Copy
Programma van het LRGD Symposium nagenoeg gereed. Inschrijven tegen gereduceerd tarief mogelijk tot en met 31 juli.
View this email in your browser
Geachte lezer,

Hiermee informeer ik u dat het programma voor het LRGD symposium op 24 november 2016 nagenoeg gereed is. Onderstaand treft u deze informatie aan.
Inschrijven voor het gereduceerde tarief is nog mogelijk tot en met 31 juli. Ik nodig u van harte uit dat te doen. Mocht u reeds hebben ingeschreven, dan kunt u dit bericht als niet geschreven beschouwen.

Nico Keijser
Secretaris LRGD
Het symposium
Het thema van dit symposium zal zich richten op de volgende probleemstelling: De deskundige voert zijn onderzoek uit ter beantwoording van de in het benoemingsvonnis gestelde vragen. Vanzelfsprekend is de deskundige benoemd vanwege zijn vakgebied of specialisatie. Het onderzoek kan leiden tot niet expliciet tot het vakgebied behorende bevindingen of tot bevindingen die buiten de specifieke expertise, op basis waarvan de deskundige werd benoemd, liggen.
In hoeverre moet de benoemende rechter daarmee op voorhand rekening houden? In hoeverre heeft de deskundige de vrijheid om zelf, dan wel met hulppersonen, deze grijze gebieden in het onderzoek te betrekken? Of moet het ‘grijze gebied’ per definitie als niet tot het onderzoek behorende worden afgedaan? Zijn het grijze gebieden?

LRGD-symposia onderscheiden zich tevens als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten. Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding en Dagvoorzitter
De programmaleiding is in handen van dr.mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics en Mr. Ing. N.M. Keijser, Secretaris LRGD

 
Prijs bij inschrijving t/m 31 juli augustus 2016
Geregistreerd bij het LRGD: € 210,00 excl. BTW
Geregistreerd bij het NIVRE of NMI: € 210,00 excl. BTW
Cursist bij JPAO Leiden, SFM of LSLE: € 210,00 excl. BTW
Lid van de Rechterlijke macht: € 60,00 incl. BTW
Lid van NVVIR / VIRA: € 210,00 excl. BTW
Advocatuur: : € 210,00 excl. BTW
Overige deelnemers: € 260,00 excl. BTW 

Prijs bij inschrijving vanaf 1 augustus 2016
Geregistreerd bij het LRGD: € 260,00 excl. BTW
Geregistreerd bij het NIVRE of NMI: € 260,00 excl. BTW
Cursist bij JPAO Leiden, SFM of LSLE: € 260,00 excl. BTW
Lid van de Rechterlijke macht: € 75,00 incl. BTW
Lid van NVVIR / VIRA: € 260,00 excl. BTW
Advocatuur: : € 260,00 excl. BTW
Overige deelnemers: € 385,00 excl. BTW
Permanente educatie
LRGD - 6 pe-punten
NIVRE - zijn in aanvraag
Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komt
MFN 5 punten categorie 2 worden aangevraagd.
NBA - de accountant in business mag voor maximaal de helft van zijn PE-plicht ongestructureerde PE-activiteit registreren

 
Datum, tijd en locatie
24 november 2016
09:30 – 16.30 uur
Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen
Routebeschrijving
Ochtendprogramma
10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10.30 – 10.45 uur: Opening symposium, namens het Bestuur LRGD, door Mr.ing. N.M. Keijser
10.45 – 11.35 uur: Mr. A.P. Meijboom; Het overtreden van de grenzen van deskundigheid
11.35 – 12.25 uur: Mr. Clemens Roijackers; Deskundige, hulppersoon en rechter: haperingen in de fasegewijze beoordeling.
12.25 – 13.15 uur: Mr. Petra Dondorp; Wie niet de goede vragen stelt, krijgt niet de goede antwoorden
13.15 – 14.15 uur: Lunch

Middagprogramma
(nog niet volledig)
Parallelsessies 14:15 - 16:30 uur
Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving

Mr. J.R. (Jurgen) Vermeulen; Inschakeling externe deskundige door de gerechtelijk deskundige in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure
Mr. F.A. (Frank) Mulder; Inschakeling externe deskundige door de gerechtelijk deskundige in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure
Drs. R. de Boer; Grondeigendom en de nieuwe Omgevingswet
Kamer Financieel Economisch
Bram van der Meer; Titel
Dhr. R. Rozekrans RA; Titel
Kamer Mens en Medisch
Prof. A.C. Hendriks; Mens en Medisch: wat is menselijk en wat is medisch?
Algemeen
Prof.dr. J. Koelewijn; Hoe om te gaan met "wat als vragen"
Mr. L.F.A. Husson; Titel
Kamer Techniek en Varia
Dhr. J.H. van den Elshout re; Titel
ir. G.W.N. Jol; Titel
Kamer Informatisering en Automatisering
Prof.dr.ing. J.B.F. Mulder MScBA; Deskundig zijn in falende ICT-projecten
Prof.dr.ir. J.L.G. Dietz; Deskundig zijn in falende ICT-projecten
Dhr. M.E. Hoekstra RFIN; Het voorkomen van opgelegde onderzoeksbeperkingen bij een (internationale) deskundigen opdracht.

 
Inschrijven voor het LRGD Symposium
Copyright © 2016 St. Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp