Werkbedrijf-Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Website
Website
Heeft u vragen of wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op met info@regiorivierenland.nl.
Copyright © 2017 Regio Rivierenland

afmelden mailinglist    voorkeuren wijzigen