Copy
Wordt deze email niet helemaal correct weergegeven? Klik dan hier
Nummer 15 / 13 maart 2017

Nieuwsbrief Praktijkproef Amsterdam

Nummer 15 / 13 maart 2017

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de Praktijkproef Amsterdam.
 

Inhoud

PPA West: FCD nog beperkt toepasbaar voor ‘real time’ verkeersmanagement


Is het mogelijk om gegevens uit ‘floating car data’ (FCD) te gebruiken in plaats van gegevens uit lussen in de weg? PPA West onderzocht het gebruik van FCD data in gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement.

“Mijn conclusie is dat wij FCD nu nog niet kunnen gebruiken voor ‘real time’ verkeersmanagement. Uit onze proef blijkt dat dit op termijn wel mogelijk is. Maar de huidige FCD hebben echter nog te veel beperkingen.” zegt Harry van Ooststroom, projectleider van PPA West. Uit PPA West blijkt dat vooral de lange verwerkingstijd, (4-7 minuten na de waarneming), de  marges rond de locatiebepaling en de lage penetratie van FCD  de gebruiksmogelijkheden nu nog in de weg staan. Harry van Ooststroom: ”We kunnen FCD  overigens al wel voor andere toepassingen gebruiken. Zo kunnen ‘historische’  FCD data al  worden gebruikt als databron voor knelpunt analyses op verschillende wegen en zijn actuele FCD  een voldoende bron voor informatie over reistijden”.

PPA West heeft ook mogelijkheden verkend om FCD te gebruiken in een slimme  combinatie met data uit andere bronnen, zoals lussen en radardetectie. “Deze datafusie is veelbelovend maar ook geen tovermiddel: er is nog veel onderzoek nodig om te komen tot doordachte en werkzame technieken die besparing op lusdetectie door additioneel gebruik van FCD mogelijk maken,” aldus Harry van Ooststroom.

In 2015 onderzocht PPA West of het ‘gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement’ (GNV) kan worden verbeterd door  de aanbevelingen uit de evaluatie van PPA fase 1 toe te passen. Dat is het geval: GNV blijkt een goed concept ter bestrijding van files, met name vlak voordat files ontstaan en op het moment dat files beginnen te verminderen.

Terug naar boven

PPA West: informatie beschikbaar


De proef is inmiddels geëvalueerd. De evaluatie rapporten van PPA West en andere relevante documenten van PPA West zijn openbaar en voor iedereen beschikbaar.

De documenten zijn te vinden in de database op de website van PPA

Het gaat om:
 1. PPA West: Toepassingsmogelijkheden Floating Car Data voor Verkeersmanagement, MuConsult, Amersfoort, 9 november 2015.
 2. Evaluatie Praktijkproef Amsterdam Fase 2: PPA West -verbetering GNV regelconcept, MuConsult, Amersfoort, 12 april 2016.
 3. Evaluatie / Procesreview PPA West, Rijkswaterstaat CIV Assurance, (Ed Meijer), Delft, 19 februari 2016.
 4. Potentie van FCD voor real time verkeersmanagement, Transpute met INRIX data, Amersfoort, oktober 2016.
 5. Fractieschatter met FCD, Be Mobile (Flitsmeister data) / DAT Mobility, Melle, 4 november 2016.
 6. Kiemenspeurder en wachtrijschatter FCD, Arane / Fileradar met TomTom data, Gouda/Delft/Amsterdam, 30 november 2016.
 7. Evaluatierapport PPA West, Praktijkproef Amsterdam, januari 2017
 8. PPA West in tekeningen, Praktijkproef Amsterdam, maart 2017
Data die in PPA West zijn gebruikt voor de vergelijking met FCD zijn op aanvraag bij het secretariat van PPA beschikbaar (info@praktijkproefamsterdam.nl). Met deze data zijn vergelijkbare analyses uit te voeren en kunnen datafusie technieken verder worden gebracht.
Terug naar boven

PPA start ambassadeursnetwerk


PPA wil haar netwerk in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) verbreden, verdiepen en vergroten

We zijn dan ook blij dat we toonaangevende professionals met een verschillende achtergrond bereid hebben gevonden deel te nemen in het nieuwe PPA ambassadeursnetwerk. “We vinden het belangrijk om de samenwerking met de regio nog verder te versterken”, zegt Hans Kramer, omgevingsmanager van PPA. ”Niet alleen om resultaten te delen, maar ook om samen na te gaan hoe PPA nog beter kan bijdragen aan de regio en aan smart mobility in Nederland.

Het netwerk komt regelmatig bij elkaar om te bespreken hoe PPA nog strategischer kan bijdragen aan de doelstellingen van de regio op het gebied van smart mobility, als bijdrage aan de economie en duurzaamheid van de MRA regio. Zij adviseren ook over hoe de resultaten van PPA zijn in te zetten in de concrete praktijk van mobiliteits- en verkeersmanagement in de regio en daarbuiten. Ook gaan de ambassadeurs natuurlijk PPA als voorbeeld van een grootschalig resultaatgericht Smart Mobility-project binnen hun netwerken promoten. Hans Kramer: “Wie meedoen aan het nieuwe PPA ambassadeursnetwerk, maken we bekend op de PPA Bimhuis bijeenkomst van 20 april!”
Terug naar boven

Wat zit er in de PPA pijplijn?

 
 • 20 april: presentatie resultaten en evaluatie PPA Noord tijdens PPA Bimhuis bijeenkomst;
 • 20 april: presentatie resultaten en evaluatie tweede fase PPA tijdens Bimhuis bijeenkomst;
 • Mei 2017: haalbaarheidsstudie toepassen PPA resultaten in Amsterdam Bereikbaar;
 • Rond de zomer: terugkoppeling van EU over Socrates en Concorda, de voorstellen over; samenwerking binnen PPA met auto-industrie, navigatie-industrie en de telecomproviders;
 • September: oplevering Common Operational Picture.

Terug naar boven

Colofon

Redactie:

Marc van Wingerden, Karin de Mooij

Contact:

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Stuur dan een e-mail naar info@praktijkproefamsterdam.nl.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud is Praktijkproef Amsterdam niet aansprakelijk voor de informatie in deze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om u af te melden. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief

De Praktijkproef Amsterdam is een grootschalige proef in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De gemeente Amsterdam, de provincie Noord Holland, Rijkswaterstaat en de Stadsregio Amsterdam voeren de proef samen uit. Zij werken hierbij nauw samen met het bedrijfsleven en de wetenschap.