Copy
Als u deze mail niet goed kunt lezen klik dan hier
In deze nieuwsbrief:
  • Boekpresentatie 20 april: Koffie.
  • Liz Brouwer schrijft kort verhaal in verhalenbundel Kwade Zaken voor de Spannende Boekenweken
  • Recent verschenen bij H&G Uitgeverij
  • Verwacht begin juli: Beginselen Accountancy van Gijs Hiltermann en Remy Stapper
  • Jatten van de baas - laatste exemplaren tegen speciale prijs!
Boekpresentatie op 20 april:
Koffie.
Columns van Maurits Koelewijn

Op woensdag 20 april is in de Coffee Company aan
het Javaplein
de boekpresentatie van Koffie. (spreek uit: koffiepunt) van Maurits Koelewijn.

U bent van harte welkom! Inloop is vanaf 18.00 uur en de presentatie van het eerste exemplaar is om 18.30 uur met aansluitend een gezellige borrel.

Over Koffie.
De Amsterdamse koffiecultuur is de laatste jaren enorm veranderd. Waar je tien jaar geleden hooguit een bakkie leut haalde bij tante Leen of ome Willem, struikel je anno nu over de leuke en eigenzinnige koffiebarretjes. Allemaal hebben zij hun eigen sfeer en smaak.

Maurits Koelewijn heeft zijn nieuwe roman zoveel mogelijk in deze koffiepunten geschreven. Tussen het werken door schrijft hij columns over die wonderlijke en verbazingwekkende nieuwe wereld van barista’s, latte-art en meubels uit grootmoederstijd.


De columns uit Koffie. verschenen eerder in Stadsblad De Echo.

Boekpresentatie
Datum:
20 april 216
Tijd: Inloop vanaf 18.00 uur, presentatie om 18.30 uur
Locatie: Coffee Company, Javaplein 14, Amsterdam

Bestellen
Koffie. is wel al te bestellen voor € 9,95 bij www.hguitgeverij.nl
ISBN: 978-90-824440-2-5
 


Liz Brouwer schrijft kort verhaal in verhalenbundel 'Kwade Zaken' voor de Spannende Boekenweken

Liz Brouwer is uitgekozen als één van de zestien auteurs van de bundel ‘Kwade zaken’ die op 2 juni verschijnt ter gelegenheid van de Spannende Boeken Weken (3 – 19 juni 2016).

De bundel wordt uitgegeven door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) in samenwerking met het Genootschap Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM) en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). De bijdrage van Liz is getiteld ‘Een onzaak’. Voor Kwade zaken spraken 16 misdaadauteurs met evenzoveel strafrechtadvocaten. Zij lieten zich inspireren door een werkelijk gebeurd voorval of een actuele kwestie en schreven daar een fictief verhaal over. Liz heeft samengewerkt met advocaat Mr. Bart Stapert. In de bundel staan naast het verhaal van Liz ook bijdragen van bekende misdaadauteurs als Tomas Ross en Charles ten Tex en de medewerking van bekende strafrechtadvocaten als Gerard Spong en Theo Hiddema.

 

Onlangs verschenen bij H&G Uitgeverij
 
Financieel management deel 1 -
derde druk


Inmiddels zijn er al meer dan 15.000 exemplaren verkocht van de serie Financieel management voor de niet-financiële manager. Van deel 1 verscheen onlangs de derde druk. Momenteel wordt gewerkt aan de derde druk van deel 2.

Over de Financieel management serie
De serie 'Financieel management voor de niet-financiële manager' behandelt in drie delen de belangrijkste financiële onderwerpen op een niveau dat voor leken op financieel gebied helder en begrijpelijk is. Dit eerste deel gaat over de jaarverslaggeving, waarbij de drie financiële staten (balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) worden behandeld en de juridische achtergronden aan de orde komen. Doel is om de terminologie te verduidelijken en te laten zien hoe een jaarrekening kan worden geanalyseerd.Bestellen? Klik hier.
 Bedrijfskunde door de jaren heen

Bedrijfskunde door de jaren heen werd uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van IBO Business School.

De wereld is behoorlijk veranderd sinds 1975. Ook het, nog steeds jonge, vakgebied bedrijfskunde heeft zich ontwikkeld. En die evolutie blijft voortgaan, want bedrijfskunde is een vakgebied dat zich voortdurend blijft aanpassen. Diverse bedrijfskundige systemen van toen zijn nog steeds goed bruikbaar, maar ook nieuwe modellen en inzichten doen hun intrede. Ontwikkelingen in technologie, economie, markt en maatschappij zijn belangrijke drijfveren voor de ontwikkeling van de bedrijfskunde.

Deze kleine greep uit het grote arsenaal aan voorbeelden illustreert de veranderingen die zich in de afgelopen veertig jaar hebben voltrokken en de invloed die deze hebben gehad op onze maatschappij in het algemeen en op het vakgebied bedrijfskunde in het bijzonder.

Bedrijfskunde door de jaren heen werd samengesteld uit bijdragen van diverse auteurs, onder redactie van Gijs Hiltermann en Jolanda van Eijk.


Bestellen? Klik hier.
 

 
Dissertatie Business Unit Controller Involvement in Management

Dit proefschrift richt zich op een van de rollen van management accountants (controllers), te weten de support rol.

Deze rol wordt soms ook wel ‘business partner’ rol genoemd. De mate waarin controllers betrokken zijn bij besluitvorming van het management verschilt tussen controllers werkzaam in de praktijk. In de afgelopen jaren is deze support rol steeds belangrijker geworden. In de literatuur (o.a. Sathe, 1982) wordt deze rol vaak aangeduid door de term: Controller Involvement in Management (CIM). Het doel van deze studie is om bij te dragen aan de bestaande literatuur en voort te bouwen op de studies van o.a. Sathe (1982) en Zoni and Merchant (2007), door exploratief te onderzoeken welke factoren de mate van CIM op business unit (BU) niveau kunnen verklaren.

Hans ten Rouwelaar promoveerde met zijn dissertatie Business unit controller involvement in management aan de Nyenrode Business Universiteit in augustus 2015. Hans is sinds 2000 assistant professor in Management Accounting & Control aan diezelfde universiteit.


Bestellen? Klik hier.


 

 

Verwacht: Beginselen Accountancy

Op 1 juli verschijnt het boek Beginselen accountancy van Gijs Hiltermann en Remy Stapper. Beginselen Accountancy is een inleiding voor eenieder die op hogeschool of universiteit een studie accountancy begint.

In zes hoofdstukken

  • worden het vakgebied accountancy en de inrichting en werking van organisaties beschreven,
  • worden de drie ‘pijlers’ van accountancy; externe verslaggeving, bestuurlijke informatievoorziening en auditing behandeld en
  • wordt ingegaan op ethische aspecten van accountants- en controllersberoep.

 

Jatten van de baas, laatste exemplaren tegen speciale prijs!


Eind maart is ons boek ‘Jatten van de baas’ in de ramsj beland.

Onze uitgeverij startte in 2007 met de uitgave van dit boek. Nu, ruim acht jaar later, is de inhoud van het boek nog zeer actueel, maar de voorbeelden zijn wat gedateerd geworden. Het boek is ook bijna uitverkocht.
We hebben besloten geen nieuwe druk meer te maken.Het stapeltje resterende exemplaren mag tegen een sterk verlaagde prijs weg: € 8,95 inclusief verzending.

Bestel nu!

 
 
Email Marketing Powered by MailChimp
Uitschrijven mailinglijst    Inschrijving wijzigen
*|HTML-LIST_ADDRESS_HTML|*