Copy
Vochtoverlast  |  Prestatieafspraken
Bewonerscommissie Hornmeer  | Najaarsoverleg
Nieuwsbrief 7 | september 2016
 
De natte en warme zomer is al bijna voorbij en het bestuur van de HAK staat weer in de startblokken om het komend jaar de belangen van alle huurders te behartigen bij Eigen Haard en de gemeente Aalsmeer.
Wat zijn onze plannen
  • We gaan verder met het Zwartboek Vochtoverlast. De HAK plaatst deze maand een advertentie in de Nieuwe Meerbode met de oproep om nieuwe klachten te melden over vocht, schimmel en wateroverlast. We hebben nu ruim dertig klachten ontvangen na de oproep in deze Nieuwsbrief, maar we verwachten de honderd wel te kunnen halen. Alle klachten die we via de Nieuwsbrief hebben ontvangen hebben we inmiddels verwerkt in het concept Zwartboek Vochtoverlast.
  • De onderhandelingen betreffende Prestatieafspraken zitten in de beginfase. De partners in deze onderhandelingen zijn; Eigen Haard, de Gemeente Aalsmeer en de HAK
  • Op het AB platform voor bewonerscommissieleden op maandagavond 12 september zal een ambtenaar van de gemeente Aalsmeer de Woonagenda 2016-2020 van de gemeente toelichten. Zit u niet in een bewonerscommissie, maar heeft u belangstelling voor de toelichting, neem dan contact op met de HAK, we kunnen dan een plekje voor u reserveren. Kijkt u ook eens op onze website. U kunt daar lezen wat het standpunt van de HAK is over de Prestatieafspraken. (De woonagenda van de Gemeente is samen met Het Bod en de visie van HAK een belangrijk onderdeel tijdens de onderhandelingen betreffende de prestatieafspraken).
  • Helaas is er geen bewonerscommissie meer in de Hornmeer. We doen hierbij een dringende oproep aan huurders in de Hornmeer om zich bij de HAK te melden als kandidaat bewonerscommissielid. De HAK is bereid de startende commissie te ondersteunen.
  • In het najaar hebben de bewonerscommissies weer het najaarsoverleg met Eigen Haard. In dit overleg worden alle klachten van huurders met Eigen Haard besproken en het is dan de bedoeling dat er een passende oplossing wordt bedacht. Voor de duidelijkheid het gaat hier niet om individuele klachten. Mocht u een klacht hebben over bijvoorbeeld uw woonomgeving en/of complex neem dan contact op met de bewonerscommissie in uw wijk. Zij kunnen dat dan op de agenda zetten voor het overleg met Eigen Haard.
Tot slot
Heeft u nog vragen? Kijk ook eens op onze website. Wij zijn ook bereikbaar op 064 555 40 67.
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen.

Adres kantoor: Zwarteweg 133 (bij Kooij Laminations)
, 1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
Copyright © 2016 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp