Copy
View this email in your browser

Ontwaken uit de lockdown


Even wachten nog … Helaas raakten de Coronamaatregelen het programma van de Cultuurkoepel. Dus ook de activiteiten die wij speciaal voor de Vrienden van de Cultuurkoepel organiseren. Daarom kon de Hoogtezondagmiddag, die wij normaal in de donkere januarimaand voorafgaand aan Blue Monday organiseren, niet doorgaan. Fluitiste Anke Buringa-Lont en pianist/componist Bernard van den Boogaard hebben een prachtig programma voorbereid met stukken van Debussy en Enescu plus twee werken van Bernard van den Boogaaard zelf. Corona gooide roet in het eten. Maar niet getreurd. Het concert is een jaar doorgeschoven. Ook weer op de zondag vóór Blue Monday op 16 januari 2022.
 

11en 12 september Open Monumentendag


Op de Open Monumentendagen op 11 en 12 september zal de Cultuurkoepel geopend zijn voor bezichtiging. 
 

17 september Venetia's Air


We hebben de speciale Vriendenvoorstelling van Venetia’s Air door theatergroep Lukka inmiddels doorgeschoven naar vrijdag 17 september 2021. Laten we hopen dat we dan elkaar weer persoonlijk kunnen begroeten.
 

6 november willibrorduslezing


De Willibrorduslezing op 6 november 2021 wordt gegeven door Prof. dr. Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. We houden u op de hoogte!
Kijk voor het laatste nieuws op de website: Evenementen | Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo


Noteer dus in uw agenda:

  • Vrijdag 17 september Venetia’s Air door theatergroep Lukka
  • Zaterdag 6 november Willibrorduslezing door Prof. dr. Jaap Seidell

 
Eerst nu genieten van een zonnige zomer en alle culturele evenementen waar we weer naartoe kunnen. Ook in de Cultuurkoepel.

Nieuwe bestemming kerkorgel Cultuurkoepel


Met de herbestemming van het Landgoed Willibrordus en de Cultuurkoepel is het stil geworden rondom het orgel. Er zijn nauwelijks nog kerkdiensten, hét moment waarop het orgel te horen was. Het orgel in de Cultuurkoepel is daardoor in onbruik geraakt.
Voor de kwaliteit van een kerkorgel is het belangrijk dat het regelmatig bespeeld wordt. Daarnaast worden hoge eisen gesteld aan het omgevingsklimaat, wat kosten met zich meebrengt. Het is een prachtig orgel, dat gebouwd is door de gerenommeerde Nederlandse orgelbouwer PELS. Het verdient daarom een plek waar de kwaliteiten beter tot hun recht komen.

Inmiddels is een koper gevonden voor het orgel, een kerk in Nieuw-Dijk in de gemeente Didam in Gelderland. De verhuizing heeft plaatsgevonden in de week van 17 mei. We worden op de hoogte gehouden van de restauratie. Als het orgel weer geheel hersteld en in gebruik is, worden we uitgenodigd om te komen luisteren.

Jaarverslag 2020


Het bestuur heeft de lockdown vooral gebruikt om haar eigen organisatie steviger te funderen!
 

  • De verschillende ledenbestanden zijn opgeschoond en samen in een bestand gebracht.
  • Er zijn vier nieuwsbrieven verschenen die geleid hebben tot meer Vrienden.
  • Eind 2020 waren er 440 Vrienden, een toename met ruim veertig nieuwe Vrienden.
  • Er zijn twee flyers ontworpen en gedrukt, een voor publiek en een voor ondernemers. Zodra de lockdown voorbij is, zullen deze worden ingezet bij wervingsactiviteiten en voorstellingen.
  • De vriendentarieven zijn gedifferentieerd met een basisbijdrage van € 15 en een pluspakket voor     € 25. Met het pluspakket krijgt een Vriend korting op een aantal voorstellingen in de Cultuurkoepel.
  • Ondanks corona heeft het bestuur toch 8 keer kunnen vergaderen, deels online en deels fysiek.
  • De website is vernieuwd en wordt verder geactualiseerd.
  • Samen met Koepel BV is in een reeks gesprekken een raamovereenkomst opgesteld waarin we hebben vastgelegd wat de wederzijdse relatie is, welke gezamenlijke verantwoordlijkheden we hebben, hoe we de Vriendenprogrammering inpassen, hoe we elkaar kunnen helpen en bovenal hoe we samen de Koepelkapel kunnen onderhouden en de middelen van de Vrienden hiertoe kunnen aanwenden, in overeenstemming met de statuten. De wederzijdse tevredenheid over het eindresultaat was zo groot dat we op 21 januari 2020 de raamovereenkomst plechtig konden tekenen waarna we het glas hebben geheven op de toekomst.

 
Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo kijkt terug op een merkwaardig jaar met bijna geen activiteiten, maar is toch optimistisch over de toekomst. We konden het bestuur vernieuwen, de relatie met Koepel BV versterken, een nieuw jaarplan voor de Vrienden ontwerpen en een begin maken met een nieuwe wervingscampagne. De Stichting is alle Vrienden dankbaar voor de mogelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten en instandhouding van dit bijzondere cultuurhistorisch erfgoed in Heiloo.
 
Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van de Vrienden. De financiële cijfers vindt u hieronder. Zoals beschreven in onze vorige nieuwsbrief is een wervingscampagne in de maak om een mobiele tribune aan te schaffen. Met het geld dat we nu op de bank hebben staan, kunnen we een goede start maken. Wij houden u op de hoogte.
 
Hartelijke groeten van uw bestuur,
 
Joep van Dijk, voorzitter
Cas Himmelreich, secretaris
Hetty Deinum, penningmeester
Marjan Zomerdijk, websitebeheerder
Stan Reichert, activiteiten coördinator
www.vriendencultuurkoepelheiloo.nl 

 
 
 

Vriend Cultuurkoepel Heiloo


Wordt u Vriend van de Cultuurkoepel dan kunt u deelnemen aan evenementen die wij speciaal voor onze Vrienden een aantal keren per jaar organiseren. Als Vriend draagt u bij aan het behoud van de historische Cultuurkoepel. Zo kunt u blijven genieten van een mooi programma voor de culturele beleving in Heiloo!
Meer informatie vindt u op Vrienden | Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo
 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp