Copy
Nieuwsbrief november 2017
7d0bd127-e734-4319-94f8-ef157294a174.jpg
Voor verwijzers

In deze nieuwsbrief leest u meer over:

Aventurijn
f2e9fe23-79e4-4c1a-9fb8-61b52e928471.jpg

Zorgen over veiligheid Aventurijn, Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA)


De afgelopen weken zijn Altrecht en Aventurijn veelvuldig in het nieuws geweest. Een patiënt van Aventurijn wordt verdacht van de moord op Anne Faber. Ongeloof, verbijstering en verdriet. Het is niet te bevatten voor de familie, vrienden en bekenden van Anne Faber. Ook voor patiënten en medewerkers van de kliniek is de impact groot.
Bij de bewoners in (de omgeving van) Den Dolder leven veel emoties. Zij hebben veel vragen en ervaren een gevoel van onveiligheid. En dat begrijpen wij heel goed. De beveiliging op en rondom het terrein is derhalve opgeschroefd. Op dit moment doen Inspecties van Veiligheid & Justitie en Gezondheidszorg & Jeugd onderzoek naar de werkwijze van de kliniek van Aventurijn.
 
Altrecht is eigenaar van het terrein Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder en daarmee medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid op en in de omgeving van het terrein voor de patiënten, medewerkers en bewoners. Altrecht zet zich samen met gemeente Zeist en politie in om het gevoel van onveiligheid te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren.
 
Bewoners en andere belanghebbenden kunnen voor meer informatie terecht op de website van de Gemeente Zeist en de website van Altrecht link naar nieuwe pagina.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft,  kunt u contact opnemen met Marjolein Klaassen, communicatieadviseur Aventurijn, 06 2074 2290.
 

Neuropsychiatrie Vesalius
f2e9fe23-79e4-4c1a-9fb8-61b52e928471.jpg

Wie kunt u verwijzen naar Neuropsychiatrie Vesalius?

Patiënten die als gevolg van verworven hersenletsel te maken hebben met (ernstige) neuropsychiatrische symptomen kunt u verwijzen voor diagnostiek en behandeling. Neuropsychiatrische gevolgen van hersenletsel kunnen velerlei zijn en onderverdeeld in:

 • Psychiatrische stoornissen, zoals depressie, angst en wanen
 • Gedragsproblemen, zoals agressie en apathie
 • Persoonlijkheidsveranderingen, zoals egocentrisme
 • Cognitieve stoornissen, zoals ernstige geheugenproblemen en planningsproblemen


Neuropsychiatrie Vesalius is gespecialiseerd op het gebied van multidisciplinaire neuropsychiatrische diagnostiek en behandeling, gericht op cognitieve-emotionele-gedragsmatige stoornissen na hersenletsel. Niet aangeboren hersenletsel kan daarbij verschillende oorzaken hebben. Ons team bestaat onder andere uit psychiater, klinische neuropsychologen, GZ-psychologen, ergotherapeuten. Ook werken wij nauw samen met andere zorgverleners in de keten.

Neuropsychiatrie Vesalius heeft twee vestigingen:

 • Houttuinlaan 4 in Woerden (vlakbij station)
 • Overtoom 283 in Amsterdam (vlakbij tramhalte)

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Hans Schriever, casemanager en aanmeldfunctionaris: 030 3103 215 of h.schriever@altrecht.nl.

Meer informatie over Neuropsychiatrie Vesalius

Altrecht en ZorgSpectrum bundelen kennis en expertise
f2e9fe23-79e4-4c1a-9fb8-61b52e928471.jpg

Samenwerking in behandeling psychiatrie en dementia

Altrecht en ZorgSpectrum slaan de handen ineen voor kortdurende, klinische behandeling van mensen die te maken hebben met dementie en psychiatrische problematiek. De bestuurders Lex de Grunt van Altrecht en Vivian Broex van ZorgSpectrum hebben een intentieverklaring getekend als eerste stap in de verdere uitwerking van de samenwerking.
                                                                                                                                                                   
Zowel VVT-organisatie ZorgSpectrum als GGZ-organisatie Altrecht hebben hun eigen specifieke kennis en expertise als het gaat om de zorg en ondersteuning aan cliënten die te maken hebben met dementie en psychiatrische problematiek. Door deze kennis en expertise te bundelen hebben mensen sneller en gemakkelijker toegang tot de juiste zorg en wordt de zorgkwaliteit nog verder versterkt. Omdat beide organisaties al langer met elkaar samenwerken, is de voorgenomen krachtenbundeling een natuurlijk gevolg.

16 plaatsen in ZorgSpectrum locatie Vreeswijk
Op dit moment treffen beide organisaties concrete voorbereidingen om de kortdurende klinische behandeling van mensen met psychiatrie en dementie te gaan verzorgen in de ZorgSpectrum-locatie Vreeswijk. Daar worden 16 plekken gecreëerd waar mensen kortdurend kunnen worden opgenomen.

De mensen die van dit zorgaanbod gebruik maken, hebben meestal problemen met hun oriëntatie en het geheugen. Zij raken gemakkelijk de weg kwijt in een gebouw en hebben behoefte aan veiligheid. Daarom krijgt locatie Vreeswijk een gesloten afdeling. Om een verbouwing mogelijk te maken betekent dit voor 16 bestaande cliënten van ZorgSpectrum dat zij in het gebouw zullen verhuizen naar gelijkwaardig appartementen. In overleg met cliënten, familie en mantelzorgers is deze mogelijke verhuizing in voorbereiding. Naar verwachting zal de gesloten behandelafdeling vanaf 1 januari 2018 operationeel zijn.

Snellere toegang psychosomatiek Eikenboom
f2e9fe23-79e4-4c1a-9fb8-61b52e928471.jpg

Veel snellere toegang tot diagnostiek en behandeling bij Psychosomatiek Eikenboom

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom staat bekend om de landelijke functie voor patiënten die een klinische opname nodig hebben om verandering te bereiken. Daarnaast heeft Eikenboom ook een uitgebreid deeltijd en ambulant aanbod voor patiënten uit de regio, dat snel toegankelijk is!

De wachttijd voor intake, diagnostiek en advies is teruggebracht naar ongeveer 5 weken. Wachttijd voor ambulante behandeling verschilt, maar in de meeste gevallen is er snel plek (binnen enkele weken na indicatie).

Indicatiecriteria Psychosomatiek Eikenboom
f2e9fe23-79e4-4c1a-9fb8-61b52e928471.jpg

Wanneer is uw patiënt bij Psychosomatiek Eikenboom op de juiste plek?

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom behandelt patiënten met (zeer) ernstige somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Tegenwoordig in de DSM-5 geclassificeerd als somatisch symptoomstoornissen. Het gaat om langdurige lichamelijke klachten, waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart.
Deze groep patiënten wordt daarbij getypeerd door een of meerdere van de volgende kenmerken:

 • Langdurige en meervoudige symptomen
 • Ernstige beperkingen in het functioneren (ADL, sociaal, werk)
 • Comorbiditeit op het vlak van psychopathologie, persoonlijkheidsstoornissen en/of somatische aandoeningen
 • Onvoldoende effect van voorgaande behandeling in de basis en/of specialistische ggz en/of somatische zorg; complicaties en iatrogene schade; moeizame communicatie en overeenstemming in hulpverleningsrelaties.

In de Altrecht Connect vindt u meer informatie over ons centrum, onze diagnostiek en advies en treft u de factsheet ‘Psychosomatiek in het kort’, voor gebruik in de huisartsenpraktijk.

Snelle diagnostiek, advise en consultatie
f2e9fe23-79e4-4c1a-9fb8-61b52e928471.jpg

Diagnostiek, advies en consultatie Psychosomatiek Eikenboom: snel en rechtstreeks

Ons Diagnostiek- en adviesteam is multidisciplinair samengesteld en vanwege de veelvoorkomende somatische comorbiditeit en soms complexe differentiaaldiagnostiek, zijn aan dit team ook somatische artsen toegevoegd.

Als u direct advies wilt van een van onze deskundigen over een patiënt in uw praktijk, dan kunt u met de aanmeldcoördinator of één van onze artsen bellen via telefoonnummer 030 - 696 56 00. De aanmeldcoördinator is bereikbaar via een telefonisch spreekuur op

 • Maandag: 12.00-12.45 uur
 • Dinsdag: 11.00-12.00 uur
 • Donderdag: 11.30-12.30 uur
 • Vrijdag: 10.30-11.30 uur

Wanneer u belt wordt u - indien mogelijk - meteen doorverbonden. Als dat niet mogelijk is, wordt er met u een belafspraak gemaakt. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht als u:

 • vastloopt met een patiënt met (ernstige) SOLK-klachten
 • vragen heeft over de verwijzing naar  Psychosomatiek Eikenboom en u twijfelt over de somatische comorbiditeit
 • vragen heeft over (de afbouw van) medicatie.

Soms kan een telefoontje voldoende zijn, maar ook een second opinion of (op indicatie) consultatie in uw praktijk behoren tot de mogelijkheden. De artsen zijn Evelien Butter en Ernestine de Groot. Daarnaast is Mirte Hulscher psychiater en verantwoordelijk voor zowel diagnostiek als consultatie- en transitietrajecten. Voor meer informatie kunt u bij hen
terecht: 030 - 696 56 00.Evelien Butter                          Ernestine de Groot                Mirte Hulscher

Altrecht Science
f2e9fe23-79e4-4c1a-9fb8-61b52e928471.jpg

Altrecht Science Symposium – 14 november 2017

Het symposium is bedoeld voor onderzoekers, behandelaren en anderen die zich binnen Altrecht bezighouden met of geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek of in het thema. Ook voor professionals werkzaam in de somatiek is het symposium interessant. Externe relaties van Altrecht medewerkers zijn welkom.

Thema symposium

Zestig procent van de psychiatrische patiënten heeft ook lichamelijke aandoeningen en dertig procent van de patiënten met een lichamelijke aandoening heeft ook psychiatrische problemen. Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening overlijden gemiddeld wel vijftien tot twintig jaar eerder dan de algemene bevolking. Verschillende factoren, zoals leefstijl factoren en bijwerkingen van medicatie, dragen bij tot een kortere levensduur. Ook de organisatie van zorg (behandeling vooral vanuit specialismen en er te weinig aandacht voor de mens als geheel) maakt dat de somatische zorg aan patiënten met een psychiatrische aandoening nogal eens tekort schiet.

In het symposium wordt ingegaan op dit thema als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en worden resultaten van wetenschappelijk onderzoek over dit thema gepresenteerd en vertaald naar de behandelpraktijk.

Voor meer informatie over de sprekers, het programma en aanmelden: ga naar de website van Altrecht.

Copyright © Altrecht
Alle rechten voorbehouden.


Ons mailadres is:
communicatie@altrecht.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.
Altrecht Entree

Voor nieuwe aanmeldingen en telefonische consultaties voor verwijzers.
Telefoon: 030 - 230 8555
Fax: 030 - 799 8626
entree@altrecht.nl
www.altrecht.nl/voor-verwijzers


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Altrecht · Lange Nieuwstraat 119 · Utrecht, 3512 PG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp