Copy
Nieuwsbrief 8 | oktober 2016
 
Op 12 september heeft de gemeente Aalsmeer op het AB Platform (de bijeenkomst die de HAK vier maal per jaar organiseert voor alle bewonerscommissieleden) een toelichting gegeven op de Woonagenda. Hieronder volgt een samenvatting.
 
De Woonagenda van de gemeente Aalsmeer
  • Volgens de gemeente moet iedereen een geschikte woning kunnen vinden, waarin iedereen zich thuis voelt.
  • De woning moet betaalbaar zijn en van voldoende kwaliteit en geschikt om zelfstandig te blijven wonen.
  • Er is een tekort aan met name jongeren en seniorenwoningen. De gemeente vindt dat er 180 seniorenwoningen bij moeten worden gebouwd, waaronder een aantal zorgwoningen.
  • 285 sociale huurwoningen moeten met voorrang aan jongeren en starters beschikbaar worden gesteld.
  • Er wonen 40% scheefwoners in Aalsmeer, dat wil zeggen dat er in 1200 woningen mensen wonen met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning.
  • De gemeente bepleit om meer woningen geschikt te maken voor het middensegment, dat wil zeggen met een huur tussen de € 712 en € 850 om de doorstroming te bevorderen.
  • Op nieuwbouwlocaties worden 55% betaalbare woningen gerealiseerd voor mensen met een inkomen tot € 45.000.
  • Er wordt een Woonfonds ingesteld. De inzet van de middelen uit het fonds gaan naar:
       Startersleningen
       Extra sociale huurwoningen
       Passend wonen, bv het levensloop bestendig maken van woningen.
       Het inzetten van Wooncoaches voor met name ouderen.
       Verduurzaming van de bestaande woonvoorraad en energiebesparing.
 
In het najaar worden de afspraken tussen de Gemeente Aalsmeer, Eigen Haard en de HAK vastgelegd in een Prestatieovereenkomst. Uiteraard houdt de HAK u op de hoogte.
 
Actie om en rond het Rooie Dorp! op de Machineweg
…. en ineens gaat het snel. Bij de omringende woningen zijn voor de vleermuizen, zwaluwen en mussen nestkasten geplaatst. Er heeft een bodemonderzoek plaats gevonden en de woningen zijn gecontroleerd op asbest.
De tekeningen helaas zijn nog steeds niet helemaal klaar, maar ook daar wordt hard aan gewerkt. Alle bewoners hebben ondertussen ook een brief ontvangen waarin staat dat de woning per 15 december 2016 leeg dient te worden opgeleverd!
 
Tot slot
De HAK is nog steeds opzoek naar kandidaat bewonerscommissieleden voor de Hornmeer en het Dorp. Denkt u, dat is iets voor mij, neem dan contact met ons op wij helpen u graag op weg.
Heeft u nog vragen? Kijk dan ook eens op onze website via onderstaande button. Wij zijn ook mobiel bereikbaar op nummer: 064 5555 4067
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen.

Adres kantoor: Zwarteweg 133 (bij Kooij Laminations)
, 1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
Copyright © 2016 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp